Juhtimine ja personalitöö

Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi?

Järjest enam tuleb organisatsioonides rakendada alternatiivseid ja paindlikke töövorme tulenevalt konkurentsitihedast tööjõuturust, et parimaid spetsialiste värvata ja hoida.
Tihti ei tööta inimesed enam kaheksast viieni töökohal, vaid ka kodukontoris või reisides ning harvad pole ka juhud, kus rahvusvaheliste koostööpartnerite või kolleegidega tuleb suhelda tihti ja distantsilt. Sellistes tingimustes tõhusa meeskonnatöö ja tulemuste saavutamine nõuab nii juhtidelt kui ka kauge vahemaa tagant töötajailt endilt uusi oskusi ja teadmisi.

Koolituse käigus vaatame üle paindlike töövormide ja IT arenguga  toimunud muudatused organisatsioonides. Omandame teadmised, millised on tüüpprobleemid seoses virtuaal- ja kaugtööga ning praktilised oskused, kuidas nendega toime tulla. Räägime, millised töökorralduslikud ja juhtimisvõtted sobivad kaasaegsesse organisatsiooni. Vaatame üle ka paindliku tööaja ja -koha rakendamise tööõiguslikud aspektid ning saame praktilisi näiteid lepingu kujundamiseks hilisemate vaidluste vältimiseks.

Koolitajad

Gerda Mihhailova

Gerda Mihhailova

Kristi Sild

Kristi Sild

Kristiina Lõhmus

Kristiina Lõhmus

+ 1

Toimumisaeg

2. veebruar 2021 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 18. jaanuar 209 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 19. jaanuar 239 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Millist kasu saavad organisatsioon  ja töötaja paindlikest töövormidest?
Gerda Mihhailova, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži juhtimise lektor

Organisatsiooni edukuse uus ja vana paradigma ning milliseid muutuseid toovad need kaasa juhtimises?
Olulisemad märksõnad kaasaegses töökeskkonnas:  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), virtuaalmeeskond, kaugtöö, kodukontor jt
Millised on virtuaalmeeskondade kasutamise põhjused ja eelised?
Millised on tüüprobleemid, mis tekivad minnes tavatöölt üle virtuaal- või kaugtööle ja kuidas nendega toime tulla?

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Millised on virtuaal- ja kaugtööks sobilikud juhtimis- ja koostöövõtted?
Gerda Mihhailova, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži juhtimise lektor

Millised on tava- ja virtuaalmeeskondade erinevused?
Kuidas valmistada organisatsiooni ja töötajaid ette kaugtööks?
Kuidas motiveerida kaugtöötajaid?
Nõuanded edu saavutamiseks virtuaalmeeskonna kasutamisel

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Millised on faktilised eeldused ja töölepingu seaduse õiguslikud tagatised kaugtöö kohaldamiseks?
Kristi Sild, Advokaadibüroos LEXTAL partner ja vandeadvokaat

Kuidas kujundada töölepingut, kui soovitakse kaugtööd kohaldada?
Kaugtöö kohaldamise probleemid: tööaeg, töövahendid, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Paindlik tööaeg – kuidas seda kohaldada?
Mida saab ja võib töölepingus kokku leppida?
Mis juhtub siis, kui kokkulepe puudub?

Töötegemise koht paindliku töötegemise viis korral
Kui töötaja töötab mitmes erinevas kohas
Millal kohaldub töölepingu seaduse eeldus töötegemise koha osas?
Lepingu tõlgendamine ning poolte tahte väljaselgitamine

Praktilised näited lepingu kujundamiseks, et vältida hilisemaid vaidlusi

15.3016.15 Praktikult praktikule: Kuidas reaalselt organisatsioonis kaugtööd korraldada?
Kristiina Lõhmus, SEB Pank AS personalikonsultant

Kuidas kaugtöö mentaliteeti juurutada ja kinnistada?
Millised on virtuaaltiimide väljakutsed ning kuidas nendega hakkama saada?
– Juhi roll kaug- ja meeskonnatöö korraldamisel
– Tiimid erinevates riikides
– Töö ja eraelu tasakaal, paindlik tööaeg

EESMÄRK

Omandada teadmised erinevate paindlike töövormide olemustest ja eeldustest ning töölepinguseaduse õiguslikest tagatistest nende kohaldamiseks ning praktilised oskused virtuaal- ja kaugtöö rakendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab erinevaid paindlike töövormide liike ning nende tööõiguslikke eripärasid;
• teab, kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kellega ei kohtuta igapäevaselt silmast-silma;
• oskab ära tunda ja vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) poolt vahendatud kommunikatsioonist tulenevaid suhtlemishäireid ning valida ülesande täitmiseks sobivad IKT vahendid;
• oskab planeerida meeskonnatööd kaug- või virtuaaltöö vormis ning on võimeline koostama virtuaalmeeskonna tööks sobivad koostöö- ja käitumisreeglid;
• oskab kujundada töölepingut kaugtöö ja paindliku tööaja kohaldamiseks.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personalijuhid ja –spetsialistid, tipp- ja keskastmejuhid ning –spetsialistid, kes peavad nii klientide kui kolleegidega tegema koostööd kauge vahemaa tagant ja/või rakendama organisatsioonis paindlikke töövorme, kasutades omavaheliseks suhtlemiseks erinevaid info-ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, lühiõppefilm, praktiline loovmäng, arutelu

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 29. jaanuaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi?

2. veebruar 202110:00-16:15Tallinn
209 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi?

2. veebruar 202110:00-16:15

209 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi?
Osalejaid
Maksumus 209 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 29. jaanuaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga