Juhtimine ja personalitöö

Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?

Iga ametikoht eeldab teatud kompetentse, mis tulenevad tööülesannete tulemuslikuks sooritamiseks vajalikest nõudmistest. Ametikohast tingitud kompetentsidel on oluline roll nii tööjõu värbamisel, hindamisel, tasustamisel kui ka töötajate arendamisel ning organisatsiooni eesmärkide seadmisel.
Ametikohapõhiste kompetentside määratlemiseks on tõhus kasutada kompetentsimudeleid, mis loovad raamistiku tööülesannete nõuetest ja ootustest.

Koolitusel omandame teadmisi kompetentsimudeli rakendamise olulisusest ja eelistest ning organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega sidumiseks. Õpime, kuidas hästi töötavat kompetentsimudelit luua ja värbamisel, personali hindamisel ning arendamisel reaalselt kasutada.

Koolitaja

Kadri Uukkivi

Kadri Uukkivi

Kadri Uukkivi on hariduselt andragoog,...

Toimumisaeg

14. november 2024 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 30. oktoober 239 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 31. oktoober 269 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale, tõendit.

AJAKAVA

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30  Mis on kompetentsimudel ja miks see vajalik on?
Erinevad lähenemised kompetentside mõistele
Kompetentsimudelite kiitus ja kriitika
Kompetentsid ja võtmekompetentsid

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas luua tulemuslikku kompetentsimudelit?
Kompetentsimudeli seos organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
Kompetentsimudeli koostamine
Kompetentsimudelite ühtlustamine
Juhi ja personalitöötaja roll kompetentsimudeli loomisel

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas ja kus rakendada kompetentsimudelit?
Millele pöörata tähelepanu kompetentsimudelite rakendamisel?
Kompetentsimudeli kasutamise võimalused
Kompetentsimudeli hindamine ja uuendamine

EESMÄRK

Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kompetentsimudeli loomiseks ja rakendamiseks era- ja avalikus sektoris.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab, miks on vajalik kompetentsimudeli rakendamine organisatsioonis;
• teab, kuidas luua töö eripärast tulenevat kompetentsimudelit;
• teab, kuidas siduda kompetentsimudelit organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega;
• oskab kasutada kompetentsimudelit värbamisel, personali hindamisel ja arendamisel.

Õppekava rühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Koolitus- ja arendusjuhid ning -spetsialistid, tipp-, keskastme- ja esmatasandi juhid ning kõik teised spetsialistid, kes vastutavad organisatsiooni ja töötajate arengu toetamise eest.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 7. novembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

LISAINFORMATSIOON

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?

14. november 202410:00-15:30Tallinn
239 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?

14. november 202410:00-15:30

239 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?
Osalejaid
Maksumus 239 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.