Raamatupidamine

VEEBIKOOLITUS: Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine muutunud majanduskeskkonna tingimustes

Majandusaasta aruanne on avalik dokument, mis annab ülevaate ettevõtte majandustegevusest aruandeaastal. Aruanne on avalik ning sellest saavad informatsiooni ettevõtte olemasolevad ja potentsiaalsed investorid,  võlausaldajad, äripartnerid ja teised huvigrupid.

Koolitusel saab ülevaate majandusaasta aruande koostamise ja esitamise käigust. Koolituse põhifookus on suunatud raamatupidamise aastaaruande koostamisele Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor. Koolitus toimub e-keskkonnas Zoom.

Koolitaja

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter

Koolitaja Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud...

Toimumisaeg

16. mai 2023 10:00-13:15

Toimumiskoht

Zoom e-keskkond

Koolituse maksumus

149 € + km

Maksumus sisaldab veebikoolitust, elektroonilisi koolitusmaterjale ja tõendit.

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi

9.55- 10.00 Kogunemine

10.00-11.30 Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise üldpõhimõtted.  Raamatupidamise aastaaruanne.

 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine.
  • Üldnõuded
  • Majandusaasta aruande esitamist mõjutavad 2023. aasta veebruaris jõustunud äriseadustiku muudatused
 • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Raamatupidamise aastaaruande eesmärk ja osad
  • Väikeettevõtete ja mikroettevõtete erisused

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Raamatupidamise aastaaruanne 2022

 • Tähelepanu nõudvad valdkonnad varade ja kohustiste kajastamisel
 • Rahavoogude aruanne ja selle komistuskivid

EESMÄRK

Õppija omab ülevaadet majandusaasta aruande koostamise ja esitamise nõuetest ning sellest, millele tuleks tähelepanu pöörata varade ja kohustiste kajastamisel raamatupidamise aastaaruandes.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on teadlik majandusaasta aruande koostamise ja esitamise korrast ning teab, kuidas mõjutavad 2023. aasta veebruaris jõustunud äriseadustiku muudatused aruande esitamist;
 • teab varade ja kohustiste kajastamise reegleid raamatupidamise aastaaruandes lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.

Õppekava rühm Majandusarvestus ja maksundus.

SIHTGRUPP

Raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

interaktiivne loeng ja arutelud

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist. See tähendab hiljemalt 9. maiks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Lisainformatsioon

Vahetult enne veebiseminari toimumist edastame Teile Zoomi-lingi ja juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine muutunud majanduskeskkonna tingimustes

16. mai 202310:00-13:15

149 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine muutunud majanduskeskkonna tingimustes
Osalejaid
Maksumus 149 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist. See tähendab hiljemalt 9. maiks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.