Juhtimine ja personalitöö

VEEBISEMINAR: Kuidas rahapesu ja terrorismi tõkestamise riskimudelit praktikas koostada?

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et alates 27.11.2018 peavad ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jpt.

Seadus sätestab ka piirid, alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel.

Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult. Sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja – ehk kuidas ettevõte tagab loodud mudeli toimimise üle kontrolli ja seirab seda. Samal ajal peab kogu metoodika olema ka kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad ettevõtte tegevusvaldkonda.

Riskihinnangu koostamine ja riskiisu määramine on keeruline ning selle koostamise sisseostmine sageli kallis ning saadav tulem ei ole rakendatav, kuna juristide koostatavate juhendite sisu ja ülesehitus ning praktika on tihti erinevad. Seetõttu teeme koolituse käigus läbi riskihinnangu mudeli koostamise portsessi ja kaardistame erinevate valdkondade riske, mida organisatsiooni enda riskimudelis arvesse võtta.

Tegemist on reaalajas toimuva veebiseminariga, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

Koolitaja

Siiri Viil

Siiri Viil

Siiri omab pikaajalist kogemust avalikus...

Toimumisaeg

12. mai 2020 10:00-13:15

Toimumiskoht

veebiseminar

Koolituse maksumus

109 € + km

Maksumus sisaldab: veebiseminari, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi e-õpet

09.55–10.00 Kogunemine veebikeskkonnas

10.00–11.30 Millised on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse nõuded riskimudelile?
Milline peaks olema riskihindamise mudel ja metoodika?
Millised komponendid tuleb kindlasti kaasata?
Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski – mis see on ja kuidas neid hinnata?

11.30–11.45 paus

11.45–13.15 Millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale?
Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust?
Kuidas teavitamissüsteem üles ehitada oma organisatsioonis?

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja oskusi riskimudeli praktiliseks koostamisest lähtuvalt oma organisatsiooni tegevusest ja riskiisu määramiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, mis on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse põhimõtted ja eesmärk;
• teab, mis on erinevate riskikategooriate sisu ja kuidas neid tõlgendada;
• mõistab riskimudeli koostamise erisusi lähtudes oma organisatsiooni kultuurist ja kontrollikeskkonnast;
• teab riskimudeli koostamiseks vajalikke elemente ja meetodeid.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Audiitorid ja finantseerimis-, krediidi- ning raamatupidamisteenuseid osutavate asutuste ja kaubandusettevõtete juhid ning spetsialistid, kes oma töös rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusega kokku puutuvad.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelu, juhtumite analüüs, riskide kaardistamise ja riskihinnangu mudeli koostamise praktilised ülesanded

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 7. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Vahetult enne veebiseminari toimumist edastame Teile lingi ja juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

VEEBISEMINAR: Kuidas rahapesu ja terrorismi tõkestamise riskimudelit praktikas koostada?

12. mai 202010:00-13:15

109 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBISEMINAR: Kuidas rahapesu ja terrorismi tõkestamise riskimudelit praktikas koostada?
Osalejaid
Maksumus 109 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 7. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.