Teenused

Koolitus- ja arendustegevuste organiseerimise üks võimalus on koostööpartnerite kasutamine ehk koolitusteenuse tellimine väljastpoolt (inglise keeles outsourcing). Põhiline kasu välisteenusest on kulude kokkuhoiud ja administratiivsete ülesannete delegeerimine ning sisseostetav oskusteave: partnerfirma pädevus ja kogemused. Outsourcing’u eelised: keskendumine organisatsiooni põhilisele tegevusvaldkonnale, juurdepääs kõrgtasemel teadmistele ja kogemustele, konkurentsivõime tõus, kulude struktuuri muutus, ettevõtte ressursside vabanemine teiste ülesannete täitmiseks, operatiivkulude parem kontroll ja efektiivsem kasutamine, paremini struktureeritud ja kontrollitud tööalased tegevused, suurem uute ideede juurdevool, põhivarasse suunatud investeeringute vähenemine, riskide maandamine.

Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine

Välisteenust pakkuva ettevõttena oleme abiks koolitus- ja arendustegevuste strateegilisel juhtimisel ja haldamisel. Kogemuse põhjal oleme välja töötanud standardlähenemise koolitusprotsessile. Alustame teenuse tellija vajaduste kaardistamisega, mis aitab mõista ettevõtte valdkonna eripärast tulenevaid protsesse ja struktuuri ning võimaldab pakkuda sobivaid lahendusi.

 

Koolituste korraldamine ja koordineerimine

Võtame üle suure osa igapäevatööst hõlmavad administratiivsed ülesanded: koolitusega seotud osapoolte kommunikatsioon, koolitusveebi ja registreerimissüsteemi haldamine, materjalide printimine ja köitmine, koolitaja ja koolituskoha leidmine ning sellega seotud kohustused. Administratiivsetest ülesannetest loobumine võimaldab Teil keskenduda olulisele: koolitusstrateegia väljatöötamisele, töötajate süsteemsele arendamisele, eelarve planeerimisele.

 

Sisekoolitussüsteemi loomine ja juhtimine

Personali arengu toetamine organisatsiooni sisemise potentsiaali abil on järjest enam aktuaalne tulenevalt valdkonna tegevusspetsiifikast ja üha kiiremini muutuvast ühiskonnast. Sisekoolitus on lihtsaim viis toetada organisatsiooni ja personali arengut saavutamaks konkurentsieelist. Tulemusliku sisekoolituse planeerimiseks on vajalik sisekoolituse süsteem.

 

Registreeri tasuta konsultatsioonile!

Registreeri tasuta konsultatsioonile

Lisainfo telefonil +372 648 7000

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga