Juhtimine ja personalitöö

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

Kompetentsed ja motiveeritud töötajad ning nende arengu süsteemne toetamine on ainuvõimalik viis organisatsioonil kiiresti muutuvas maailmas edukalt toime tulla. Inimesed organisatsioonis vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist, vaid tänu millele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi tulemused. Selleks et personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitus- ja arendustegevuse kavandamiseks ja elluviimiseks.

Koolitajad

Külli Meier

Külli Meier

Kadri Kütimaa

Kadri Kütimaa

Toimumisaeg

14. aprill 2021 10:00-15:30

15. aprill 2021 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn Tallinn, Estonia Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

kuni 30. märts 389 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 31. märts 429 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev 14. aprill 2020 (6 ak/h)
Külli Meier,
koolitaja

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv 

10.0011.30 Täienduskoolitus ja pidev õppimise vajadus organisatsioonis
Täiskasvanute koolituse seadus ja mida tähele panna täiendkoolitusasutuse teenuste valikul
Koolitusturu arengud ja täiskasvanute koolitaja kutse tähtsus
Nõutavate teadmiste ja oskuste muutumine ning pidev arenguvajadus

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15  Koolitusprotsessi juhtimine organisatsioonis
Personaliarendust ja õppimist toetavad strateegilised põhimõtted organisatsioonis
Koolitusstrateegia koostamine, põhimõtted ja korrad
Õppimisvõimaluste ja õppimiskultuuri loomine, koolituse liigid ja vormid
Väljakutsed õppimise toetamisel ja koolitusprotsessi juhtimisel

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Koolitusprotsessi juhtimine (jätkub)
Koolitusvaldkonna dokumendid, sh koolitusplaan, eelarve, koolituslepingud
Koolitusprotsessis osalejate roll ja mõju, võimalused enesearenguks

II koolituspäev 15. aprill 2020 (6 ak/h)
Kadri Kütimaa, koolitaja

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Koolitusvajaduse väljaselgitamine
Koolitusvajaduse väljaselgitamise protsessi etapid
Meetodid koolitusvajaduse väljaselgitamiseks
Koolitusvajaduse hindamine ja analüüsimine
Põhilised ohud koolitusvajaduse väljaselgitamisel

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Koolituse läbiviimine, hindamine ja aruandlus
Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
Koolitusaruande koostamine
Koolituse tulemuslikkuse hindamine

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Koolituse järeltegevused

EESMÄRK

Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• omab ülevaadet Eesti koolitusvaldkonda reguleerivast seadusandlusest, täiskasvanute koolitaja kompetentsuse nõuetest ja koolitusturu trendidest;
• teab, kuidas koolitusprotsess on seotud personali- ja organisatsiooni strateegiaga;
• omab ülevaadet erinevatest õpikäsitlustest ja organisatsioonis õppimisvõimaluste loomisest;
• teab, millised põhimõtted ja dokumendid toetavad koolitusprotsessi juhtimist;
• oskab nimetada koolituse liike ja vorme ning teha sobivaid valikud õppe-eesmärkide saavutamiseks;
• teab, kuidas koostada koolitusplaani ja eelarvet ning koolituslepinguid;
• on analüüsinud enda kompetentse koolitusprotsessi juhtijana;
• teab, mida tähendab 70:20:10 mudel;
• tunneb koolitusprotsessi erinevaid etappe;
• teab, kuidas selgitada välja koolitusvajadust ning millistele ohtudele tähelepanu pöörata;
• teab, millele pöörata tähelepanu koolituse planeerimisel ja läbiviimisel;
• tunneb Kirckpatricku mudelit, kui koolituse tulemuslikkuse hindamise alust;
• on saanud ülevaate erinevatest järeltegevuste võimalustest peale koolitust.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelud

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 9. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

14. aprill 202110:00-15:30Tallinn
389 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

14. aprill 202110:00-15:30

15. aprill 202110:00-15:30

389 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
Osalejaid
Maksumus 389 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 9. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga