Juhtimine

Kuidas hoida oma töötajad kaasatuna?

11. aprill 2018

Juhi roll on olla eestvedaja, sest ainult see tagab meeskonna kui terviku edu. Üks viis, kuidas oma meeskonda eduni juhtida, on hoida nad kaasatuna. Töötajate kaasatuna hoidmine on paljude juhtide jaoks üks suuremaid väljakutseid, millega kokku puututakse. Samas on see ka üks parimaid võimalusi, kuidas tagada oma meeskonna pikaajaline pühendumine ja panustamine.

Miks on oluline hoida oma töötajad kaasatuna?

Paljud töötajad tunnevad, et nad on alahinnatud. Oluline on osata oma inimesi inspireerida ning kaasata nende loovust ja probleemilahendamise oskusi. Kui töötajad on kaasatud, panustavad nad aktiivsemalt ning tahavad oma tööd teha.

Üha enam leidub kõnekaid näiteid, kuidas töötajate kaasamine on märkimisväärselt parandanud organisatsiooni tulemusi mitmetes erinevates võtmevaldkondades: kasumlikkus, tootlikkus, kliendirahulolu, innovaatilisus, töötervishoid ja –ohutus ning üldine rahulolu.

13 tegevust töötajate kaasamiseks

1. Kaasa töötajaid planeerimise protsessi

Kord kvartalis tutvusta kõige olulisemaid võtmeküsimusi või –teemasid, millega organisatsioon hetkel silmitsi seisab ning tegevusi, mille abil nende küsimustega tegeletakse. Kaasa oma meeskond planeerimise protsessi, võimalike lahenduste hindamisse ning parendusideede väljatöötamisse.

2.Loo teadmiste jagamise süsteem

Loo mentorlusprogramme ning vii omavahel kokku kogenud töötaja uue töötajaga. Loo neile õpiprogrammi mall koos tähtajaliste eesmärkidega, mis jätaks neile aga vabaduse ise erinevate õpimeetoditega katsetada.

3.Toeta teadmiste jagamist loovatel viisidel

Sageli on meeskonnad üsna isoleeritud ning hõivatud vaid enda projektidega, omamata ülevaadet, millega teised organisatsioonis tegelevad. Iga kahe kuu tagant loo avatud ruum, kus iga üksus/meeskond saab loovalt jagada, kuidas nende projektid edenevad ning mis on olnud peamised õppimiskohad. See võimaldab meeskondadel kasutada oma töös laiemapõhjalisi kogemusi ning teiste teadmisi, toetades seeläbi meeskondade kiiremat arenemist.

4.Jaga töötajatega organisatsiooni finantsaruannet

Räägi oma töötajatega organisatsiooni finantsolukorrast ning näita, kuidas igaühe pingutused on seotud organisatsiooni eesmärkide saavutamisega. Seadke üheskoos eesmärke ning rääkige läbi, mida igaüks saab teha, et need eesmärgid saaksid saavutatud.

5.Loo õppimisvõimalusi

Üks kolmest peamisest põhjusest, miks inimesed organisatsioonist lahkuvad, on õppimis- ja arenguvõimaluste puudumine. Et seda vältida, looge akadeemia, mis pakub töötajatele teadmisi ja arenguvõimalusi. Kaardista nende vajadusi ja eelistusi ning kaasa neid erinevate õppimisvõimaluste planeerimisse.

Üks kolmest peamisest põhjusest, miks inimesed organisatsioonist lahkuvad, on õppimis- ja arenguvõimaluste puudumine.

6.Terves kehas terve vaim

Soosi ja propageeri tervislikku ning aktiivset eluviisi lõbusalt võistluslikul viisil – korralda firma olümpiamängud või koonda sarnaste sportlike huvidega inimesed ning minge koos matkama, jalgpalli või keeglit mängima.

7.Korralda hackathone või häkkimise õhtuid-öid.

Hackathon või hack night on piiratud ajaga üritus, kus üheskoos töötatakse intensiivselt konkreetse projekti või probleemi kallal. Algselt võeti termin kasutusele tarkvara arendajate ja programmeerijate poolt, kuid on nüüd aktiivselt levimas ka teistesse valdkondadesse. See on hea võimalus murda monotoonsust ning viia läbi üks teistmoodi ambitsioonikas töö-öö.

Seadke üritusele selge eesmärk, leppige kokku tingimustes (muusika, pausid, snäkid) ning püüdke ühe öö jooksul olla võimalikult produktiivsed.

8.Hoia oma töötajad kursis organisatsioonis toimuvaga

Kommunikeeri regulaarselt organisatsioonis toimuvat kas uudiskirjade, intraneti või organisatsioonisiseste sotsiaalmeedia gruppide kaudu.

Loo organisatsiooni siseleht, mis kajastab nii aktuaalseid uudiseid, karjääri- ja arenguvõimalusi kui ka vahvaid persoonilugusid ja lõbusaid lugusid organisatsiooni igapäevatööst.

9.Pööra tähelepanu uue töötaja sisseelamisprogrammile

Alus usaldusliku suhte ja  pühendumuse tekkimisele pannakse sisseelamise esimeste kuude jooksul, sest töötaja liitub organisatsiooniga enamasti suurte ootustega. Sageli on sisseelamisprogrammid aga väga informatsioonirikkad ning jaotunud intensiivselt lühikese ajaperioodi peale, mis võib uues töötajas juba esimestel päevadel tekitada ülekoormatud tunde.  Seetõttu on oluline sisse-elamisprogrammide puhul kindlasti tuua sisse praktilisus, kuid ka loovus ja mängulisus.

Üks võimalus on lasta uuel töötajal panustada oma enda sisseelamisprogrammi kujundamisse. Koostage üheskoos alusraamistik koos (vahe)eesmärkide ja tähtaegadega. See on ka heaks võimaluseks uuel töötajal luua suhteid oma kolleegidega ning soodustada vahetut ja praktilist teadmiste-oskuste edastamist.

Kui korraga liitub organisatsiooniga mitu uut inimest, siis võib organisatsiooni puudutava info, tööprotsesside jmt teadmiste kontrolli läbi viia mõne lõbusa meeskondliku viktoriini või mälumängu (nt „Kuldvillak“ või „Kahevõitlus“) näol.

10.TEDx

Korralda organisatsioonisisene TEDx formaadis konverentse, ideepäevi või hommikuid, kus töötajad saavad jagada oma ideid, ergutada loovust ja innovaatilist mõtlemist.

11.Erakordsete Juhtide Liiga

Juhid on organisatsiooni võtmeisikud ja saadikud nii organisatsiooni eesmärkide täitmisel kui ka töötajate kaasamisel.

Loo oma juhtide jaoks coaching-programme, mis toetavad ühtse arusaama kujunemist organisatsiooni strateegia, missiooni ja väärtuste osas ning maksimaalse panustamise ja rahulolu saavutamist.

12.„Ma olen iseenda kangelane“

Julgusta töötajaid võtma vastutust oma arengu eest ning kujundama oma karjääri.

13.Panustage ühiskondlikesse tegevustesse

Leidke meeskonnaga valdkond või projekt, mis teid kõnetab ja teie jaoks oluline on ning võtke aega, et üheskoos vabatahtlikku või ühiskondlikku tööd teha. Ühiskondlikesse tegevustesse panustamine ja nö aja annetamine toetab positiivse meelseseisundi, uhkusetunde ja lojaalsuse kujunemist.

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse koolitusjuht

 

Kasutatud allikad:

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.