Juhtimine ja personalitöö

HÜBRIIDKONVERENTS Värbamiskonverents 2021: Väljakutsed kiiresti muutuvas ajas

Värbamiskonverentsil võtame fookusesse värbamisvaldkonnas toimuvad muutused ja väljakutsed. Arutleme värbaja rolli teisenemise ning tulevikkuvaatava tehisintellekti üle. Käsitleme põhjalikult kontaktivaba värbamisega kaasnevaid andmekaitseõiguse küsimusi. Uurime, mida tunneb tänases olukorras tööotsija ning kuidas võib mõjuda tänane tööturuolukord nii kandidaadi kui värbaja vaimsele tervisele. Kuuleme ka juba sissetöötatud ja loovaid värbamislahendusi nii kodumaalt kui mujalt maailmast.

Konverentsil on võimalik osaleda ka videosilla vahendusel. Kohapeal tagatakse osalejatele maskid, desinfitseerimisvahendid kätele ning osalejate hajutatus ruumis. Konverentsile registreerudes märkige “Lisainfo” lahtrisse, kas soovite osaleda veebis või tulla kohapeale.

Koolitajad

Renita Käsper

Renita Käsper

Kaire Kleesment

Kaire Kleesment

Risto Hübner

Risto Hübner

Liv Martschew

Liv Martschew

Melissa Labermeier

Melissa Labermeier

Kristiine Kukk

Kristiine Kukk

Darya Lapitskaya

Darya Lapitskaya

Maria Johanna Milder

Maria Johanna Milder

Maria Kütt

Maria Kütt

Tõnu Einasto

Tõnu Einasto

Inge-Helene Pello

Inge-Helene Pello

Ailen Vessmann

Ailen Vessmann

Katrin Alujev

Katrin Alujev

Irene Metsis

Irene Metsis

+ 12

Toimumisaeg

18. veebruar 2021 10:00-16:15

Toimumiskoht

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

249 € + km

Maksumus sisaldab: konverentsipäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

9.30–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–10.15 Päevajuhi avasõnad
Irene Metsis

10.15-10.30 Milline on värbaja muutunud roll?
Renita Käsper, Babbel, talendi/värbamise tiimi juht

2020 on olnud keeruline aasta kõigile. Muutused ja kohanemine uute olukordadega on saanud värbajate igapäevatöö lahutamatuks osaks. Vaatame lähemalt, milliseid nõudmisi esitab 2021 värbajatele ning millised oskused on hädavajalikud, et tulevikus edukas olla.

10.30–11.00 Kuidas on muutunud kandidaatide ja tööandjate käitumine tööturul – mida sellest õppida?
Kaire Kleesment, värbamise projektijuht, CV Online

CV-Online Estonia on viimase poole aasta jooksul viinud oma klientide seas läbi rida erinevaid kliendiküsitlusi ja süvaintervjuusid ning analüüsinud kandidaatide käitumist CV.ee keskkonnas, kogudes seeläbi tagasisidet nii tööandjate kui ka tööotsijate vajaduste ja reaalse käitumise kohta. Näeme muutust mõlema sihtrühma käitumises, mis esitab uued nõudmised ja väljakutsed nii tööotsijatele kui ka tööpakkujatele. Ettekandes jagame praktilisi nõuandeid, kuidas täna edukalt värvata.

11.00–11.15 Milliste väljakutsetega on silmitsi seisnud värbajad globaalsel tasandil?
Melissa Labermeier, HR factory, värbamisspetsialist (ettekanne inglise keeles)
Liv Martschew, HR factory, värbamisspetsialist (ettekanne inglise keeles)

Tuginedes oma 2020 aasta töökogemustele, räägivad Melissa ja Liv aktiivse värbamise väljakutsetest:
– Millised valdkonnad on vaatamata koroonakriisilie kasvamas ning pidevalt värbamas uusi töötajaid?
– Millised on IT-valdkonna värbamise väljakutsed?
– Kuidas on kriis globaalset kandidaatide turgu mõjutanud?
– Kuidas peaks tööandja praeguses olukorras tegutsema, et tagada kandidaadi positiivne kogemus?
– Värbamisagentuuri ja kliendi suhtluse dünaamika

11.15–11.30 Paus

11.30–12.00 Kuidas kontaktivabalt värvata ning mida võimaldab tehisintellekt? 
Darya Lapitskaya, iVCV, tegevjuht ja kaasasutaja (ettekanne inglise keeles)
Maria Johanna Milder, iVCV, masinõppe insener

Kui eelnevatel aastatel oli videointervjuu alles populaarsust kogumas, siis tänaseks on see värbamisprotsessi tavaline osa. Maria ja Darya räägivad, kuidas tehisintellekt (AI) ja seletatav tehisintellekt (xAI) saavad värbamisprotsessi tõhustada ning viivad läbi juhtumianalüüsi.
– Kuidas video CV-sid sirvides ja selekteerides jääda erapooletuks?
– Kuidas tuvastada inimese motivatsioon läbi videovestluse?
– Kas tehisintellekt saab teha otsuseid värbaja eest?

12.00–12.45 Millised on kontaktivaba värbamisega kaasnevad andmekaitseõiguse küsimused?
Risto Hübner, Advokaadibüroo Nordx Legal, vandeadvokaat

Risto ettekanne käsitleb kontaktivaba värbamisega kaasnevaid andmekaitseõiguse küsimusi, sh aspekte millega peaks kindlasti arvestama, et tagada vastavus GDPR-ile. Erilist tähelepanu juhitakse värbamise käigus erinevate videolahenduste kasutamisega seonduvale.

12.45–13.15 Kuidas Veriff valmistus ette ettenägematuks kriisiks
Kristiine Kukk, Veriff, värbamismeeskonna juht

Veriff kasvas vähem kui aastaga 50 pealisest meeskonnast 300 töötajaga ettevõtteks. Värbamise eesmärgiks oli, et igal nädalal alustaks tööd keskmiselt 12 uut inimest. Kiire kasvu juures oli oluline juhtida nii värbamismeeskonna ootusi kui ka kandidaatide omi. Sellise kasvu juures tuli jälgida, et värbamine oleks kuluefektiivne ning et ettevõttesse oleks värvatud just need õiged inimesed. Kristiine ettekanne keskendub Veriffi teekonna näitele– mis oli selle kasvu taga ning kuidas juba ette osati luua lähenemine, mis ka tänases olukorras töötab imehästi.

– Kuidas disainida ja planeerida kiiresti kasvava ettevõtte värbamisprotsessi?
– Kuidas kuluefektiivselt värvata?
– Mida pidada silmas värbamistööriista valimisel?

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00–14.30 Sisekonkursi põhimõtted Välisministeeriumi näitel 
Maria Kütt, Välisministeerium, personaliosakonna peadirektor, Eesti mõjukaim personalijuht 2020, Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE juhatuse esimees.

Välisministeeriumi diplomaatidel on kohustus 3-5 aasta järel kandideerida uuele ametikohale kas välisesinduses või Tallinna peamajas. Sisekonkursil osaledes vahetab Välisministeeriumis aastas ametikohta ligi veerand teenistujatest – sellest kogemusest võib olla midagi õppida. Ettekanne tutvustab diplomaadi karjääriteed, sisekonkusi põhimõtteid, roteerumist toetavaid koolitusprogramme.

14.30–15.00 Karjääri planeerimise võimalused Eesti Töötukassas
Inge-Helene Pello, Eesti Töötukassa,  karjääriinfo spetsialist; Ailen Vessmann, Eesti Töötukassa, tööandjate konsultant

Inge-Helene tutvustab Eesti Töötukassa Karjäärikeskuse eksponaate ja räägib nende funktsioonist ning võimalusest karjääri planeerimisel. Esitluses tuleb juttu ka tööturu hetkesituatsiooni olukorrast ning kuidas saab Eesti Töötukassa aidata värbajat.

15.00-15.15 Millised on tööotsija tähelepanekud kandideerimisprotsessi disainimiseks?
Tõnu Einasto, RõõmuLabor OÜ, ürituskorraldus

Olnud 2020 kevadel-suvel-sügisel isiklikul otsingul võimalikuks karjäärimuutuseks, läbis Tõnu kümneid kandideerimisi, pani tähele mõndagi selles protsessis, mida võiks disainida inimlikumaks. Veerand tunni jooksul ei paku Tõnu lahendusi vaid avab läbi isikliku kogemuse tagamaad „Mis saab kandideerijast peale „Call to action“ nupule vajutamist?“. Kui mõni välja toodavatest näidetest kasvõi ühe ettevõtte värbamisprotsessi isiklikumaks muudab, on võit väga paljude jaoks!

15.15-15.30 Paneeldiskussioon: Värbamisprotsessi automatiseeritus vs kandidaadi personaalsus – kas üks võimaldab teist?

15.30-16.00 Kuidas on tänane tööturuolukord mõjunud nii kandidaadi kui värbaja vaimsele tervisele?
Katrin Alujev, koolitaja

– Kuidas on koroonakriis mõjutanud värbaja ja tööotsija vaimset tervist?
– Milline on ärevuse, depressiooni ning läbipõlemise mõju töötajale, meeskonnale ning tulemuslikkusele?
– Kas ja millal võtta vaimse tervise probleeme, kui ohumärki värbamisel?
– Millised on ja kuidas märgata vaimse tervise probleemide peamisi “märgutulesid”?

16.00–16.15 Konverentsi lõpetamine

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

EESMÄRK

Omandada teadmised värbamismaastikul toimuvatest muutustest, trendidest ning kontaktivaba värbamisest tingitud eripäradest ja sellega omakorda kaasnevatest andmekaitseõiguse küsimustest.

ÕPIVÄLJUNDID

Konverentsi tulemusena osaleja:

• on saanud ülevaate värbamismaastiku muutunud oludest koroonakriisi varjus;
• teab, kuidas on muutunud kandidaatide ja tööandjate käitumine tööturul ning mida seeläbi silmas pidada värbamistegevustel;
• on teadlik, kuidas erinevaid loovaid lahendusi kasutada karjääri planeerimisel;
• on saanud ülevaate sisekonkursi põhimõtetest ja roteerumist toetavatest koolitusprogrammidest;
• teab kontaktivaba värbamisega kaasnevaid andmekaitseõiguslikke aspekte, et tagada vastavus GDPR-ile;
• teab, kuidas koroonakriis on mõjutanud nii kandidaadi kui värbaja vaimset tervist;
• oskab märgata vaimse tervise probleemide peamisi ohumärke;
• on saanud nõuandeid, kuidas tehnoloogia saab värbamisprotsessi toetada.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personali- ja värbamisjuhid, värbamis- ja personalispetsialistid, värbamiskonsultandid, keskastme- ja tippjuhid, juhiabid ning kõik, kes puutuvad oma töös kokku värbamisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Konverentsi läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale soovi korral tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Konverentsist loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne konverentsi toimumist, st hiljemalt 15. veebruariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koostööpartnerid

Värbamiskonverents toimub koostöös HR factory ja CV-Online’ga.

cv.ee

 

Koolitusjuht

Privaatpostitus: Reelika Vainola

Privaatpostitus: Reelika Vainola

info@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

HÜBRIIDKONVERENTS Värbamiskonverents 2021: Väljakutsed kiiresti muutuvas ajas

18. veebruar 202110:00-16:15

249 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus HÜBRIIDKONVERENTS Värbamiskonverents 2021: Väljakutsed kiiresti muutuvas ajas
Osalejaid
Maksumus 249 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Konverentsist loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne konverentsi toimumist, st hiljemalt 15. veebruariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.