Juhtimine ja personalitöö

VÄRBAMISKONVERENTS 2023: Vastuoluline tööturg – kas võimalus või väljakutse?

Juba viimased aastad on tööjõuturg olnud kriitilise tähtsusega küsimus. Numbrid on jahmatavad, ca 53 000 töötut, 14 000 vaba töökohta ja 26 000 kadunud noort, kes ei tööta ega õpi ning vananev rahvastik. Lisaks aastatepikkused üksteisele järgnevad kriisid ja tööandjate teadmatus tuleviku ees, kuid samal ajal üha kiiremas tempos kasvavad palganumbrid ning kaugustes terendavad koondamised. Nendele vastuoludele püüame konverentsi käigus vastuseid ja lahendusi leida.

CV-Online’i poolt läbi viidud uuringust selgus, et töötajate leidmine on varasemast keerulisem – häid kandidaate on vähe ja nendeni ei ole lihtne jõuda.
Seega on veelgi olulisem luua tugev terviklik tööandja bränd, mõelda värbamisprotsess põhjalikult läbi ja suunata oma info läbi õigete kanalite just õigete inimesteni.
Hoolimata heitlikest aegadest, vaatavad organisatsioonid tulevikku optimismiga ja teevad hoogsaid arenguplaane, kuid samal ajal sunnib majanduskeskkond ja energiakriis eelarveid kärpima. Hõive on kõrgem, kui ta kunagi varem on olnud, kuid tööpuudus on sama ajal hakanud kasvama. Palgad küll kasvavad, aga palkade ostujõud on märkimisväärselt kahanenud.

Heitlikud ja vastuolulised ajad tööturul pakuvad nii karme väljakutseid kui ka suuri võimalusi.

 

Koolitajad

Kärt Kinnas

Kärt Kinnas

Lenno Uusküla

Lenno Uusküla

Olav Kersen

Olav Kersen

Tiia Randma

Tiia Randma

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský

Hanno Ahonen

Hanno Ahonen

Liisi Niisuke

Liisi Niisuke

Maria Kütt

Maria Kütt

Lilian Kuuslap

Lilian Kuuslap

Ülle Pind

Ülle Pind

Katrin Alujev

Katrin Alujev

Jan Teevet

Jan Teevet

Kalev Kärpuk

Kalev Kärpuk

Lea Kimber

Lea Kimber

+ 12

Toimumisaeg

16. veebruar 2023 10:00-17:00

Toimumiskoht

Tallink Spa & Conference Hotel Sadama 11a, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

259 € + km

Maksumus sisaldab konverentsipäeva, kohvipause, buffet-lõunat, konverentsi materjale.

AJAKAVA

8 akadeemilist tundi

9.30–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–10.10 Päevajuhi avasõnad
Kärt Kinnas, SMIT-i peadirektori asetäitja inimeste ja kultuuri valdkonnas, PARE liige ja personalijuhtimise mentor, EEK Mainori personalijuhtimise lektor

10.10-10.35 Vastuoluline tööturg majanduskriiside taustal
Lenno Uusküla, Luminori peaökonomist

Eesti majandus on 2022. aasta lõpus keerulises seisus. Hinnad on kasvanud, oodatakse jätkuvat hindade tõusu, majandus on lõpetanud kasvamise ning intressimäärad rühivad üles. Hõive on kõrgeim, kui ta kunagi varem on olnud, kuid tööpuudus on sama ajal hakanud kasvama. Palgad küll kasvavad aga palkade ostujõud on märkimisväärselt kahanenud. Kas see peabki nii olema? Kuidas käitub tööturg majanduslanguse perioodil? Miks näeme samal ajal nii tööpuudust kui tööjõupuudust?

10.35–11.00 Mida räägivad OSKA uuringud tööjõu ja oskuste vajaduse kohta?
Tiia Randma, SA Kutsekoda juhatuse liige

Töötamine on üks osa meie elust. Elu võib pakkuda ootamatuid väljakutseid: oleme pidanud toime tulema koroonapandeemiaga ning seisame silmitsi täiesti äärmusliku olukorraga, mis on tingitud sõjast Ukrainas.
Pingetega tulevad paremini toime need, kellel on tugev üldoskuste pagas ja kes on oma erialaseid oskusi teadlikult arendanud.
Missugused ametid on need, mis püsima jäävad ja millised oskused on need, mis toetavad keerulises maailmas hakkama saamist?

11.00–11.25 Kuhu kaovad tööturult noored?
Olav Kersen, 
Eesti Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna noortevaldkonna juht

Palju räägitakse meedias noortest, kes justkui ei tee midagi – koolis ei õpi, töösuhtes ei ole, ühelgi kursusel ega programmis ei osale. Nende kohta kasutatakse terminit NEET (Not in education, employment or training).  Milline tundub aga 16-29-aastaste olukord Eesti Töötukassa pilgu läbi? Mida me ühiskonnas saaksime teha, et neid noori paremini toetada?

11.25–11.45 Kohvipaus

11.45–12.10 Globaalsed värbamistrendid 2023 ja uued lähenemisviisid
Tomáš Ervín Dombrovský, Head of Analysis, Communication & Relations

LMC makes recruitment easier. We innovate the world of HR, we educate, we show the companies from the inside. LMC is much more than just job portal and recruitment agency Jobs.cz – we have 7 more amazing products and we know a thing or two about the labour market. We have been doing this for a quarter of a century, and that leaves you with quite an impressive know-how, which I want to share with you to help you to make better decisions in the future.

12.10- 12.35 Milline on kandidaadi kogemus välistalendi värbamises?
Hanno Ahonen, MoveMyTalent Relocation-i juht

Maailm meie ümber on viimastel aastatel drastiliselt muutunud ja ilmselt näeme muutusi edaspidigi. Otsides ja värvates talente globaalselt tööjõuturult, peame olema valmis varasemast pikemateks ja dünaamilisemateks protsessideks. Kas enam on üldse mingit vahet, kas talent, keda tahame palgata, tuleb Eestist või väljastpoolt riigipiire? Mida peaks silmas pidama enne kui alustada globaalse talendi organisatsiooni meelitamisega ja kuidas on muutunud kandidaatide soovid, tahtmised ning otsustusprotsess? Vaatame silma inimsuhete nö väikestele detailidele nagu näiteks pehmed väärtused või kultuuriline taust, mille olulisus on aja jooksul kardinaalselt suurenenud.

12.35-13.00 Töötajakogemuse kujundamine kui värbamise tööriist
Liisi Niisuke,
Tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem vanemkonsultant värbamise ja HR valdkonnas

Töötajakogemuse kujundamine mängib üha suuremat rolli meie igapäevatöös, mõjutades paratamatult ka teisi organisatsioonis toimuvaid protsesse ja tegevusi. Tihti räägitakse positiivse kandidaadikogemuse loomisest, kuid kui palju mõeldakse ka järgnevale ehk töötajakogemuse kujundamisele? Kõik, mida töötaja teeb, õpib, näeb ja tunneb kujundab tema töötajakogemust ja selle loomisel on tänapäeva konkurentsitihedas maailmas oluline roll ka värbamisprotsessil. Seos on lihtne: positiivne töötajakogemus vähendab tööjõu voolavust ja tagab ka uute talentide ligimeelitamise kergema vaevaga. Sellise kogemuse loomise juures on oluline personaliosakonna ja juhtide koostöö ning ühtne arusaam kandidaadikogemuse loomise vajalikkusest.

  • Mis on positiivne töötajakogemus ja miks see oluline on?
  • Mida töötajakogemuse loomisel silmas pidada?
  • Positiivse töötajakogemuse seos värbamistulemustega

13.00-14.00 Lõunapaus

14.00 -14.25  Tööandja ja töötaja ootused – Kuidas värvata missioonitundega tippjuhte heitlikes oludes?
Maria Kütt,
Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus, juht

Tippjuhtide kompetentsikeskus värbab aastas keskmiselt 17 tippjuhti, kokku on selliseid ametikohti 96 (peamiselt ministeeriumite asekantslerid ja valitsusasutuste peadirektorid). Riigi tippjuhi ametikohad on küll pideva avalikkuse tähelepanu all ja erasektoriga võrreldes tagasihoidlikumalt tasustatud, kuid need pakuvad ka võimalust kujundada Eesti elu ja anda endast parim oma riigi heaks. Ettekandes räägime, kuidas täpselt avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine ja valik käib, millistest põhimõtetest lähtume ja kuidas tulemuslikkust hindame.

14.25 -14.45 Tööandja ja töötaja ootused – väljakutsed tööstuses
Lilian Kuuslap, Estanc AS personalijuht

Kuidas toimub värbamine insenertehnilises tööstusettevõttes, kus organisatsiooni põhiväärtused on kõige aluseks?  Avame lähemalt, millised muutused nii juhtimises, kui ka protsessides on Estanc pidanud läbi tegema, selleks, et Estancis töötaksid just “meie inimesed” . Kirjeldab, kuidas on saavutatud olukord, kus kandidaadid, kes ei osutunud valituks, on vabatahtlikult võtnud vaevaks ning tagasisidestanud, et värbamisprotsess oli nende jaoks eriline kogemus.  Ja millist rolli selles kõiges mängib väline bränd ning sisemine kultuur.

14.45-15.05  Tööandja ja töötaja ootused –  väljakutsed teeninduses
Lea Kimber,
Maxima Eesti OÜ personalijuht

Jaekaubandusettevõtetele üldiselt on iseloomulik suur tööjõu voolavus ja pidev värbamine.
Maximas värvatakse igakuiselt üle 200, sageli väga erineva inimese. Oma esimesest tööpäevast alates hakkavad nad kujundama Maxima kliendikogemust ning seda suuresti oma enda töötajakogemuse põhjal. Maximas toimetatakse inimeselt – inimesele äris kus üha olulisemaks saab mitte niivõrd toote, kuivõrd suhtekvaliteet. Suhtekvaliteet teenindajate ja klientide vahel, suhtekvaliteet meeskondade ja juhtide vahel. Teenindajate, kui  peamiste teenindussuhete loojate- ja hoidjate pidev tulemine-minemine nõuab väga kiiret ja toetatud sisseelamist, kaasavat juhtimist ja inimkeskset ettevõtte kultuuri.
Ettekandes räägime Maxima kultuurist, onboardingust ja praktikatest, mille abil oma mitmekesisel meeskonnal võimalikult kiiresti positiivseid suhteid hakata looma.

15.05-15.25 Tööandja ja töötaja ootused –  müüdid ja tegelikkus finantssektoris
Ülle Pind, Swedbank personalidirektor

Finantssektori, kui tööandja kuvandit on läbi aegade saatnud erinevad müüdid ja ajas küllalt vähe muutunud stereotüüpne kuvand. Samal ajal on seda sektorit läbi aegade peetud nii atraktiivseks, kuid ka nõudlikuks tööandjaks. Aeg ja olud tööturul on mõjutanud kõigi tööandjate väärtuspakkumist ja ka ootusi,  niisamuti ka panganduses. Individuaalsust ja üksikisiku saavutusel põhinevast sekorist on saanud koostööd ja kaasavat juhtimiskultuuri viljelev tööandja. Milline on finantssektori/panganduse keskmine töötaja, millised on vastastikused ootused ja nõudmised.

15.25-15.45 Kohvipaus 

15.45-16.10  Kuidas kasvatada kandidaadi ja värbaja vaimset vastupidavust?
Katrin Alujev,
terapeut, coach

Viimased aastad on meie maailma justkui teistpidi pööranud. Vanad asjad enam ei toimi ja uutmoodi veel päriselt ei oska. Seetõttu on ühiskonnas rohkem pingeid ning näilist kaost. Evolutsiooniliselt jäävad ellu paindlikumad, need kes oskavad kiiresti kohanduda ja uuendused omaks võtta. Nii on see igas eluvaldkonnas ka karjääri planeerimises ning värbamises. Inimeste ootused tööle, tööandjale ja töö-eraelu tasakaalule on jäädavalt muutunud, kuid pole veel täiesti paika loksunud. See toob omakorda muutused värbaja töösse, rääkimata sellest, et ka tema on kõigest inimene selles muutuvas maailmas.
Räägime olulisematest tugisammastest, mis aitavad meie vaimset vastupidavust hoida ning kasvatada, räägime ootuste juhtimisest, muutustega toimetulekust, enda eest hoolitsemisest ning keskmes elamisest.

16.10-16.35 Töökuulutused, mis töötavad enda eest
Jan Teevet,  lavastaja

Ettekandes “Kuidas töökuulutus tööle panna?” kõneleb brändidramaturg ja lavastaja põhitõdedest, mis võiksid aidata igaüht, kel tuleb töökuulutuse kirjutamise ja seeläbi sobivate inimeste leidmisega rinda pista. Ettekande keskmes on märksõnad samastumine ja kommunikatiivsus ning muidugi lugu kui fenomen, mis on kõige ees ja taga, all ja peal. Mis on narratiiv ja mis on muster? Kuidas disainida ühe lühikese tekstiga ka sellesamuse teksti lugemiskogemust? Ja kuidas teha nii, et töökuulutus oleks osa tervikust, mitte ajutine vajadus?

16.35-17.00 Mängustamise kasutamine värbamises ja töötajate kaasamises
Kalev Kärpuk,
Adact asutaja ja tegevjuht

Värbamises oleme harjunud nägema A4 dokumenti, mis kajastab tööülesandeid tekstilises vormingus, kuid teades, et inimese tähelepanu on tänasel päeval ca 1-2 sekundit, läheb suur osa tekstist kaduma.
Läbi mängustamise saame me muuta nii töökuulutused kui ka -intervjuud interaktiivseks, pakkudes nii kandidaadile paremat kogemust ning ettevõttele paremat infot. Lisaks on mängustamisel suur roll ettevõtte töötajate kaasamiseks nii team-spiriti tõstmise eesmärgil kui ka väärtuste selgitamisel ja ettevõtte seisukohtade tutvustamisel. Selgitame, kuidas interaktiivset suhtlust luua ning mis on selle peamised kasutegurid.

17.00-17.10 Konverentsi lõpetamine

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

EESMÄRK

Konverentsil osalenu omab ülevaadet tööturu hetkeolukorrast ja uutest trendidest, võimalustest ja väljakutsetest värbamisel erinevates valdkondades ning omandab teadmised, kuidas rikastada värbamisprotessi kaasaegsemate lahendustega.

ÕPIVÄLJUNDID

Konverentsi tulemusena osaleja:

• on saanud ülevaate tööturu olukorrast;
• on saanud praktilisi näpunäiteid, kuidas värvata täna ja tulevikus;
• on saanud nõuandeid, kuidas kujundada tööandja kogemust;
• on saanud teadmisi välisvärbamisest;
• teab, kuidas toetada värbaja oskuste arengut;
• teab, miks ja kuidas saab kasvatada enda ja kandidaadi vaimset vastupidavust;
• on teadlik elementidest, mis muudavad töökuulutused atraktiivsemaks;
• on teadlik mängustatud elementidest, mida kasutada värbamisel;

 

Õppekavarühm juhtimine ja personalitöö

SIHTGRUPP

Personali- ja värbamisjuhid, värbamis- ja personalispetsialistid, värbamiskonsultandid, keskastme- ja tippjuhid, juhiabid ning kõik, kes puutuvad oma töös kokku värbamisega.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Konverentsi läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale soovi korral tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Konverentsist loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne konverentsi toimumist, st hiljemalt 13. veebruaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

 

Koostööpartnerid

Värbamiskonverents toimub koostöös Brandemi ja CV-Online’ga.

Konverentsi toetajad:

 

 

Koolitusjuht

Registreerimine

Registreerimine

VÄRBAMISKONVERENTS 2023: Vastuoluline tööturg – kas võimalus või väljakutse?

16. veebruar 202310:00-17:00

259 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VÄRBAMISKONVERENTS 2023: Vastuoluline tööturg – kas võimalus või väljakutse?
Osalejaid
Maksumus 259 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Konverentsist loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne konverentsi toimumist, st hiljemalt 13. veebruaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.