Juhtimine ja personalitöö

Tark mikromanageerimine

Täna, kus organisatsioonid on pidevas muutumises ja operatiivses tegutsemises, on juhile uus väljakutse olla hea mikromanageerija. See seab juhi olukorda, kus infovahetus peab olema operatiivne, konkreetne ja usaldust tekitav samal ajal kui selline viis juhtida võib mõjuda inimestele kontrollivana. Mikromanageerimisel on aga koostööle ja tulemustele väga positiivne mõju nagu detailsus, proaktiivsus ja tähtaegades püsimine. Need on omadused, mis toetavad paljude otsuste tegemisel ja strateegiliste eesmärkide saavutamisel.

Koolitusel omandame teadmised ja oskused targast ja tulemuslikust mikromanageerimisest.

Koolitaja

Margus Alviste

Margus Alviste

Margus Alviste on juhtimistreener ja...

Toimumisaeg

1. oktoober 2024 10:00-17:00

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 16. september 259 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 17. september 289 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust.

AJAKAVA

09.45-10.00 Kogunemine

10.00-11.30 Mis on mikromanageerimine?
– Mis on see, mis häirib kogenud töötajaid juhtimise juures kõige rohkem?
– Mis on see, mida alustav töötaja kõige enam juhilt ootab?
– Juhtimise mõiste ja funktsioonid
– Mikromanagement – mis see on?
– Mikromanagemendi eelised
– Mikromanagemendi teostamise tüüpilised vead

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Tark mikromanageerimine
– Mikromangeerimise roll juhtimises
– Missugustes olukordades tuleks mikromanageerimist kasutada?
– Töötaja ettevalmistamine juhiga koostööks
– Juhi roll mikromanageeriminel
– Vahejuhi kaasamine mikromanageerimise rakendamisel

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Mikromanageerimine praktikas
– Kaasuse lahendamine mikromanageerimise vaates
– Meie/minu ettevõtte valdkonnad ja/või olukorrad, kus mikromanageerimine oleks vajalik
– Meie/minu ettevõtte valdkonnad ja/või olukorrad, kus mikromanageerimist ei oleks mõistlik rakendada
– Mikromanageerimise protsess ja töövõtted

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-17.00 Psühholoogilised aspektid mikromanageerimisel
– Inimese psüühika peamised toimemehhanismid
– Minapilt, maailmapilt ja ettekujutused ning nende juhtimine
– Ratsionaalsus ja emotsioonid
– Seisundi juhtimise baasvõtted
– Kuidas tagada töötajate töömotivatsioon ja sooritusvõime mikromanagemendi tingimustes?

EESMÄRK

Omandada baasteadmised ja praktilised võtted mikromanageerimise tulemuslikuks rakendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab, mis on mikromanagement ja kuhu see asetub terviklikus juhtimisportfellis;
  • on kaardistanud peamised vead, mida mikromanageerimisel tehakse ja oskab neid teadlikult vältida;
  • mõistab, kuidas inimeste psüühika ja füsioloogia reageerib juhtimisvigadele ning kuidas juhtida iseenda ja töötajate seisundit;
  • teab, kuidas mikromanageerida nii, et see tagab töötajate töö- ja sooritusvõime.

SIHTGRUPP

Tippjuhid, keskastmejuhid, juhtivad spetsialistid, meeskonnajuhid.

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelud ja rühmatöö, kaasused, näited, visuaalsed mudelid, praktilised harjutused.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 24. septembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

LISAINFORMATSIOON

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Tark mikromanageerimine

1. oktoober 202410:00-17:00Tallinn
259 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Tark mikromanageerimine

1. oktoober 202410:00-17:00

259 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Tark mikromanageerimine
Osalejaid
Maksumus 259 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.