Juhtimine ja personalitöö

Võtmetöötajate leidmine ja hoidmine ettevõttes

Tööturu konkurents on armutu ja võib tööandjat rabada just kõige ootamatumal hetkel ja ootamatu võtmeisiku poolt. Halb üllatus. Alles ta tundus nii pühendunud ja entusiastlik ning äkki saab juht kõne peatselt laekuva lahkumisavalduse kohta.
Miks ta ära läheb? Mida me saame praegu teha, mida võinuks teha ettevaatavalt teisiti? Kuidas leida kiiresti asendus? Kas meil on potentsiaalseid kandidaate oma organisatsioonis? Miks me küll varem ei mõelnud töötaja X/Y järelkasvule? Kui esimene ahastus on möödas, tulevad tegutsemisele suunavad küsimused nagu: milliseid kanaleid kasutada otsinguks? Kes on pädev panema kokku tööprofiili, sest ta on ju ise oma töökohta kujundanud? Kas saame ise hakkama või kasutame sihtotsingut? Kes on ajutine asendaja? Ja ikkagi – mida teha ettevaatavalt teisiti?

Või siis teine juhtum, kus olulise võtmetöötaja kellapatarei tundub olevat tühjaks saanud. Tulemused, mis seni tulid nipsust, kipuvad venima; vastuseid miks üht või teist uuendust teha ei saa kipub olema rohkem kui teeme ära lähenemist. Juhina või personalijuhina mõtled – millal me selle õige hetke mööda lasime, kas annab veel midagi parandada, kas peaksin ta minna laskma või otsima talle organisatsioonis uusi väljakutseid? Ja taas – kes võtab töölõigu üle?

Koolituse fookuses on teile vajalike töötajate leidmise, talentide ja tuleviku talentide ligimeelitamise ning pikaajalise hoidmisega seotud teemades teadmiste ja praktiliste kogemuste edasiandmine. Koolitus ei paku retsepte kuldsete käeraudade meisterdamiseks, kuid asjakohaseid teooriaid ja hulgaliselt lihtsasti rakendatavaid praktilisi meetmeid atraktiivse töökeskkonna kujundamiseks, talentide värbamiseks ja hoidmiseks. Kõik head asjad ei eelda ilmtingimata prisket rahakotti, küll aga teha tahtjaid väärtustavat mõtteviisi ja seda toetavat juhtimiskultuuri. Talendijuhtimine organisatsioonis ei lõppe talendi meelitamisega ettevõttesse – 80% tulevikutalentidest juba töötab teie ettevõttes, kuid kuidas suunata neid vallutama uusi mäetippe teie organisatsioonis – ka seda õpime tundma!

Koolitaja

Ülle Pind

Ülle Pind

Ülle Pind on Swedbank AS...

Toimumisaeg

8. veebruar 2022 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 24. jaanuar 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 25. jaanuar 229 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Tööturu ootused, värbamine, valik ja sisseelamine uude töökeskkonda
Värbamisele eelnevad kokkulepped ja edukat värbamist toetavad protsessid ettevõttes;
Kandidaatide ootused värbamisprotsessile ja hea kandidaadikogemuse loomine
Efektiivsed värbamiskanalid töötajate leidmiseks.
Hindamiskriteeriumite ettevalmistamine, praktiliste ülesannete, kodutööde ja testide roll värbamises
Sisseelamisprogramm, kui osa edukast värbamisprotsessist, värbamise tulemuslikkus

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Atraktiivse tööandja väärtuspakkumine ja tulemuste saavutamist toetav keskkond
Tööandja bränding ja tööandja väärtuspakkumine – mida oma olemasolevatest tugevustest kasutada värbamises, organisatsiooni turundamises;
Kuidas kommunikeerida tööandja brändi lubadust ja väärtuspakkumist oma töötajatele;
Kuidas eristuda tööandjana tööturul ja hoida tööandja nägu värskena ka oma töötajate jaoks

13.15–14.00 Lõuna

14.00–16.15 Talendijuhtimine, tulemusjuhtimine ja töötajate sihipärane arendamine
Talendijuhtimise põhimõtted on rakendatavad kogu töötajaskonna tulemuste ja karjääri juhtimise eesmärgil
Töötajate karjääri planeerimine ja töö järelkasvuga
Töötajates pikaajalise perspektiivitunde loomine kui alustala pikaajalisele pühendumisele
Sihipärase arendusprotsessi väljatöötamine ja rakendamine
Täiend- ja ümberõppe võimaluste loomine nii töötaja kui tööandja huvide katmiseks
Enesearengu propageerimine ettevõttes, kui võti karjääri arenguks ja sisemise mobiilsuse ergutamiseks

Töötajate ümberpaigutamine ja väljajuhtimine
Rotatsiooni ja sisemise mobiilsust toetava kultuuri loomine
Täiend ja ümberõppevõimalused tuleviku töökohtade kujundamiseks
Väljajuhtimise protsess ja viisaka punkti panek töösuhtele

EESMÄRK

Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab talendijuhtimise põhimõtteid;
• teab töötajate ümberpaigutamine ja väljajuhtimine võimalusi;
• teab, kuidas kommunikeerida tööandja brändi lubadust ja väärtuspakkumist töötajatele.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

värbamisjuhid ja -spetsialistid, meeskondade juhid, keskastmejuhid, personalijuhid ja -spetsialistid, tipp- ja tegevjuhid.

Koolitus sobib nii personalitöötajatele kui juhtidele, kes tahavad oma organisatsioonis või meeskonnas luua talentidele tulemuste saavutamist toetava atraktiivse keskkonna.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Loeng, praktilised grupitööd kohapeal, individuaalne loengupäevik, kus iga osaleja saab koolitaja poolt antud küsimuste abil teha enda jaoks hinnangu oma hetkeolukorrast igas konkreetses teemaplokis, 2 kaasuse lahendamine.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 3. veebruaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valituse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Saalikoolitusel osalemiseks peab koolituspäeval ette näitama ühe järgmistest tõenditest:

1) EL digitaalne immuniseerimise tõend; 2) Digitaalne COVID-19 läbipõdemise tõend.

Lugege lisaks piirangute kohta www.kriis.ee, Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend, COVID tõend ja selle kasutamine

Koolitusjuht

Reelika Vainola

Reelika Vainola

reelika.vainola@excellence.ee

+372 648 7000

+372 5361 4149

Võtmetöötajate leidmine ja hoidmine ettevõttes

8. veebruar 202210:00-15:30Tallinn
199 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Võtmetöötajate leidmine ja hoidmine ettevõttes

8. veebruar 202210:00-15:30

199 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Võtmetöötajate leidmine ja hoidmine ettevõttes
Osalejaid
Maksumus 199 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 3. veebruaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga