Juhtimine ja personalitöö

VEEBIKOOLITUS: Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal

Uue töötaja liitumine organisatsiooniga on enamasti oodatud sündmuseks. Kui aja- ja ressursimahukas värbamisprotsess seljataga, oodatakse uuelt töötajalt kiiret kohanemist, sest harilikult on sellega seotud mõne võtmerolli täitmine, äraoleva töötaja asendamine,  töökoormuse leevendamine ja ettevõtte laienemine. See, kas sellest saab osapooltele meeldiv kohanemisprotsess või probleemne väljakutse,  sõltub nii tema otsesest juhist, tiimist, organisatsioonist, aga loomulikult ka töötajast endast. Alus usaldusliku suhte ja  pühendumuse tekkimisele pannakse sisseelamise esimeste kuude jooksul, sest töötaja liitub organisatsiooniga enamasti suurte ootustega. Katseaja tulemused on suuresti seotud sellest kuivõrd sisukalt ja tõhusalt on korraldatud ettevõttepõhiste teadmiste edasiandmine ja oskuste õpetamine. Uue töötaja katseajale hinnangut andes on õige koht oma ettevõtte sisseelamise protsessile hinnangu andmiseks.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor. Koolitus toimub Zoomi e-keskkonnas.

Koolitaja

Ülle Pind

Ülle Pind

Ülle Pind on Swedbank Eestis...

Toimumisaeg

3. veebruar 2021 10:00-16:15

Toimumiskoht

Zoomi e-keskkonnas

Koolituse maksumus

229 € + km

Maksumus sisaldab: veebiseminari, elektroonilisi koolitusmaterjale, elektroonilist tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset e-õpet

09.45–10.00 Kogunemine

10.0011.30 Sisseelamisprogrammi vajalikkus ja selle mõju organisatsioonile ja uuele töötajale
Mida pidada silmas sisseelamisprotsessi välja töötades ja kuidas seda tõhusalt korraldada?
Millest koosneb tõhus sisseelamisprotsess ja kes on selle elluviijad?
Millised on sisseelamisprotsessi erinevad meetodid, tehnikad ja võimalused?
Sisemise rotatsiooni korras ametit muutvate töötajate sisseelamise toetamine
Kas ja kuidas hinnata sisseelamise tõhusat teostamist? Kas ja millised mõõdikud võiksid olla abiks?

11.3011.45 paus

11.4513.15 Kuidas korraldada juhendamisprotsessi ettevõttes?
Kes on edukad juhendajad ja milline on nende roll sisseelamises?
Töökohapõhised väljaõppeprogrammid ja juhendamine
Kuidas ja mil moel kasutada uue töötaja sisseelamise või sisemise rotatsiooni korral juhendamist, mentorlust ja coachingut?

13.1514.00 Lõunapaus

14.0016.15 Kuidas tagasisidestada ja tulemusi hinnata?
Tagasiside võimalused sisseelamisprogrammis. Milliseid tagasiside meetodeid kasutada?
Millist tagasisidet vajavad töötajad ja kuidas luua ettevõttes tagasisidestamise kultuur?
Tagasiside roll tulemusjuhtimises

EESMÄRK

Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused sisseelamisprogrammi koostamiseks, selle vajalikkusest ning kasutegurist nii uuele töötajale kui ka organisatsioonile.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, miks on sisseelamisprogramm nii organisatsioonile kui ka töötajale vajalik;
• teab, millistest teguritest koosneb töötaja sisseelamisprotsess;
• tunneb erinevaid tagasisidestamise meetodeid;
• oskab luua ja korraldada sisseelamisprogrammi;
• teab, kuidas toetada ja juhendada organisatsiooniga liitunud töötajat.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Tipp-, keskastme- ja esmatasandi juhid, personalijuhid, personalispetsialistid, juhtivad spetsialistid jt, kes vastutavad uue töötaja  juhendamise ja sisseelamise eest.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelu, harjutused

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 29. jaanuaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Privaatpostitus: Reelika Vainola

Privaatpostitus: Reelika Vainola

info@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal

3. veebruar 202110:00-16:15

229 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal
Osalejaid
Maksumus 229 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 29. jaanuaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.