Juhtimine

12 olulist küsimust, mida lahkumisintervjuul kindlasti küsida

16. mai 2018

Tööjõu mõningane voolavus organisatsioonis on paratamatus. Kuigi väärtusliku töötaja lahkumisega leppimine võib raske olla, on see ka heaks võimaluseks saada neilt tagasisidet nende tõelise kogemuse kohta organisatsioonis. Loomulikult ei soovi ka enamik lahkujaid sildasid põletada, kuid siiski on nad suurema tõenäosusega valmis avameelselt tagasisidestama tööandja tugevusi ja arengukohti.

Allolevalt 12 küsimust, mida lahkuvalt töötajalt võiks kindlasti küsida:

1.Millised asjaolud ärgitasid sind otsima uut tööd?

2.Millistel tingimustel, kui üldse, oleksid valmis kaaluma meie juurde tagasitulemist?

3.Kas sinu arvates tunnustasid juhid töötajate panust piisavalt? Kui mitte, siis kuidas saaks seda parandada?

4.Kas organisatsiooni väärtused ja põhimõtted olid sinu jaoks selgesti mõistetavad? Kui mitte, siis kuidas saaks organisatsioon neid selgemaks teha?

5.Kas sa tunned, et sinu töökirjeldus muutus võrreldes tööle asumisega? Kui jah, siis millisel viisil?

6.Kas sa tunned, et sul olid kõik vajalikud vahendid, ressursid ja töötingimused, et oma rollis edukas olla? Kui mitte, siis mida ja kuidas saaks paremaks muuta?

7.Kas sa tunned, et sa said meil töötades vajaliku väljaõppe ja piisavalt juhendamist, et oma töös edukas olla? Kui mitte, siis kuidas saaks seda paremaks muuta?

8.Mis sulle enda töö juures kõige rohkem meeldis?

9.Milles saaks organisatsioon parem olla?

10.Kas sul on ettepanekuid töötajate moraali parandamiseks?

11.Kas sul on organisatsiooni osas mingeid muresid, mida soovid jagada?

12.Kas soovid veel midagi lisada?

Kuigi lahkumisintervjuu on hea võimalus saada ausat tagasisidet, võiks väljatoodud küsimusi esitada oma töötajatele regulaarselt. See on oluliseks sisendiks oma töötajate hoidmiseks, mitte pelgalt tagasisideks, kui nad on juba otsustanud lahkuda.

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse koolitusjuht

 

Kasutatud allikad:

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.