Juhtimine ja personalitöö

Värbamise ABC baaskoolitus

Olukord tööturul on pingeline ja pidevalt muutuv. Kvalifitseeritud tööjõu nappus pakub tööandjatele endiselt väljakutseid ning suunab lahendusi leidma. Värbaja roll on ettevõttes üha olulisem, mistõttu tema tööle seatud ootused on samuti suured.

Head värbamisoskused pole vajalikud mitte üksnes värbajatele, kelle jaoks see on põhitöö. Uue töötaja värbamisel on oluline roll ka otsesel juhil, valdkonnajuhil, tiimijuhil jt kaasatud osapooltel.

Koolitusel omandatakse:
– teadmised ja oskused süsteemseks ning tulemuslikuks personali värbamiseks;
– teadvustatakse värbaja rolli olulisust;
– süsteemse värbamise protsessi tegevusi;
– eduka värbamise põhitõdesid pidevalt muutuval tööturul.

Koolitaja

Ene-Hilja Kohtla

Ene-Hilja Kohtla

  Ene on lõpetanud Tallinna...

Toimumisaeg

29. mai 2024 10:00-17:00

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 14. mai 259 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 15. mai 289 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, koolitusmaterjale, kohvipause, lõunat ja tunnistust.

AJAKAVA

09.45-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-11.30  Muutunud tööturg ja värbaja roll – millised on värbaja väljakutsed?
Milline on hetkeolukord tööjõuturul?
Millised on tekkinud muutuste põhjused?
Kuidas on muutunud tööturg mõjutanud ja kujundanud värbaja rolli?
Millised on värbaja töö suurimad väljakutsed?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Värbamisprotsess – milline on värbamisprotsessi ülesehitus ja sisu?
Millised on värbamisprotsessi osad?
Kuidas kaardistada ametikoha profiili? Millist infot küsida ja kellelt?
Millised on võimalikud värbamiskanalid?
Kuidas valida värbamiskanaleid?
Milline on atraktiivne töökuulutus? Töökuulutuste analüüs. Töökuulutuse koostamine.

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Töövestlus – Kuidas töövestlust läbi viia?
Millised on värbamise head tavad?
Millised on erinevad värbamismeetodid? (töövestluse liigid, sihtotsing, headhunting)
Kuidas valmistuda töövestluseks?
Mida töövestlustel küsida ja mida mitte küsida?
Millised on töövestluse psühholoogilised aspektid? (kehakeel, hääletoon, kandidaadi käitumine)

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-16.45 Tulemuslik värbamine – kuidas olla värbamises edukas?
Mida kandidaadid tegelikult tahavad?
Millised võivad olla tagasilöögid värbamisel?
Millised on värbamise tüüpvead?
Kuidas värbamisprotsess tulemuslikult lõpetada e closida?
Milline on onboardingu osa värbamistulemuse tagamisel?
Kuidas mõõta ja hinnata värbamise tulemuslikkust?

16.45-17.00 Teadmisi kinnistav test ja kokkuvõte koolituspäevast

EESMÄRK

Omandada baasteadmised ja oskused süsteemseks ning tulemuslikuks personali värbamiseks organisatsioonis.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• on teadlik tööturu olukorrast ja värbaja rollist;
• teab, milline on värbamisprotsess ja sellele eelnevad ning järgnevad tegevused;
• oskab koostada töökuulutust;
• teab, milliseid värbamiskanaleid kasutada;
• on tutvunud erinevate värbamismeetoditega;
• teab, kuidas läbi viia töövestlust;
• oskab värbamisprotsessi tulemuslikult lõpetada.

Õppekavarühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Värbajad, kes vajavad süsteemset ülevaadet kaasaegse värbamise teemadel.  Tipp-, keskastme- ja esmatasandijuhid, finantsjuhid ja -spetsialistid, raamatupidajad, sekretärid-assistendid, kõik, kes lisaks oma põhitööle tegelevad ka värbamisega või kes astuvad värbaja rollis esimesi samme.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelu, paaristööd, grupitööd, juhtumite analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist, st hiljemalt 22. maiks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Värbamise ABC baaskoolitus

29. mai 202410:00-17:00Tallinn
259 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Värbamise ABC baaskoolitus

29. mai 202410:00-17:00

259 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Värbamise ABC baaskoolitus
Osalejaid
Maksumus 259 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist, st hiljemalt 22. maiks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.