Juhtimine ja personalitöö

Kaasav juhtimine: kuidas avada meeskonna potentsiaal?

Juhi roll on olla eestvedaja, sest ainult see tagab meeskonna kui terviku edu. Üks viis, kuidas oma meeskonda eduni juhtida, on hoida nad kaasatuna. Töö keerukuse ja muutuste tempo kasvades osutub juhtide poolt vajalikuks avada ja rakendada rohkem inimeste olemasolevat potentsiaali. Ka inimesed ise tahavad järjest rohkem osaleda oma töö parendamisega seotud teemades ja küsimustes.

Töötajate kaasatuna hoidmine on paljude juhtide jaoks üks suuremaid väljakutseid, millega kokku puututakse. Samas on see ka üks parimaid võimalusi, kuidas tagada oma meeskonna pikaajaline pühendumine ja panustamine. Juhtide sõnul on neil selle potentsiaali realiseerimisel kõige enam puudus tööriistadest – lihtsatest ja tulemuslikest meetoditest.

Kaheetapilise koolituse eesmärk ongi õppida kasutama kaasamise tööriistu meeskonnaliikmete pühendumise suurendamiseks. Kuid tööriistadest üksi on vähe, vaja on ka õigeid hoiakuid – väärtustavat lähenemist. Koolitusel leiab käsitlust, mis on väärtustav lähenemine, mida see tähendab ja milles avaldub.

Koolitaja

Kaupo Saue

Kaupo Saue

Kaupo Sauel on 30 aastat...

Toimumisaeg

21. jaanuar 2020 10:00-15:30

21. jaanuar 2020 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, 10137 Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

389 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

12 akadeemilist tundi auditoorset õpet, 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

I koolituspäev 21. jaanuar 2020

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised on väärtustava lähenemise baasprintsiibid?
Väärtustav pilk ja selle mõju
Väärtustava lähenemise loogiline struktuur
Väärtustavad küsimused ja nende kasutamine

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Individuaalne kaasamine: kuidas viia läbi väärtustavat vestlust?
Vestluse läbiviimise eesmärk
Vestluse protsessi struktuur
Vestluse küsimused

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Meeskonna kaasamine: kuidas üheskoos arengueesmärk seada ja tegevuskava koostada?
Mis on meeskonna arengueesmärk ja miks on meeskonnal vaja seda ise püstitada ja teadvustada?
Küsimuste vs ütlemise mõjujõud
Usalduse ja turvalisuse faktorid

II koolituspäev 11. veebruar 2020

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Kahe koolituspäeva vahelise praktika reflekteerimine
Kaasamise edutegurite teadvustamine
Edukogemustest õppimine
Probleemsete olukordade kaardistamine

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas kaasata meeskonda probleemi lahendamisse?
Meeskonnas probleemile lahenduse leidmise meetod
Meetodi struktuuri loogika
Meetodi efektiivsuse tagajad
“Kuldse kesktee” printsiip

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Meetod: Väärtustava pilgu treenimine
Praktika koolitusgrupis

EESMÄRK

Omandada teadmisi väärtustava ja kaasava juhtimise kasudest ja põhimõtetest ning praktilisi oskusi meeskonna kaasamise meetodite rakendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
•mõistab väärtustava ja kaasava juhtimise kasusid meeskonnale ja organisatsioonile;
•teab väärtustava ja kaasava juhtimise põhimõtteid;
•oskab baastasemel kasutada mõnda lihtsamat meeskonna kaasamise meetodit;
•on praktiseerinud vähemalt ühte meetodit koolituse etappide vahelisel perioodil oma meeskonnas.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid, personali- ja koolitusjuhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelud, paari- ja grupitööd. Koolitus on üles ehitatud konstruktiivsusele ja tulemuslikkusele orienteeritud tegevustega, mis eeldavad osalejate aktiivset panustamist. Nii koolitusel kui kahe koolituspäeva vahelisel perioodil tehakse praktiliselt läbi meetodeid meeskonna arengueesmärgi püstitamiseks ja probleemide lahendamiseks, millele järgnevad põhjalikud refleksioonid.

Kodune töö mahus 6 akadeemilist tundi: meetodi rakendamise ettevalmistamine, läbiviimine ja selle kogemuste reflekteerimine. Koolituse kahe etapi vahelisel perioodil vabalt valitud meetodi rakendamise ettevalmistamiseks moodustatakse õpipaarid, kes aitavad teineteisel selle koduse ülesandega edukalt toime tulla.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 16. jaanuariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Kaasav juhtimine: kuidas avada meeskonna potentsiaal?

21. jaanuar 202010:00-15:30

21. jaanuar 202010:00-15:30

389 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kaasav juhtimine: kuidas avada meeskonna potentsiaal?
Osalejaid
Maksumus 389 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 16. jaanuariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.