Juhtimine ja personalitöö

Tööheaolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs

Õnnelikud töötajad on lojaalsemad, motiveeritumad ning oma töös tulemuslikumad, mis mõjutab otseselt organisatsiooni edukust. Olemasolevate töötajate hoidmiseks ja uute tulemuslikuks värbamiseks on vaja teada, mis motiveerib inimesi organisatsioonis töötama ning millistele arengukohtadele tuleb veel tähelepanu pöörata.

Koolitusel omandatakse tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa juhendamisel praktilised teadmised ja oskused tööheaolu-uuringute planeerimisest, meetodidest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest.

Koolitaja

Tiina Saar-Veelmaa

Tiina Saar-Veelmaa

Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog ja...

Toimumisaeg

24. september 2019 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

219 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised on võimalikud rahulolu-uuringu eesmärgid?
Miks rahulolu-uuringud tänapäeval ei tööta ja mida inimesed tegelikult tahavad?
Uuringute seos organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
KPI-d ehk mõõdikud, millega uuringuid siduda saab
Pikaajalised ja agiilsed meetodid – mis milleks sobib?
Tööheaolu mõiste ja komponendid
Enesega kooskõlaline karjäär
Eneseteostuse mõiste ja tähendus
Konkurentsivõimet kasvatava tööandja kriteeriumid
Psühhosotsiaalse tervise mõõtmine
Millega rahulolu töötajad otsivad?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Millised on erinevad rahulolu-uuringute stiilid ja meetodid?
Pühendumussuuringud
Rahulolu-uuringud
Heaoluuuringud
Soovitusindeksid
Retrospektiivid
Tagasiside-äpid
„Seinauuringud“
Sotsiomeetria ja muud interkatiivsed viisid
Kuidas luua heaolu uuringu sisu ning milliseid teemasid seal käsitleda?
Uuringufirmade kasutamise eelised ja miinused

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Miks ja kuidas kaasata töötajaid uuringu planeerimisse ning tagasisidestamisse?
Seos strateegiaga ja uuringu läbiviimise eesmärgiga
Uuringus osalemiseks motiveerimine
Kommunikatsioon
Edasistesse sammudesse kaasamine
Kuidas uuringutulemused tegevuskavaks pöörata?
5 D projektsiooni ja töödisaini meetodi tutvustus
Miks peab andma tagasisidet järgmise aasta jooksul ka siis, kui tekkinud kitsaskohti ei lahendata ära?

EESMÄRK

Teadvustada töörahulolu olemust ning omandada praktilised teadmised ja oskused töörahulolu-uuringute meetodidest, planeerimisest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab konteksti, mida tähendab inimeste jaoks töörahulolu;
• mõistab, millisel juhul uuringuid läbi viia ja mida sellega saavutada saab;
• teab, milliseid rahulolu-uuringuid on võimalik teha, mida saab nendega uurida ja mis eesmärgil;
• teab, miks ja kuidas töötajaid rahulolu-uuringu planeerimisse kaasata;
• oskab luua ja hallata tegevuskavasid.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personalijuhid ja –spetsialistid ning juhid, kes tegelevad organisatsioonis töötajate rahulolu ja motivatsiooni toetamisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelu, harjutused

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 19. septembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Tööheaolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs

24. september 201910:00-15:30

219 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Tööheaolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs
Osalejaid
Maksumus 219 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 19. septembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.