Juhtimine

Visuaalne mõtlemine ja lihtsustamine kui tööriist mõtestatud ja tulemuslikeks protsessideks

12. veebruar 2019

Visualiseerimist ehk graafilist lihtsustamist võib nimetada ka mõtlemiseks koos pliiatsiga. See on igasuguse sõnalise teksti, olgu selleks siis mõtted sinu peas või info ja teadmised, mida sa kuuled/räägid, nähtavaks muutmine. Asjade paberile panemine toob kaasa selle, et me näeme kergemini seoseid ja tervikpilti, oleme loovamad ning tõhusamad mõtlejad.

Kas leiad ennast aegajalt küsimuste ees, kuidas:

 • korrastada efektiivsemalt oma mõtteid ja seada selgemaid eesmärke;
 • näha ise ja näidata teistele tervikpilti ja seoseid;
 • teha keerulised teemad lihtsamaks;
 • teha oma koosolekud ja ettekanded haaravamaks ja selgemaks?

Kui jah, siis võib appi võib tulla graafiline lihtsustamine.

Üha rohkem väidetakse laias maailmas, et probleemide lahendamise tulevikuvõti on just nimelt visuaalne mõtlemine, sest kasutades oma sünnipärast võimet näha, nii silmade kui kujutlusvõimega, annab see meile täiesti uue viisi avastada varjatud ideid, neid intuitiivselt arendada ning jagada teistega viisil, millest nad lihtsalt aru saavad. See annab meile võimaluse teha protsessid nähtavaks, et luua seoseid, esitada küsimusi ning olla kaasatud.

Iga juht, algataja või esineja soovib, et tema mõtted jõuaksid kuulajani ning tema ideed oleksid arusaadavad.

Võiks öelda, et visualiseerimine on eelkõige isiklik tööriist, sest olles ise tõhusam mõtleja, õppija ja oma eesmärkidest teadlik, siis oleme edukamad igasuguses koostöös teiste inimestega. See tähendab, et iga algaja visuaalne praktik alustab iseendast – ta teeb visuaalsemaid märkmeid, loob mõttekaarte ja skeeme eelkõige iseenda jaoks. Sellisel viisil märkmete tegemisel kaasame me märksa rohkem oma aju ja loovust ning peame palju tähelepanelikumalt kuulama.

Sealt tekib kindlus ja julgus liikuda vajadusel oma oskustega ka teiste inimeste juurde. Sest kõigele lisaks oleme me igapäevaselt suhtes ning koostöös teiste inimestega. Uusi projekte algatades või muutusi ette võttes tahame innustada meeskonnakaaslasi ja soovime, et kõik oleksid protsessi kaasatud ning töötaksid ühise eesmärgi nimel.

Seetõttu on hakanud väga paljud inimesed üle maailma parandama oma visuaalseid võimeid. On saadud aru, et visualiseerimine toetab efektiivset dialoogi ning suudab lahendada iga probleemi. No hea küll, kui mitte just lahendada, siis annab probleemi visualiseerimine vähemalt hea ülevaate sellest, millises “jamas” ollakse.

 Visuaalne lihtsustamine on eelkõige tööriist, mis hõlmab endas:

 • kiirete ja lihtsate joonistusvõtete omandamist;
 • struktureeritud mõtlemist;
 • tervikpildi nägemist;
 • oluliste küsimuste küsimist.

Visuaalselt mõtlemise jaoks ei ole vaja muud kui paberit ja markereid, vajadust luua suurt pilti ning sisu. Ja see suur pilt on valmis tekkima. Kõik algab soovist teha asju teisiti, mõelda kastist välja, olla julge! Kui oled juba esimese joone paberile tõmmanud, siis tekib sinna ka teine ja kolmas. Jah, see tahab natuke julgust ja pealehakkamist, sest enamus meist arvab, et ei oska joonistada. Aga tegelikult ei oma joonistamine siin üldse nii suurt rolli, kui arvatakse – lihtsalt raami tekste, loo struktuuri, näita seoseid ja tervikpilti.

Asjade visuaalsemaks tegemine tasub kindlasti proovimist, sest graafiline lihtsustamine:

 • annab hea ülevaate ideest ja sisust;
 • ergutab loovat mõtlemist, mis omakorda viib loovate ja innovaatiliste lahendusteni;
 • aitab süveneda ja teha koostööd;
 • toetab esitlust;
 • annab võimaluse ausaks tagasisideks;
 • aitab näha ühel ajal nii suurt pilti kui detaile;
 • annab võimaluse lugude ja teadmiste vahetamiseks;
 • soodustab osalejate arusaamist ning soovi olla seotud tulemusega;
 • aitab tegeleda keeruliste olukordadega;
 • joonistus on ühine keel, millest kõik aru saavad;

Kati Orav
Visuaalne mõtleja ja praktik
creativitycatcher.com

8. mail toimub koolitus Visualiseerimine igapäevatöös – kuidas toetada mõtete tõhusamat teostamist?. Koolitus sobib kõigile, kellel on vaja igapäevatöös juhtida keerukaid olukordi, tõhustada koosolekuid ja strateegiate loomist ning oma projekte efektiivsemalt esitleda ja analüüsida. Koolitus annab praktilised oskused, kuidas mõjusamalt oma ideid edasi anda, olulisi mõtteid struktureerida ja kõige tähtsam välja tuua ning seeläbi oma igapäevatööd tõhustada ja ideid tulemuslikumalt ellu viia.

Kasutatud allikad:

 • creativitycatcher.com
 • http://drawmorestuff.wordpress.com/why-visual-thinking/
 • http://www.theartof.com/articles/the-ten-and-a-half-commandments-of-visual-thinking

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.