Teenused

Koolitusettevõtete kasutamine koostööpartneritena ehk koolitusteenuse tellimine väljastpoolt (ingl k outsourcing) on üks enamlevinud viise koolitustegevuste läbiviimiseks. Outsourcing'u kasutamisel on mitmeid eeliseid. Näiteks, kulude kokkuhoid, administratiivsete tegevuste delegeerimine, partnerfirma pädevus ja kogemused, keskendumine organisatsiooni põhilisele tegevusvaldkonnale, konkurentsivõime tõus, suurem uute ideede juurdevool, põhivarasse suunatud, investeeringute vähenemine, riskide maandamine.

Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine

Välisteenust pakkuva ettevõttena oleme abiks koolitus- ja arendustegevuste strateegilisel juhtimisel ja haldamisel. Kogemuse põhjal oleme välja töötanud standardlähenemise koolitusprotsessile. Alustame teenuse tellija vajaduste kaardistamisega, mis aitab mõista ettevõtte valdkonna eripärast tulenevaid protsesse ja struktuuri ning võimaldab pakkuda sobivaid lahendusi.

 

Koolituste korraldamine ja koordineerimine

Võtame üle suure osa igapäevatööst hõlmavad administratiivsed ülesanded: koolitusega seotud osapoolte kommunikatsioon, koolitusveebi ja registreerimissüsteemi haldamine, materjalide printimine ja köitmine, koolitaja ja koolituskoha leidmine ning sellega seotud kohustused. Administratiivsetest ülesannetest loobumine võimaldab Teil keskenduda olulisele: koolitusstrateegia väljatöötamisele, töötajate süsteemsele arendamisele, eelarve planeerimisele.

 

Sisekoolitussüsteemi loomine ja juhtimine

Personali arengu toetamine organisatsiooni sisemise potentsiaali abil on järjest enam aktuaalne tulenevalt valdkonna tegevusspetsiifikast ja üha kiiremini muutuvast ühiskonnast. Sisekoolitus on lihtsaim viis toetada organisatsiooni ja personali arengut saavutamaks konkurentsieelist. Tulemusliku sisekoolituse planeerimiseks on vajalik sisekoolituse süsteem.

 

Registreeri tasuta konsultatsioonile!

Registreeri tasuta konsultatsioonile

Lisainfo telefonil +372 648 7000

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.