Firmast

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on professionaalne partner Teie organisatsiooni personali arengu toetamisel koolitus- ja arendustegevustes.

Meie missioon on toetada organisatsioonide ja spetsialistide professionaalset arengut täienduskoolituste ja erinevate arendusvõimaluste abil.

Visioon on olla organisatsioonidele kindel ja usaldusväärne koostööpartner personali arengu toetamisel.

Excellene Koolitus- ja Arenduskeskus on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi, vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele, täiskasvanute täienduskoolituseasutusena. Meie klientideks on nii eraettevõtted, riigiasutused kui ka mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Aitame organisatsioone:
• koolitusstrateegia väljatöötamisel
• koolitusprotsessi juhtimisel
• koolitusprotsessi haldamisel
• koolitustegevuse koordineerimisel
• koolitus- ja arenguvajaduse väljaselgitamisel
• koolitusprogrammide väljatöötamisel ja arendamisel
• sisekoolitussüsteemi ülesehitamisel
• sisekoolitajate kompetentsuse arendamisel
• sisekoolitajate arengu toetamisel
• muudatuste kommunikeerimisel

250+
Koolitajat
600+
Koolitusprojekti
5500+
Koolitatut

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse peamine kompetents teemavaldkondadena:
– kommunikatsioon
– juhtimine
– koolitusprotsessi juhtimine
– projektijuhtimine
– raamatupidamine
– finantsjuhtimine
– tööõigus
– psühholoogia
– müük
– teenindus
– koolitaja kompetentsi toetamine andragoogilistele printsiipidele põhinedes.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma juhtimine ja haldus kvaliteedi hindamise 2023. aastal.

Meie koolitajad ja koolitusjuhid on rahvusvaheliselt sertifitseeritud DiSC konsultandid.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige. Eesti Koolitusfirmade Liit toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist, aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele, esindab ja kaitseb liikmeskonna huve.mRohkem infot Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidust: http://www.kfl.ee/

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Rohkem infot koolituskaardi kohta: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus teeb koostööd valdkonna parimate partneritega:

• Haridus- ja Teadusministeerium
• Eesti Töötukassa
• Äripäeva Kirjastus
• Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit
• Eesti Personalijuhtimise Ühing
• RMP.ee
• Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit

Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.