Juhtimine ja personalitöö

Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm

Keskastmejuhina tekib igapäevatöös sageli mitmeid situatsioone, mis vajaksid lahendamist, et olla edaspidi oma töös tulemuslikum. Kuna keskastmejuhiks saavad enamasti tublid spetsialistid, siis uus roll ning uued olukorrad võivad osutuda suurteks väljakutseteks. Kuidas keskastmejuhi rollis ja olukorras ootuspäraselt hakkama saada? Kuidas lisaks enda tegemistele meeskonnaga tulemusi saavutada? Kuidas innustada ja motiveerida, et töö saaks tehtud ning meeskonnaliikmete areng toetatud?

Need on peamised teemad, millele käesolevas koolitusprogrammis keskendume. Kogu programm koosneb neljast moodulist – enesejuhtimine, meeskonna juhtimine, protsesside juhtimine ning planeerimine ja otsustamine. Programm on kavandatud nii, et praktilist ning kasulikku infot saab praktikult endalt, kuidas keskastmejuhi rollis edukalt toime tulla. Samuti leiavad kogemused ja lahendustotsivad situatsioonid kohapeal käsitlemist.

Koolitaja

Priit Kuuskme

Priit Kuuskme

Majandusteaduste MA Priit Kuuskme on...

Toimumisaeg

13. mai 2021 10:00-15:30

20. mai 2021 10:00-15:30

27. mai 2021 10:00-15:30

3. juuni 2021 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

595 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

24 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev: Enesejuhtimine, 13. mai 2021

Mooduli eesmärk on defineerida keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistada erinevate osapoolte ootused ning jagada praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Enne lennuki õhkutõusmist tehtavas instruktaažis juhitakse tähelepanu ka sellele, et esmalt tuleb hapnikumask panna endale, seejärel alles kaasreisijale.

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Milline on keskastmejuhi roll ettevõttes? 
Keskastmejuhtide roll ettevõttes võib-olla väga erinev, milline on Sinu roll?
Kuidas defineerida juhtimist?
Mis on eestvedamine?
Kuidas ennast paremini tunda?
Millised on Sinu tugevused?
Mida pead veel arendama, et juhtimine oleks tulemuslikum?
Milline võiks olla Sinule loomuomane juhtimisstiil?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas olla efektiivsem?
Kuidas oma päeva planeerida?
Kuidas 80:20 reegel ehk Pareto printsiip igapäevaelus töötab?
Kuidas kasutada Eisenhoweri maatriksit?
Kuidas seada eesmärke ja prioriteete?
Kuidas koosolekuid efektiivselt juhtida?
Kuidas tulemuslikult e-kirjadega töötada?
Kuidas võidelda ajaraiskajatega?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Miks eneseareng on oluline? 
Kuidas tagada enda pidev areng?
Mida arendada?
Kuidas tööstressiga toime tulla?
Kuidas pingelise tööeluga kenasti toime tulla?
Kuidas leida endas motivatsiooni, et jätkuks indu ning tahet eesmärgid saavutada?
Kuidas meeskonnaliikmeid innustada?

II koolituspäev: Meeskonna juhtimine, 20. mai 2021

Mooduli eesmärk on anda Sulle parimad teadmised meeskonna juhtimiseks.
On ütlus, kui soovid minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos teistega.
Keskendume sellele, mida on Sul vaja teha, et saaksid oma meeskonna peamiseks julgustajaks ja inimeste arengu toetajaks.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Milline on tõhus meeskonnatöö ning miks see on oluline?
Millised on tõhusa meeskonnatöö tunnused?
Kuidas arendada endas inimestele orienteeritud juhtimisstiili?
Millised on meeskonnaliikmete erinevad rollid?
Kuidas toetada ja innustada igapäevaselt oma meeskonnaliikmeid?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Meeskonna ühised väärtused. Kuidas grupist saab meeskond?
Kuidas luua meeskonna ühine innustav visioon?
Kuidas Sa saaksid saavutada suurepärase klapi oma meeskonnaga ning jõuda sinna, et meeskond tegutseb väga tõhusalt iseseisvalt ilma Sinu igapäevase juhendamise ja juhtimiseta?
Millised on grupidünaamikad?
Kuidas grupist saab meeskond?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas meeskonnaliikmeid tunnustada ning anda konstruktiivset tagasisidet?
Kuidas tõhusalt tunnustada?
Millised võivad olla erinevate meeskonnaliikmete motivaatorid?
Kuidas anda toimivat tagasisidet ning innustada oma meeskonna liikmeid?
Kuidas küsida tagasisidet enda tegemiste kohta?

III koolituspäev: Protsesside juhtimine, 27. mai 2021

Mooduli eesmärk on omandada teadmised ja oskused, kuidas protsesse edukalt juhtida, et saavutada kvaliteet ning vastavus klientide kõrgetele ootustele. Mõtteid sellest, kui oluline on igapäevane pidev arenemine.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised on protsessijuhtimise põhimõtted?
Milline on käegakatsutav kasu protsesside kirjeldamisest?
Erinevad protsessijuhtimise kontseptsioonid – Total Quality Management (TQM), Lean. Demingi tsükli rakendamine igapäevaelus.
Pidev parendamine ehk kaizen-filosoofia.

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas protsesse kirjeldada ning vajadusel edukalt muuta?
Miks tuleks protsesse kirja panna?
Millised on põhi- ja tugiprotsessid?
Millised on võtmeprotsessid?
Kuidas protsesse korrektselt kirja panna?
Kuidas läbi kirjapaneku saavutada selgust ning edu?
Kuidas edukalt vajalikke muudatusi protsessides teha?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas luua mõõdikuid?
Miks mõõdikud on olulised?
Millised on toimivad mõõdikud, mis aitavad Sul oma tööd paremini teha?
Millised on abistavad süsteemid, mis aitavad sarnaselt autojuhtimisele õigel teel püsida ja turvaliselt kohale jõuda?

IV koolituspäev: Planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine, 6. juuni 2021

Mooduli eesmärk on toetada koolitusel osalejat erinevate plaanide koostamisel. Ideede genereerimisel ning pakutud ideede vahel otsustamisel. Samuti teha kokkuvõte õpitust ning planeerida, mis suunas peaks edasi liikuma, et töö keskastmejuhina oleks veelgi tulemuslikum ning rohkem rõõmu pakkuvam.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Kuidas edukalt plaane koostada?
Miks planeerimist on üldse vaja?
Millised on eduka planeerimise tunnused?
Millised on strateegilised ja operatiivsed plaanid?
Milline on planeerimine alt üles põhimõttel?
Kuidas meeskonnaliikmeid planeerimisse kaasata?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas erinevaid ideid genereerida? Kuidas edukalt otsustada?
Miks loovuse edendamine on oluline?
Kuidas kujundada loovust meeskonnas?
Milline on loovust soodustav töökeskkond?
Millised on loovustehnikad ideede genereerimiseks ning otsustamiseks?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas muudatusi edukalt ellu viia?
Millised on edukalt läbiviidud muudatused?
Milline on muudatuste läbiviimise protsess?
Kuidas muudatustele vastuseisu ületada?
Kokkuvõte koolitusest. Kuidas õpetatud tarkusi edukalt ellu rakendada?
Tagasivaade õpitule. Personaalse arenguplaani koostamine.

EESMÄRK

Saada toetust keskastmejuhi igapäevastes juhtimistegevustes. Jagada praktilisi kogemusi ja omandada praktilisi teadmisi, kuidas olla efektiivsem ning arendada meeskonna juhtimise oskusi.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab enda rolli ettevõttes ning erinevate osapoolte ootuseid endale;
• oskab enda aeg efektiivselt juhtida, et olla tulemuslikum;
• teadvustab tööstressi olemust ning oskab sellega toime tulla;
• teab tõhusa meeskonnatöö olulisust ning oskab meeskonda edukalt juhtida;
• teab protsessijuhtimise põhimõtteid ja mõõdikute olulisust juhtimises;
• oskab edukalt planeerida ning otsustada;
• teab ja oskab kasutada mitmeid toimivaid loovustehnilisi töövahendeid;
• on analüüsinud enda tugevusi ja nõrkusi ning koostanud endale arenguplaani.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Keskastmejuhid, kes soovivad oma juhtimisalaseid oskusi täiendada ja seeläbi saada suurepäraseks inimeste juhiks.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, diskussioon, grupitöö, kodused ülesanded, situatsiooni analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 10. mail. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm

13. mai 202110:00-15:30

20. mai 202110:00-15:30

27. mai 202110:00-15:30

3. juuni 202110:00-15:30

595 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm
Osalejaid
Maksumus 595 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 10. mail. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.