Juhtimine ja personalitöö

Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis

Kompetentsed ja motiveeritud töötajad ning nende arengu süsteemne toetamine on ainuvõimalik viis organisatsioonil kiiresti muutuvas maailmas edukalt toime tulla. Inimesed organisatsioonis vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist, vaid tänu millele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi tulemused. Selleks et personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitus- ja arendustegevuse kavandamiseks ja elluviimiseks.

Koolitajad

Külli Meier

Külli Meier

Kadri Uukkivi

Kadri Uukkivi

Toimumisaeg

8. september 2021 10:00-15:30

9. september 2021 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

429 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev 8. september 2021 (6 ak/h)
Külli Meier,
koolitaja

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv 

10.0011.30 Täienduskoolitus ja pidev õppimise vajadus organisatsioonis
Tööks vajalike teadmiste ja oskuste muutumine ning pidev arenguvajadus
Koolitusturu arengud ja täiskasvanute koolitaja kutsealane kompetents
Täiskasvanute koolituse seadus ja mida tähele panna täienduskoolitusasutuse teenuste valikul

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15   Töötaja arengut toetava koolitusprotsessi  juhtimine organisatsioonis
Personaliarendust ja õppimist toetavad strateegilised põhimõtted
Õppimisvõimaluste ja õppimiskultuuri loomine, koolituspõhimõtted
Koolituse liigid ja vormid muutunud keskkonnas
Väljakutsed õppimise toetamisel ning arendus- ja koolitusprotsessi juhtimisel

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Töötaja arengut toetava koolitusprotsessi juhtimine
Koolitusvaldkonna dokumendid, sh koolitusplaan, eelarve, koolituslepingud
Koolitusprotsessis osalejate roll ja mõju, võimalused enesearenguks

II koolituspäev 9. september 2021 (6 ak/h)
Kadri Uukkivi, koolitaja

09.4510.00 Kogunemine

10.0011.30 Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine
Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamise protsessi etapid
Meetodid koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks
Koolitus- ja arenguvajaduste hindamine ja analüüsimine
Põhilised ohud koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamisel

11.3011.45 Paus

11.4513.15 Koolitus- ja arendustegevuste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamise protsess
Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
Milline roll on selles protsessis erinevatel osapooltel (töötaja, vahetu juht, personalipartner, koolitaja)
Koolitus- ja arendustegevuste tulemuslikkuse hindamine

13.1514.00 Lõunapaus

14.0015.30 Koolitus- ja arendustegevuste  järeltegevused
Kuidas saavutada muutust peale koolitus- ja arendustegevusi?
Mida jälgida ja meeles pidada soovitud muutuse hoidmisel.

15.30–15.45 Kokkuvõte ja lühitest omandatud materjali kontrollimiseks

EESMÄRK

Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• omab ülevaadet Eesti koolitusvaldkonda reguleerivast seadusandlusest, täiskasvanute koolitaja kompetentsuse nõuetest ja koolitusturu trendidest;
• teab, kuidas koolitusprotsess on seotud personali- ja organisatsiooni strateegiaga;
• omab ülevaadet erinevatest õpikäsitlustest ja organisatsioonis õppimisvõimaluste loomisest;
• teab, millised põhimõtted ja dokumendid toetavad koolitusprotsessi juhtimist;
• oskab nimetada koolituse liike ja vorme ning teha sobivaid valikud õppe-eesmärkide saavutamiseks;
• teab, kuidas koostada koolitusplaani ja eelarvet ning koolituslepinguid;
• on analüüsinud enda kompetentse koolitusprotsessi juhtijana;
• teab, mida tähendab 70:20:10 mudel;
• tunneb koolitusprotsessi erinevaid etappe;
• teab, kuidas selgitada välja koolitusvajadust ning millistele ohtudele tähelepanu pöörata;
• teab, millele pöörata tähelepanu koolituse planeerimisel ja läbiviimisel;
• tunneb Kirckpatricku mudelit, kui koolituse tulemuslikkuse hindamise alust;
• on saanud ülevaate erinevatest järeltegevuste võimalustest peale koolitust.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelud

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 3. septembril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valituse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Saalikoolitusel osalemiseks peab koolituspäeval ette näitama ühe järgmistest tõenditest:

1) EL digitaalne immuniseerimise tõend; 2) EL digitaalne negatiivse PCR testi tõend; 3) Digitaalne COVID-19 läbipõdemise tõend.

Lugege lisaks piirangute kohta www.kriis.ee, Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend, COVID tõend ja selle kasutamine

Koolitusjuht

Registreerimine

Registreerimine

Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis

8. september 202110:00-15:30

9. september 202110:00-15:30

429 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis
Osalejaid
Maksumus 429 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 3. septembril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.