Juhtimine ja personalitöö

VÄRBAMISKONVERENTS 2024: Kohtumine ja kohanemine tulevikuga

Prognooside kohaselt on 2024 aasta esimeses kvartalis ca 57000 töötut.

Olukord kriisihõngus tööturul on väljakutsete rohke, kuid kvalifitseeritud tööjõudu on endiselt keeruline leida kuna tööandja ootused on tulenevalt raskest majanduslikust olukorrast spetsialistidele veelgi kõrgemad.

Oodatakse töötajaid, kes valdavad erinevaid tööprotsesse ning suudavad kaasa mõelda ja oma tööd efektiivsemalt korraldada, tagades töö ja toote kvaliteedi. Kui tööandja soovib leida sisemise säraga töötajat, kes mõistab organisatsiooni eesmärke ja on ambitsioonikas nende saavutamisel, siis tööotsija soovib leida tööandjat, kes pakub väärtuspõhist lähenemist ja arenguvõimalust.

Täna on tööandja jaoks suurim küsimus, et kuidas luua selline töökeskkond, kus peale värbamist töötaja esimene ja ainus algatus töökohal poleks ettevõttest lahkumine ning kus töötajad sooviksid ise areneda ja ettevõtet arendada.

Konverentsil räägime värbamise trendidest, milliseid väljakutseid praegune majanduslik olukord värbamisel pakub, kuidas tuua tööandja ja töötaja ootused teineteisele lähemale, teadvustame tööandja ja värbaja brändingu mõju värbamisprotsessile, kuuleme tehisintellekti kasutamisrõõmudest ja -muredest läbi praktilise kogemuse, kuidas töödelda isikuandmeid värbamisprotsessis ja kas saab kasutada ka tehisintellekti abi juriidiliselt korrektselt. Arutame, kuidas seada värbamisele realistlikud eesmärgid ja hinnata mõju. Saame kuulda, kuidas praktikas värbamisteenuse efektiivsust mõõta. Analüüsime tekkinud ebamugavaid olukordi värbamisel ja küsime nõu eksperdilt.

Koolitajad

Mailis Neppo

Mailis Neppo

Kristaps Kolosovs

Kristaps Kolosovs

Annika Kitsing

Annika Kitsing

Carina Kärt Mättikas

Carina Kärt Mättikas

Hanni Tomingas

Hanni Tomingas

Geili Keppi

Geili Keppi

Jaan Aps

Jaan Aps

Sigrid Sinnep

Sigrid Sinnep

Britt Velling

Britt Velling

+ 7

Toimumisaeg

14. märts 2024 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, Paldiski maantee Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

299 € + km

Maksumus sisaldab konverentsipäeva, kohvipause, buffet-lõunat, konverentsi materjale.

AJAKAVA

9.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.10 Päevajuhi avasõnad
Mailis Neppo, Delfi Meedia personalijuht

Mailis toimetab igapäevaselt Delfi Meedia personalijuhina. Lisaks õpetab Mailis oma eriala järeltulijaid Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Majanduskoolis.
Mailis on veendunud, et juhina pead sa hoidma kuklas teadmist, et oma karjääri edenedes tuleb olla inimeste vastu kena, sest sa võid neid inimesi kohata ka oma karjääri allakäigu trepil. Mailis hindab nii töös kui eraelus kvaliteeti. President Ilves iseloomustab teda kui loovat ja lojaalset lõvitari. Mailis armastab Eesti kunsti ja disaini. Oma vaimset tasakaalu hoiab ta lugemise ja joogaga ning täiesti kindlalt on tal reisimissõltuvus.
Mailise õpingud ja töine elu on olnud loogilises seoses – iga eelnev samm on viinud järgmise valikuni. See kõik – elust-tööst kogetu, maailmas nähtu, õpikuist loetu ja koolis omandatu – saab kokku tema tegemistes.

10.10-10.40 Värbamistrendid – milline on värbamise olevik ja tulevik?
Kristaps Kolosovs
, CV Keskus Läti juht

Get ready to meet Kristaps, an enthusiast in the world of recruitment. With more than 12 years of hands-on expertise, Kristaps is the driving force behind CV Keskus Latvia’s Business Development. Having witnessed the evolution of recruitment, he brings a unique perspective to the past, present and future of the industry.

Buckle up for a journey through the present and future trends of recruitment. Today, we’re diving into the cutting-edge technologies and strategies currently redefining candidate selection and company talent acquisition. Even more exciting is what lies ahead—think predictive analytics, immersive candidate experiences. In this presentation, we’ll explore the captivating story of recruitment’s evolution, offering valuable insights for anyone keen to stay ahead in the fast-changing world of work.

10.40-11.10 Kuidas lähendada tööandja ja töötaja ootusi?
Annika Kitsing
, Statistikaamet personalijuht

Annika on pikalt toimetanud avaliku sektori erinevates suurorganisatsioonides, varem koolitusjuhina, viimased kümmekond aastat personalijuhina. Andragoogina on tema kirg ja huvi inimesed ning nende arengu toetamine. Tal on ääretult põnev olla ja kasvada just praegusel hetkel personalijuhi rollis ning saada osa tänasest suurest töömaailma muutumisest. Mõelda, kuidas toetada organisatsioone töösuhte elukaare ning kogu personalijuhtimisega seotud mõtlemise ja paradigmade muutumises.

Statistikaameti personalijuhina ei saa mööda andmetest. Annika tutvustab põgusalt Eesti tööjõu-uuringu värskemaid tööotsingutega seotud andmeid ja räägib oma personalijuhi kogemusele tuginedes sellest, kuidas on muutunud ajas tööotsija ootused ning eelistused. Kas tänane tööandjate väärtuspakkumine kõnetab töölesoovijaid, milliseid kompromisse ollakse valmis hea kokkuleppe sõlmimiseks tegema ning millist rolli mängib kogu protsessis juhi ja värbamispartneri duett?

11.10-11.40 Juhi ja värbaja persoonibränding
Carina Kärt Mättikas, Cohorts tööandja ja persoonibrändingu konsultant

Carina Kärt on vabakutseline turunduskonsultant, kelle missiooniks on toetada organisatsiooni juhte ja spetsialiste autentse tööandja ning persoonibrändi kujundamisel. Olles valdkonnaga seotud olnud juba pool kümnendit, on ta jõudnud koolitada ja nõustada nii brändisaadikuid kui ka tippjuhte, viinud ellu projekte nii agentuuris kui ka juhtinud globaalse tööandja brändi kasvu ja arengut Testlios. Carinale meeldib luua kaosest korda ning läheneda avatult ja loominguliselt iga inimese võimekuse realiseerimisele.

Küsimusele “Miks sa siin ettevõttes töötad?” vastatakse üheksal korral kümnest “inimesed”. See on tahes-tahtmata üks tegur, mis mõjutab meie tööandja valikut, töörõõmu ja stressitaset. Kuidas näidata kandidaatidele juba enne ettevõttesse kandideerimist seda tiimi, kes tekitab neis äratundmise ja kuuluvustunde? Siin tuleb appi persoonibränd. Vaatame lähemalt, kuidas persoonibrändinguga ettevõttes nii värbajate, juhtide kui ka töötajate seas algust teha, milliseid mõõdikuid jälgida ning talendijahi võidujooksus dopingu ahvatlustest hoolimata ikkagi autentseks jääda.

11.40-12.00 Kohvipaus

12.00-12.30 Kogemuslugu: Kas ja kuidas on abi tehisintellektist värbamisel?
Hanni Tomingas
, Fujitsu Estonia värbamine, värbamisturundus ja tööandja bränding

Hanni on hea näide turunduse ja personalijuhtimise strateegilisest ühendamisest, mis loob koostöö nimega tööandja bränding. Ta on omandanud magistrikraadi ja turunduskogemused saanud Swedbankis ning Uus Maa Kinnisvarabüroos. Personalijuhtimise, sealhulgas ka värbamisega, seotud teadmised ja oskused tulid Uus Maa Kinnisvarabüroo personalijuhina töötades. Täna, Fujitsu Estonias, värbamise, värbamisturunduse ja tööandja brändingu eest vastutavana arendab ta Fujitsu Estonia töötajaid persoonibrändi, brändisaadikute ja organisatsioonikultuuri teemadel.

Hanni ettekanne keskendub sellele, kuidas tehisintellekt on tõhustanud tema igapäevatööd, tuues esile konkreetseid näiteid ja kogemusi. Ta selgitab, kuidas tehisintellekt tuleb appi ideede arendamisel, tööprotsesside optimeerimisel ja loominguliste lahenduste leidmisel. Hanni rõhutab AI tööriistade efektiivsust ja produktiivsust tõstvat mõju, samuti nende kasutamist rutiinsete tegevuste kiirendamisel. Ettekande lõpetuseks toob Hanni esile olulisuse mõista tehisintellekti potentsiaali ja julgustab kuulajaid avastama uusi võimalusi selle tehnoloogia rakendamiseks värbamis- ja värbamisturunduse strateegias.

12.30-13.00 Isikuandmete kaitsest värbamisprotsessis
Geili Keppi, Andmekaitse Inspektsioon jurist

Geili on oma töös läbi viinud nii järelevalvemenetlusi ning tegelenud ka asutuste ja ettevõtete koolitamise ning nõustamisega. Mitmekesine kogemus järelevalveasutuses on andnud ka teadmisi andmekaitse valdkonnast tervikuna. Töösuhete valdkond on tema jaoks üks südamelähedasemaid, sest see puudutab meid kõiki. Seetõttu soovib anda ka enda panuse sellesse, et tagada kõikide jaoks tervislik töökeskkond ja -suhted. Ta usub, et seeläbi on võimalik mõjutada positiivselt üleüldist tööelu kvaliteeti, sest austav ja usalduslik suhe töötaja ning tööandja vahel on kindlasti üks tööõnne komponent.

Kuidas töödelda isikuandmeid värbamisprotsessis – mis on lubatud ja mis mitte. Räägime täpsemalt milliseid andmeid võib küsida kandidaadilt endalt ja kas taustauuringu tegemine on lubatud. Kuidas tagada, et kogu protsess oleks ka kandideerijatele selge ning läbipaistev. Lisaks, mida teha kogunenud isikuandmetega peale värbamisprotsessi lõppu ja kuidas neid säilitada. Kas värbamistöös saaks kasutada ka tehisintellekti abi?

13.00-13.15 Arutelu: Kuidas kasutada tehisintellekti abi värbamisel eetilisel ja juriidiliselt korrektselt?

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-14.40 Millega arvestada värbamisprotsessi eesmärgistamisel ja mõju hindamisel?
Jaan Aps
, Stories For Impact juht, sotsiaalse mõju ekspert

Jaan veab eest ettevõtet Stories For Impact, mille missioon on suurendada inimeste heaollu ja arengusse panustavate organisatsioonide positiivset mõju. Mõjusate otsuste toetamiseks jagab Stories For Impact oskusteavet ja viib läbi analüüse. Majandusteaduse haridusega Jaan on ka Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hindaja ja selle sotsiaalse mõju teemaploki konsultant. Ta õpetab külalisõppejõuna Estonian Business School´is (ESG juhi arenguprogramm) ja nõustab mitmetes inkubaatorites ning kiirendites (Tehnopol, NULA). 

Millist muutust loob organisatsioonis (eba)õnnestunud värbamine? Kuidas luua eelduseid edukaks värbamiseks? Kes selle eest vastutama peaks? Jaan Aps jagab nippe värbamisprotsesside positiivse mõju suurendamiseks ja seda toetava rollijaotuse kujundamiseks värbajate ning juhtide vahel.

14.40-15.10 Kogemuslugu: Värbamisteenuse efektiivsuse mõõtmine avalikus sektoris Kaitseministeeriumi valitsemisala näitel
Sigrid Sinnep
, Kaitseressursside Ameti peadirektori asetäitja

Sigrid on personalitöö valdkonnaga seotud alates 2010. aastast. Ta on omandanud väärtuslikke kogemusi nii Eestis kui välismaal, töötades erinevatel ametikohtadel nii idufirmades kui rahvusvahelistes korporatsioonides. Hetkel juhib ja arendab ta Kaitseministeeriumi valitsemisala värbamise valdkonda. Sigrid on lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika bakalaureuseõpingud ning omandanud Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste magistrikraadi.

Värbamise tulemuslikkuse hindamine on professionaalse värbamisteenuse pakkumise alus. Mõõdikuid võib olla väga erinevaid ning sobivate mõõdikute määratlemisel on oluline lähtuda organisatsiooni eripäradest. Sigrid Sinnep jagab enda kui teenusejuhi kogemuslugu efektiivsuse mõõtmisest avalikus sektoris Kaitseministeeriumi valitsemisala värbamisteenuse näitel.

15.10-15.30 Juhtumite lahendamine

15.30-16.00 Ekspert annab nõu: Traumateadlikkus ja piiride seadmine
Britt Velling
, psühholoog ja superviseeritav süsteemne pereterapeut

Britt on lisaks erialasele tööle tegutsenud start-up maailmas – nii tavatöötaja kui ka kaasasutajana -, ning ajakirjanduses. Kuna nii ühiskond, organisatsioon kui ka perekond on kõik süsteemid, mis kohati üsna sarnaste reeglite järgi toimetavad, toetavad teadmised nendes valdkondades üksteist hästi. Britti ja tema külalisteks olevate erialaspetsialistide mõtteid inimsuhete teemal saab kuulata podcastist “Perekondame”. 

Värbamisprotsessis satutakse aeg-ajalt keerulistesse olukordadesse, mille lahenemine sõltub värbajast vaid osaliselt. Sellisel puhul oleks toetav teada, kas on olemas õige viis käituda ning kui, siis milline see on. Kui olukorrad ka ideaalselt ei lahene, teame, et oleme ise kõige mõistlikumal moel käitunud. Kriitilises või keerulises värbamisolukorras on selget pead ja kainet mõtlemist vahel väga vaja – räägime, millises raamistikus töötada, et rahulikuks ning empaatiliseks jääda ning kuidas toetada keerulises suhtlussituatsioonis olnud kolleegi.

16.00-16.15 Konverentsi lõpetamine

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas.

EESMÄRK

Omandada teadmised värbamismaastikul toimuvatest muutustest, trendidest, tulemuslikkusest, tehisintellekti kasutamisvõimalustest ning sellega kaasnevatest riskidest andmekaitseõiguse valguses ning teadvustada selle kõige taustal tööandja, töötaja ja värbaja muutunud ootusi ning nendega suhestumist.

ÕPIVÄLJUNDID

Konverentsi tulemusena osaleja:

  • on saanud ülevaate värbamismaastikul toimuvast praegu ja tulevikus;
  • teab, kuidas on muutunud kandidaatide ja tööandjate käitumine tööturul ning mida seeläbi silmas pidada värbamistegevustel;
  • on teadlik tööandja ja värbaja brändingu mõjust värbamisprotsessile;
  • on teadlik tehisintellekti kasutamisvõimalustest värbamisel;
  • teab värbamisega kaasnevaid andmekaitseõiguslikke aspekte, et tagada vastavus GDPR-ile sh ka tehisintellekti kasutades;
  • on teadlik kuidas seada värbamisprotsessile realistlikud eesmärgid ja hinnata mõju;
  • on teadlik tehisintellekti kasutamisvõimalustest värbamisel;
  • oskab märgata kandidaadi vaimse tervise probleemide peamisi ohumärke ja vastavalt tekkinud olukorrale käituda.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personali- ja värbamisjuhid, värbamis- ja personalispetsialistid, värbamiskonsultandid, keskastme- ja tippjuhid, juhiabid ning kõik, kes puutuvad oma töös kokku värbamisega.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Konverentsi läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale soovi korral tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Konverentsist loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt viis täistööpäeva enne konverentsi toimumist, st hiljemalt 7. märtsiks.

Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

LISAINFORMATSIOON

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

KOOSTÖÖPARTNERID

Värbamiskonverents toimub koostöös Brandemi ja CVKeskus.ee-ga.

Konverentsi toetajad:

       

Koolitusjuht

Registreerimine

Registreerimine

VÄRBAMISKONVERENTS 2024: Kohtumine ja kohanemine tulevikuga

14. märts 202410:00-16:15

299 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VÄRBAMISKONVERENTS 2024: Kohtumine ja kohanemine tulevikuga
Osalejaid
Maksumus 299 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.