Juhtimine ja personalitöö

Juhi vaimse tervise ABC: Kuidas hoida töö ja eraelu tasakaalus?

Kas oled juhina kogenud olukorda, kus tundub, et kõik töökohustused ei mahu enam 8 tunni sisse ning lootus rahu saada paistab ilmvõimatu? Ei ole vist juhti, kes seda poleks kogenud!

Sellel koolitusel ei vaata me tavapärast ajafaktorist tingitud tasakaalutust, vaid sukeldume palju sügavamatesse vetesse, kust tõeline efektiivsus esile kerkib ja enda tasakaalu juhtimise potentsiaal saab avalduda.

Sissejuhatuseks heidame praegu põgusa pilgu ühele võtmeteemale, mille koolitusel praktilise poole pealt läbi käime: tunnetatud kontrollkese – mis see on Tunnetatud kontrollkeskme nähtus kirjeldab, kuidas inimesed hindavad oma edu ja ebaedu põhjusi ning milline mõju on välisel või sisemisel kontrollkeskmel tema elukäigule. J. Rotteri teooriast lähtudes kujuneb inimesel välja üldistatud ootus asjaolude kohta, mis tema käitumist mõjutavad. Need ootused võivad olla järgmised:

  • kõik, mida inimene teeb, sõltub temast endast;
  • kõik, mida inimene teeb, sõltub situatsioonist, kuhu ta on sattunud.

Kas Sina tead, milline on sinu kontrollkese oma töö ja eraelule? Tule koolitusele ja võta parim, et enda töö ja eraelu tasakaalu viia.

Koolitaja

Külliki Koppel

Külliki Koppel

Külliki omab magistrikraadi õiguses ja...

Toimumisaeg

30. november 2021 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 16. november 189 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 17. november 209 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Kuidas juhtida teadlikult töö- ja eraelu?
Kas tasakaal on meie loomulik seisund?
Kes juhib minu töö ja eraelu tasakaalu?
Enesetõhususe mõju tasakaalutusega toimetulekul
Praktiline tasakaalu juhtimine läbi kolme tasandi

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas juhtida töö- ja eraelu läbi välise kontrollikeskme?
Tasakaalutuse sümptomid
Väline kontrollkese ja selle tõhusus tasakaalu juhtimisel
Lisapotentsiaali kasutusele võtmine

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas juhtida töö- ja eraelu läbi sisemise kontrollikeskme?
Sisemine kontrollkese ja selle tõhusus tasakaalu juhtimisel
Praktiline mudel teadlikuks tasakaalu juhtimiseks
Kokkuvõte

EESMÄRK

Omandada teoreetilised teadmised sellest, kuidas ise mõjutada töö ja eraelu tasakaalu ning õppida teadlikult kasutama võtteid parema tasakaalu saavutamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• on kursis erinevate tasakaalu juhtimise võimalustega;
• tunneb ära töö ja eraelu tasakaalutusele viitavad sümptomid;
• mõistab enesetõhususe rolli tasakaalu juhtimisel;
• oskab eristada sisemist ja välist kontrollkeset;
• oskab teadlikumalt juhtida töö ja eraelu tasakaalu.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Erinevate tasandite juhid või tippspetsialistid, kelle töökoormus on pingeline ning kes soovivad leida uusi võimalusi tasakaalu leidmiseks.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelu, rühmatöö

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 25. novembril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valituse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Saalikoolitusel osalemiseks peab koolituspäeval ette näitama ühe järgmistest tõenditest:

1) EL digitaalne immuniseerimise tõend; 2) Digitaalne COVID-19 läbipõdemise tõend.

Lugege lisaks piirangute kohta www.kriis.ee, Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend, COVID tõend ja selle kasutamine

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Juhi vaimse tervise ABC: Kuidas hoida töö ja eraelu tasakaalus?

30. november 202110:00-15:30Tallinn
189 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Juhi vaimse tervise ABC: Kuidas hoida töö ja eraelu tasakaalus?

30. november 202110:00-15:30

189 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Juhi vaimse tervise ABC: Kuidas hoida töö ja eraelu tasakaalus?
Osalejaid
Maksumus 189 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 25. novembril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga