Firmast

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on professionaalne partner Teie organisatsiooni personali arengu toetamisel koolitus- ja arendustegevustes.

Meie missioon on toetada organisatsioonide ja spetsialistide professionaalset arengut täienduskoolituste ja erinevate arendusvõimaluste abil.

Visioon on olla organisatsioonidele kindel ja usaldusväärne koostööpartner personali arengu toetamisel.

Excellene Koolitus- ja Arenduskeskus on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi, vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele, täiskasvanute täienduskoolituseasutusena. Meie klientideks on nii eraettevõtted, riigiasutused kui ka mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Aitame organisatsioone:
• koolitusstrateegia väljatöötamisel
• koolitusprotsessi juhtimisel
• koolitusprotsessi haldamisel
• koolitustegevuse koordineerimisel
• koolitus- ja arenguvajaduse väljaselgitamisel
• koolitusprogrammide väljatöötamisel ja arendamisel
• sisekoolitussüsteemi ülesehitamisel
• sisekoolitajate kompetentsuse arendamisel
• sisekoolitajate arengu toetamisel
• muudatuste kommunikeerimisel

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse peamine kompetents teemavaldkondadena:
– kommunikatsioon
– juhtimine
– koolitusprotsessi juhtimine
– projektijuhtimine
– raamatupidamine
– finantsjuhtimine
– tööõigus
– psühholoogia
– müük
– teenindus
– koolitaja kompetentsi toetamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.

Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi.

250+
Koolitajat
600+
Koolitusprojekti
5500+
Koolitatut

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma juhtimine ja haldus kvaliteedi hindamise 2023. aastal.

Meie koolitajad ja koolitusjuhid on rahvusvaheliselt sertifitseeritud DiSC konsultandid.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on jõudnud 11. aastat järjest Äripäeva TOPi, kuhu jõuab vaid 0,16% Eesti ettevõtetest.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus teeb koostööd valdkonna parimate partneritega:

• Haridus- ja Teadusministeerium
• Eesti Töötukassa
• Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit
• Eesti Personalijuhtimise Ühing
• RMP.ee
• Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit
• Äripäeva Kirjastus

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige. Eesti Koolitusfirmade Liit toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist, aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele, esindab ja kaitseb liikmeskonna huve. Rohkem infot Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidust: http://www.kfl.ee/

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Rohkem infot koolituskaardi kohta: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/koolituskaart

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.