Juhtimine ja personalitöö

VEEBIKOOLITUS: Värbaja ABC baaskoolitus

Olukord tööturul on pingeline ja pidevalt muutuv. Olenemata ajahetkest pakub kvalifitseeritud tööjõu nappus tööandjatele endiselt väljakutseid ning suunab lahendusi leidma. Värbaja roll on ettevõttes üha olulisem ning tema tööle seatud ootused suured. Samas on värbajaks sageli inimesed, kes pole varem kunagi personalitööd, sh värbamist teadlikult õppinud.

Koolitusel omandatakse baasteadmised ja oskused süsteemseks ning tulemuslikuks personali värbamiseks, teadvustades värbaja rolli, süsteemse värbamise protsessi tegevusi (töökuulutuse koostamine, värbamiskanali valik, töövestluse meetodid)  ning eduka värbamise põhitõdesid pidevalt muutuval tööturul.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

Koolitaja

Ene-Hilja Kohtla

Ene-Hilja Kohtla

  Ene on lõpetanud Tallinna...

Toimumisaeg

9. november 2021 10:00-17:00

Toimumiskoht

Zoomi e-keskkonnas

Koolituse maksumus

249 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, elektroonilisi koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

8 akadeemilist tundi e-õpet

09.45–10.00 Kogunemine 

10.00–11.30  Muutunud tööturg ja värbaja roll – millised on värbaja väljakutsed?
Millised on tööturu statistilised näitajad?
Millised on tekkinud muutuste põhjused?
Milline on värbaja roll?
Millised on värbajale vajalikud isikuomadused ja oskused?
Millised on värbaja töö rõõmud ja mured?

11.30–11.45 Paus

11.45–13.15 Värbamisprotsess – milline on värbamisprotsessi ülesehitus ja sisu?
Millised on värbamisprotsessi osad?
Kuidas kaardistada ametikoha profiili? Millist infot küsida ja kellelt?
Millised on võimalikud värbamiskanalid?
Kuidas valida värbamiskanaleid?
Milline on atraktiivne töökuulutus? Töökuulutuste analüüs. Töökuulutuse koostamine.

13.15–14.00 Lõunapaus

14.00–15.30 Töövestlus – Kuidas töövestlust läbi viia?
Millised on värbamise head tavad?
Millised on erinevad värbamise meetodid? (töövestluse liigid, sihtotsing, headhunting)
Kuidas valmistuda töövestluseks?
Mida töövestlustel küsida ja mida mitte küsida?
Millised on töövestluse psühholoogilised aspektid? (kehakeel, hääletoon, kandidaadi käitumine)

15.30-15.45 Paus

15.45–17.00 Tulemuslik värbamine – kuidas olla värbamises edukas?
Mida kandidaadid tegelikult tahavad?
Millised võivad olla tagasilöögid värbamisel?
Millised on värbamise tüüpvead?
Kuidas värbamisprotsess tulemuslikult lõpetada e closida?
Milline on onboardingu osa värbamistulemuse tagamisel?
Millised on värbamise mõõdikud?

EESMÄRK

Omandada baasteadmised ja oskused süsteemseks ning tulemuslikuks personali värbamiseks organisatsioonis.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• on teadlik tööturu olukorrast ja värbaja rollist;
• teab, milline on värbamisprotsess ja sellele eelnevad ning järgnevad tegevused;
• oskab koostada töökuulutust;
• teab, milliseid värbamiskanaleid kasutada;
• on tutvunud erinevate värbamismeetoditega;
• teab, kuidas läbi viia töövestlust;
• oskab värbamisprotsessi tulemuslikult lõpetada.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Inimesed, kes pole õppinud personalitööd, sh värbamist, kuid on vajadus värvata. Tipp-, keskastme- ja esmatasandijuhid, finantsjuhid ja -spetsialistid, raamatupidajad, sekretärid-assistendid, kõik kes lisaks oma põhitööle tegelevad ka värbamisega või kes on värbamises alustaja tasemel.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelu, paaristööd, grupitööd, juhtumite analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistust vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 4. novembril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Värbaja ABC baaskoolitus

9. november 202110:00-17:00

249 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Värbaja ABC baaskoolitus
Osalejaid
Maksumus 249 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 4. novembril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.