Juhtimine

Miks on oluline luua püsivalt innustav töökultuur?

9. juuli 2019

Üha enam peavad inimesed (eelkõige just tippspetsialistid ja juhid) töökoha valikul lisaks palgale oluliseks ka organisatsiooni töökultuuri. Mida kvalifitseeritum on töötaja, seda suuremad on ka tema nõudmised töökultuurile. Püsivalt töötajaid innustava töökultuuri loomine peab olema teadlik tegevus, mis nõuab juhtidelt järjepidevat tööd.

Töökultuur näitab iga organisatsiooni isikupära, olles selle väärtuste, traditsioonide, veendumuste, käitumise ja hoiakute summa. See on see, mis muudab organisatsiooni ainulaadseks ning aitab ligi tõmmata just neid inimesi, kelle väärtused kattuvad organisatsiooni omadega.

Positiivne ja innustav töökultuur tõmbab ligi parimaid töötajaid, mõjutab inimeste rahulolu, suurendab nende kaasatust ja pühendumist ning tõstab organisatsiooni üldist edukust.

Allolevalt on välja toodud 7 fakti, mida peaksite teadma tööõnne kohta ning kuidas töötajate rahulolu mõjutab organisatsiooni edukust.

Õnnelikud töötajad on 12% produktiivsemad kui rahulolematud töötajad

Ühendkuningriigis läbiviidud uuring tõestas, et õnn on üks mitmest võtmetegurist, millest organisatsiooni edukus sõltub. Töötajad, kes tunnevad, et nad on õnnelikud ning neid toetatakse ja julgustatakse, teevad paremini koostööd ning on uuendusmeelsemad. Seeläbi tõuseb omakorda töötamise kiirus, kaotamata sealjuures töö tegemise kvaliteeti. Kui Google hakkas keskenduma oma inimeste tööõnnele, tõusis töötajate produktiivsus väidetavalt lausa 37%!

85% töötajaist on valmis lisastiimuli eest andma endast parima

Kui varasemalt vaadati pikkadele ja tihedatele puhkepausidele või puhkusele kui „looderdamisele“, siis nüüd teadvustatakse üha enam, et lühema tööajaga on inimesed tunduvalt produktiivsemad. Mitmed progressiivsed organisatsioonid üle maailma on hakanud sisse viima „piiramatu puhkuse“ printsiipi ning on avastanud, et töötajaid mitte ei kuritarvita antud privileegi (mida alguses sageli kardetakse), vaid vastupidi, nad töötavad produktiivsemalt ja pühendunumalt, sest nad tunnevad sisemist motivatsiooni oma puhkus välja teenida.

Õnnelikud müügiinimesed teevad 37% paremaid müügitulemusi

Kõige lihtsamalt öeldes – õnnetunne on nakkav. Kui müügiinimesed on õnnelikud ja positiivsed, on potentsiaalsed kliendid tõenäoliselt kontakti loomisele ja suhtlemisele altimad. Kujutle viimast müügiinimest, kellega kokkuleppele jõudsite. Tõenäoliselt oli ta õnnelik, sõbralik ning tundus siiralt teievahelist vestlust nautivat.

Õnnelikud töötajad vähendavad tööjõu voolavust 71%

Töökultuur on vaieldamatult oluline tegur tööjõu voolavusel. Organisatsioonides, kus töötajate rahulolu oma töö ja töökultuuriga on suurem, on 71% vähem tööjõu voolavust kui organisatsioonides, mis ei panusta igapäevatöös oma inimeste emotsionaalsesse heaolusse. See vähendab ka uute töötajate värbamiseks vajaminevaid ressursse ning suurendab organisatsiooni üldist edu.

Õnnelikud töötajad aitavad teil konkurentidest 20% paremaid tulemusi teha

Õnnelikud inimesed töötavad pühendunumalt ning tunnevad end organisatsiooni ja selle tuleviku olulise osana. See muudab nad justkui organisatsiooni saadikuteks, andes muljetavaldava eelise konkurentide ees.

Õnnelikud töötajad keskenduvad ligi 100% tööajast tööülesannete täitmiseks

iOpener Institute for people and performance viis läbi uuringu, mille tulemused näitasid, et rahulolevad ja õnnelikud töötajad kulutavad tööl olles tööülesannetega tegelemiseks 80% ajast ehk neli päeva viiest. Kuna 100%-line tulemuslik tegutsemine ei ole realistlik, on 80% väga hea tulemus. Rahulolematud töötajad tegelevad tööülesannetega aga ainult 40% tööajast ehk kahel päeval viiest.

Rahulolematute töötajate tervishoiu kulud võivad olla ligi 50% suuremad (ning vähendada kasumit kuni 10%)

Rahulolematud töötajad on lisaks emotsionaalsele ja füüsilisele väsimusele vastuvõtlikumad haigustele ja stressist tulenevatele negatiivsetele tagajärgedele. Õnnelikud töötajad suudavad seevastu aga stressiga igapäevaselt paremini toime tulla, tunnevad ennast energilisemalt ning nende füüsiline tervis on vastupidavam. See tähendab aga vähem haiguspäevi ja suuremat produktiivsust.

Seega on organisatsiooni edukuse ja jätkusuutlikuse seisukohalt äärmiselt oluline uurida, mis teeb teie inimesi õnnelikuks, miks nad teevad seda, mida nad teevad ja mis paneb nende silmad särama.

24. septembril 2019 toimuval koolitusel Tööheaolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs omandatakse tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa juhendamisel praktilised teadmised ja oskused tööheaolu-uuringute planeerimisest, meetodidest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest.

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse koolitusjuht

Kasutatud allikad:

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.