Juhtimine ja personalitöö

Talentide ja võtmetöötajate leidmine ja hoidmine ettevõttes

Tööturu konkurents on armutu ja võib tööandjat rabada just kõige ootamatumal hetkel ja ootamatu võtmeisiku lahkumise tõttu.

Miks lahkuvad ettevõttest võtmeisikud ja mida me saame praegu teha teisiti, et vajaliku kompetentsi omavad töötajad meie juurest ei lahkuks? Enamasti on tegemist põhjustega, mille muutmine organisatsioonis on võimalik. Kui suudame hoida olemasolevaid töötajaid ja võtmetöötajaid, saame loomuliku järelkasvu kasvatamise näol vähendada ka uute talentide otsimisele kuluvad energiat. Koolitusel keskendume nii olemasolevate töötajate hoidmisele, kui uute töötajate ligimeelitamisele tööturult. Kõigil organisatsioonidel, kes tahavad saada atraktiivseks tööandjaks just nende jaoks vajalike sihtgruppide hulgas, on see õige strateegia ja igapäevaste tegevuste järjepideva elluviimise järel võimalik.

Koolitusel räägime nii motiveeriva keskkonna loomisest, oma töötajates parima potentsiaali avamise ja rakendamise võimalustest; juhi ja personalijuhi rollist motiveeriva tööatmosfääri kujundamisel; erinevatest personalijuhtimise tahkudest ja tegevustest, mis toetavad õppimist soodustava ja kohanemisvõimelise organisatsioonikultuuri loomist ja hoidmist. Loomulikult vaatleme ka mõjusa värbamise põhimõtteid, mis aitavad luua nii head kandidaadikogemust kui leida ettevõtte jaoks neid õigeid talente ja võtmetöötajaid. Tulemusliku töökultuuri oluliseks osaks on ka õiglane väärtuspakkumine ja selle ajakohasena hoidmine – leiame ka selle teema jaoks koolitusel aja keskendumiseks.

Koolituse fookus on meie kõigi jaoks olulisele väljakutsele lahenduste leidmisel:  mis paneb võtmetöötajal silma särama ja kas häid panustajaid ikka on raske kinni hoida?

 

Koolitaja

Ülle Pind

Ülle Pind

Ülle Pind on Swedbank Eestis...

Toimumisaeg

7. september 2022 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

259 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, koolitusmaterjale, tõendit, kohvipause, buffet-lõunat

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00–11.30 Töötajate ja organisatsiooni vastastikused ootused ja võimalused muutunud tööelus.
Talendi ja võtmetöötaja mõiste defineerimine ja talendijuhtimise alused.

Talendijuhtimise alustalad, võtmetöötajad ja võtmekompetentsid.
Tööturu ootused ja ettevõtete võimalused muutunud oludega kohanemiseks.
Kultuur, kus õnnelikuna tunnevad end nii tööandja kui töötaja
Kuidas eristuda tööandjana tööturul ja hoida tööandja nägu värskena ka oma töötajate jaoks
Mitmekesisus ja kaasamine strateegia ja igapäevase tööelu osana.

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Võtmeisikute leidmine, tulemuslik värbamine ja hea kandidaadikogemuse loomine.

Edukat võtmeisiku värbamist toetavad protsessid
Kiirelt, mugavalt ja edukalt õige kandidaadini
Hea värbamiskogemuse loomine ja sobiva kandidaadi “pardale saamine”
Efektiivsed värbamiskanalid ja meetodid võtmetöötajate leidmiseks
Võtmetöötajate otsing ja sobivad hindamiskriteeriumid
Sisseelamist toetavate tegevuste roll hea töötajakogemuse loomisel
Tööandja brändi tugevuste kasutamine värbamisel

13.15–14.00 Lõuna

14.00–16.15 Võtmetöötajaid ja tulemuste saavutamist soodustava  organisatsiooni väärtuspakkumine.
Väärikas väljajuhtimine ja sisemine ümberpaigutamine.

Tulemuslikku panustamist toetav väärtuspakkumine tänases keskkonnas
Töötajate karjääri planeerimine ja töö järelkasvuga
Sihipärane arendusprotsess tõhus enesejuhtimise ühise eesmärgi nimel
Väärtuspõhine juhtimine ja juhi roll võtmeisikute motiveerimisel
Võtmeisikute töörõõmu ja tasakaalu säilitamine erinevate personalitöö tegevuste toetusel

 

EESMÄRK

Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi tänases muutunud keskkonnas võtmeisikute leidmiseks ja hoidmiseks, oma tänastest töötajates parima võimekuse avastamiseks ja selle edasi arendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab talendijuhtimise põhimõtteid ja töötajate parima võimekuse oskusliku rakendmise võimalusi;
• teab võtmetöötajate värbamise erinevaid võimalusi ja sobivaid hindamiskriteeriume;
• tunneb karjäärijuhtimise ja planeerimise protsessi sisu ja saab aru selle mõjust talentide hoidmisel;
• teab, kuidas kommunikeerida tööandja brändi lubadust ja väärtuspakkumist nii uute töötajate leidmisel kui omade hoidmisel.

 

Õppekava rühm: juhtimine ja personalitöö

SIHTGRUPP

värbamisjuhid ja -spetsialistid, meeskondade juhid, keskastmejuhid, personalijuhid ja -spetsialistid, tipp- ja tegevjuhid.

Koolitus sobib nii personalitöötajatele kui juhtidele, kes tahavad oma organisatsioonis või meeskonnas luua talentidele tulemuste saavutamist toetava atraktiivse keskkonna.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Loeng, praktilised grupitööd, individuaalne loengupäevik, kus iga osaleja saab koolitaja poolt antud küsimuste abil teha enda jaoks hinnangu oma hetkeolukorrast igas konkreetses teemaplokis, 2 kaasuse lahendamine.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

Talentide ja võtmetöötajate leidmine ja hoidmine ettevõttes

7. september 202210:00-16:15

259 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Talentide ja võtmetöötajate leidmine ja hoidmine ettevõttes
Osalejaid
Maksumus 259 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.