Firmast

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on loodud eesmärgil olla professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku koolitus- ja arendustegevuse teostamisel vajalikus mahus ja sobivas vormis.

Missioon on toetada organisatsioonide ja spetsialistide professionaalset arengut süsteemset enesetäiendamist võimaldavate  täienduskoolituste ja arendusvõimaluste abil.

Visioon on olla kindel ja usaldusväärne koostööpartner organisatsioonidele personali süsteemse arengu toetamisel.

Excellene Koolitus- ja Arenduskeskus on kantud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolituseasutusena: majandustegevusteate nr 184997.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse klientideks on nii eraettevõtted, riigiasutused kui ka MTÜ-d ja SA-d.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on paindlik ja usaldusväärne partner organisatsioonidele:
• koolitusstrateegia väljatöötamisel
• koolitusprotsessi juhtimisel
• koolitusprotsessi haldamisel
• koolitustegevuse koordineerimisel
• koolitus- ja arenguvajaduse väljaselgitamisel
• koolitusprogrammide väljatöötamisel ja arendamisel
• sisekoolitussüsteemi ülesehitamisel
• sisekoolitajate kompetentsuse arendamisel
• sisekoolitajate arengu toetamisel
• muudatuste kommunikeerimisel

250+
Koolitajat
600+
Koolitusprojekti
5500+
Koolitatut

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse peamine kompetents teemavaldkondadena: kommunikatsioon, juhtimine, koolitusprotsessi juhtimine, projektijuhtimine, raamatupidamine, finantsjuhtimine, tööõigus, psühholoogia, müük, teenindus ja koolitaja kompetentsi toetamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.

Lisaks on meie koolitajad ja koolitusjuhid ka rahvusvaheliselt sertifitseeritud DiSC konsultandid.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on  Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige. Eesti Koolitusfirmade Liit toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist, aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele, esindab ja kaitseb liikmeskonna huve.
Rohkem infot Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidust: http://www.kfl.ee/

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Koolituskaardi kohta lähemalt: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus teeb koostööd valdkonna parimate partneritega:

• Haridus- ja Teadusministeerium
• Eesti Töötukassa
• Äripäeva Kirjastus
• Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit
• Eesti Personalijuhtimise Ühing
• RMP.ee
• Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit

Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga