Juhtimine ja personalitöö

Korrektne keelekasutus ametikirjades

Korrektselt vormistatud, sujuvalt sõnastatud ja grammatiliselt õigesti kirjutatud kirjad leiavad hoolsamat lugemist ja saavad kiiremad vastused, mis omakorda kiirendab info liikumist ja tööprotsesse. Seetõttu on tähtis kursis olla uuemate keelereeglite ja vormistusnõuetega.

Koolitusel saame teada, kuidas koostada grammatiliselt õigeid ja selgelt arusaadavaid ametikirju. Õpime end kirja teel loogiliselt väljendama arvestades teksti mõju sõnumi edastamisel nii, et tekst kasvataks usaldust saatja vastu. Tutvume ka uuemate keelereeglite ja teksti sobimatute väljendite ning kantseliidiga.

Koolitaja

Loone Ots

Loone Ots

Loone Ots on Tartu ülikooli haridusega...

Toimumisaeg

9. oktoober 2024 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 24. september 239 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 25. september 269 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale ja tõendit.

AJAKAVA

09.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Selge ja arusaadav kiri
Kiri kui visiitkaart, mille alusel lugeja kujundab oma hoiakud kirjutaja suhtes
Kirja eesmärk ja sõnum – kuidas hoida sõnum nähtav esmases ja vastuskirjas?
Milliste väljenditega kujundame lugejas koostöövalmidust?
Kuidas kirjutame kindlale ja kuidas mitmele adressaadile?
Mida arvestada tundmatule kirjutades?
Tüüpnäited, kuidas adressaadiga ei arvestata
Kiri kui tarbetekst ja tarbeteksti nõuded
Kirja põhisõnum
Kuidas infot liigendada ja järjestada?
Sõnumi mõistmist toetav lauseehitus
Lõikude pikkus ja loogika
Iseenda teksti toimetamine
Praktilised harjutused materjali kinnistamiseks

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kirja vormistamine
Kirja standardist
Sõnaveebi sisu ja kasutusvõimalused ning ohud
Kuupäev, pöördumine ja viisakusfraasid: sõnastus ning õigekiri
Aadressi õigekiri
Numbrite ja arvude, sh telefoninumbrite, pangakontode ja hindade õigekiri ning käänamine
Perekonnanimede käänamine
Lühendite õigekiri
Tabelite ja loetelude õigekiri
Lõputervituse ja signatuuri vormistamine
Automaatteated, sh eemaloleku teated
Praktilised harjutused materjali kinnistamiseks

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Teksti sobimatud väljendid, kantseliit ja võõrkeele mõjud
Kuidas esitada samu sõnu ja fraase heas eesti keeles?
Kuidas vormistus aitab suurendada lugeja tähelepanu. Manuste vormistus.
E-materjale ametikirja ja sellega seonduva kohta
Praktilised harjutused materjali kinnistamiseks, arutelu, küsimused
Kokkuvõte ja tagasiside koolituspäevale

EESMÄRK

Omandada teadmised selge, arusaadava ja korrektselt vormistatud ametikirja koostamiseks. Värskendada teadmisi õigekirja kohta, tutvuda uuemate keelereeglitega, omandada teadmised keelekasutuse tüüpprobleemidest ja lugejakeskse tekstiloome ning selge keele alustest, lihvida eneseväljendusoskusi, sh õppida vältima kantseliiti.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab tekstiloome põhialuseid;
• oskab kirja arusaadavalt sõnastada ja vormistada;
• on teadlik uuemast õigekirjanormist;
• tunneb keelehooldeallikaid, sh e-materjale;
• tunneb ära tüüpilisemad bürokraatiakeele ning võõrkeeleväljendid ja oskab neid vältida.

Õppekava rühm on juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Spetsialistid, juhid, sekretärid, referendid ja kõik teised, kes tegelevad igapäevaselt tööalaste kirjade koostamisega.

MEETODID

loeng ja praktilised harjutused

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 2. oktoobriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

LISAINFORMATSIOON

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Korrektne keelekasutus ametikirjades

9. oktoober 202410:00-15:30Tallinn
239 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Korrektne keelekasutus ametikirjades

9. oktoober 202410:00-15:30

239 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Korrektne keelekasutus ametikirjades
Osalejaid
Maksumus 239 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.