Juhtimine ja personalitöö

Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis

Ajas on riskide mõiste ja tähtsus organisatsiooni kontekstis kõrgendatud tähelepanu alla jõudnud.
Oma organisatsiooni riskidest teadlik olemine, nende ennetamine ja juhtimine nõuab süsteemset riskide hindamise läbiviimist.

Koolitusel saab ülevaate riskijuhtimise olemusest, eesmärkidest, protsessist, struktuurist ja põhimõtetest. Koolituse tulemusena teab osaleja erinevaid riskijuhtimise võimalusi ja meetodeid ning oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida ja rakendada.

Koolitajad

Siiri Viil

Siiri Viil

Aalo Kukk

Aalo Kukk

Toimumisaeg

5. detsember 2019 10:00-15:30

Toimumiskoht

von Stackelberg Hotel Tallinn Toompuiestee 23, 10137 Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

229 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Mida tähendab täna riskijuhtimine ja kuidas riske süsteemselt juhtida?
Siiri Antsmäe

Riskijuhtimise protsess ja struktuur, põhimõtted ja mõisted
Riskijuhtimise eesmärgid ja tulemused
Protsesside kaardistamiseks ja riskide juhtimiseks vajalikud elemendid
Riskide näiteid tüüpilistes protsessides

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas ühendada riskide hindamine ja protsesside kaardistamine nii, et sellest oleks maksimaalselt kasu?
Siiri Antsmäe
Organisatsiooni protsesside kaardistamiseks ja hindamiseks kasutatavad mudelid ja tööriistad
Erinevad riskijuhtimise meetodid organisatsiooni eripärast lähtuvalt
Riskide hindamise läbiviimise väljakutsed ja võimalused

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Riskijuhtimine praktikas: kuidas riskid aitavad juhtida?
Aalo Kukk
Riskiprofiil: Millised riskid on olulised ja kuidas neid hinnata? Kes on riski omanik?
Riskijuhtimise tulemid: Millised on riskijuhtimise viljad? Riskide maandamise valikud
Intsidentide käsitlemine
Riskijuhtimise küpsuse hindamine: Mis värvi on koer ja kui kõvasti ta haugub?

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja oskusi riskide hindamise ja haldamise teoreetilistest ning praktilistest võimalustest erinevates valdkondades ja tasanditel.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab riskijuhtimise protsessi, struktuuri, põhimõtteid ja eesmärke;
• teab protsesside kaardistamiseks ja riskide juhtimiseks vajalikke elemente ja meetodeid;
• mõistab riskijuhtimise ja protsesside kaardistamise erisusi organisatsiooni kultuurist ja kontrollikeskkonnast lähtudes,
• teab erinevaid riskijuhtimise meetodeid ning protsesside kaardistamise töövahendeid ja oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida;

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Juhid ja spetsialist, kes puutuvad oma organisatsioonis kokku protsesside juhtimise ja efektiivsuse hindamise, riskide hindamise ja juhtimisega. Samuti ISO 9001 sertifikaati omavate ettevõtete riskijuhtimise ja protsesside efektiivsuse eest vastutajad.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelu, juhtumite analüüs, riskide hindamise ja protsesside kaardistamise praktilised ülesanded

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 2. detsembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis

5. detsember 201910:00-15:30

229 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis
Osalejaid
Maksumus 229 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 2. detsembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.