Juhtimine ja personalitöö

Kuidas töösuhet juriidiliselt korrektselt alustada ja lõpetada?

Personalijuht puutub kokku igapäevaselt oma töös erinevate juhtumitega, kus on oluline teada tööseadusandlust ning vastavalt olukorrale nende järgi ka tööd planeerida. Töösuhet reguleerib vastav tööleping  oma  õiguste ja kohustustega ning piirangute ja võimalustega. Selleks et käituda töösuhtes juriidiliselt korrektselt ja eetiliselt on oluline teada, millised õigused on töötajal ning tööandjal vastava lepingu sõlmimisel ja lõpetamisel.

Koolitusel saab ülevaate erinevate töölepingu vormide sõlmimisest ja nende lõpetamisest ning sellega kaasnevatest tegevustest, käsitlust leiavad ka aktuaalsed küsimused erinevatest kohtulahenditest.

Koolitaja

Thea Rohtla

Thea Rohtla

On hariduselt Tartu Ülikooli lõpetanud...

Toimumisaeg

26. september 2023 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 11. september 239 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 12. september 269 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit.

AJAKAVA

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Töölepingu sõlmimisel on oluline teada
Kas sõlmida tööleping või võlaõiguslik töövõtu- või käsundusleping? Mis neid eristab?
Lepingueelsed läbirääkimised: mida küsida töölesoovijalt?
Millised kokkulepped tuleb saavutada ja millised andmed töötajale esitada? Olulisemad märksõnad: tähtajaline leping, katseaeg, töötamise koht, tööaeg, sh summeeritud tööaja kokkulepe, maksud ja maksed, ületunnitöö, lepingu ülesütlemise reeglid. Olulisemad täiendused teavituses 01.08.2022.
Kellele kohaldada uut valveaja regulatsiooni ja kellega sõlmida iseseisva otsustuspädevuse kokkulepe?
Millal loetakse leping sõlmituks?
Kuidas toimida, kui leping on sõlmitud, kuid töötaja ei tule tööle või kui soovite tema asemel siiski teist töötajat?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Töölepingu täitmine ja muutmine
Millised on poolte üldised kohustused töösuhtes?
Kuidas muuta töölepingus kokkulepitut?
Kas suulised kokkulepped on lubatud?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas korrektselt töösuhet lõpetada?
Poolte kokkulepe, tähtaja möödumine, korraline ülesütlemine

 • kumb pool algatab
 • kas ja kui palju peab ette teatama või hüvitist maksma
 • kas töötuskindlustus “tuleb appi”?

Erakorraline ülesütlemine: tööandja algatus

 • Majanduslikud põhjused: millised on koondamise peamised reeglid?
 • Millised on töötajast tulenevad põhjused?
 • Kui põhjalik peab olema ülesütlemisavaldus?
 • Kas hoiatus on alati vajalik?
 • Kas, millal ja kui palju peab ülesütlemisest ette teatama? Milline on vastutus, kui ette ei teata/teatada vähem kui näeb ette seadus?

Erakorraline ülesütlemine: töötaja algatus

 • Milliste tööandjapoolsete rikkumiste korral on võimalik?
 • Tööandja õigused/kohustused lepingu lõppemisel

Töölepingu lõpetamise vaidlustamine

 • Millised on võimalikud nõuded?
 • Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise tagajärjed: kes saab küsida töösuhte jätkumist, kes hüvitist?
 • Hüvitiste suurus, uus regulatsioon hüvitiste suuruse kaalutlemisel?

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja oskusi juriidiliselt korrektsete töölepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja oskab:
vormistada juriidiliselt korrektselt töölepinguid;
valida õige töölepingu lõpetamise aluse ja selle korrektselt vormistada;
nõustada juhte ja töötajaid töölepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise teemadel.

Õppekava rühm on juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Personalispetsialisti, -partnerid ja -juhid, juhid, büroojuhid, sekretär-personalitöötajad jt, kes soovivad omandada või värskendada teadmisi töölepingute sõlmimisest, muutmisest ja lõpetamisest.

MEETODID

interaktiivne loeng, diskussioon, grupitöö, situatsiooni analüüs, praktilised ülesanded

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 16. maiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

 

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Kuidas töösuhet juriidiliselt korrektselt alustada ja lõpetada?

26. september 202310:00-15:30Tallinn
239 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas töösuhet juriidiliselt korrektselt alustada ja lõpetada?

26. september 202310:00-15:30

239 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas töösuhet juriidiliselt korrektselt alustada ja lõpetada?
Osalejaid
Maksumus 239 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.