Juhtimine ja personalitöö

E-kursus: Töötajakogemuse disainimine ja digitaliseerimine

E-kursuselt saad laialdase pildi sellest kuidas töötajakogemuse teemadega tegeleda nii strateegiast lähtudes, protsesside keskselt aga ka operatiivsel tasandil neid kujundades ja disainides.

Saad oskused ja tööriistad kuidas analüüsida ja hinnata töötajakogemuse disainimise ja juhtimise erinevaid aspekte ning sellest lähtuvalt luua sobivaid lahendusi oma organisatsioonile, et töötajad oleksid pühendunud ja annaksid oma panuse ettevõtte eduloos.

Lisaks videoloengutele on e-kursusel hulganisti erinevaid töölehti ning vorme, mis aitavad praktilise poole pealt analüüsimist ja arendustegevusi fookuses hoida. Kokku on e-kursusel üle 50 õppematerjali.

E-kursuse saab läbida kolme kuu jooksul omale sobivas tempos. Kursuse läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus, kui ta on kursuse läbinud täies mahus või vähealt 90% ulatuses ning on läbinud iga mooduli lõpus lisatud enesehindamise või teadmiste testi.

Koolitaja

Maarit Vabrit-Raadla

Maarit Vabrit-Raadla

Maarit on tegutsenud juhtide koolitajana...

Toimumisaeg

5. mai 2021

Toimumiskoht

E-keskkonnas Thinkific

Koolituse maksumus

295 € + km

Maksumus sisaldab: elektroonilist tunnistust/tõendit, elektroonilisi õppematerjale: 20 videoloengut,11 juhendit ja õppematerjali, 10 harjutust, 2 enesehindamist, töölehti

AJAKAVA

40 akadeemilist tundi e-õpet

Moodul 1: TÖÖTAJAKOGEMUSE olemus ja disainimine
• Sissejuhatus töötajakogemuse teemasse
• Töötajakogemuse mõiste ja olemus
• Harjutus: Kaardista töötaja eluring oma organisatsioonis
• Kuidas töötajakogemust disainida?
• Harjutus: Töötajakogemuse analüüs
• Töötajakogemuse digitaliseerimine ja näited
• Harjutus: Töötajakogemuse digitaliseerimise projekt
• Lugemissoovitused

Moodul 2: Soorituse juhtimine
• Soorituse juhtimine (arengu- ja tulemusvestlused)
• Lihtsad printsiibid juhile tulemuste juhtimiseks
• Mis on tulemusjuhtimine ja mis on soorituse juhtimine?
• Harjutus: Soorituse juhtimise ja toetamise vajaduste kaardistamine
• Töötaja sisse-elamise toetamine ja kujundamine
• Arenguvestlus ja muud võimalused soorituse toetamiseks
• Harjutus: Arenguvestluste kaardistamine
• Arenguvestlus ja töötajakogemus
• Tark töötamine ja töö kujundamine
• Soorituse toetamise digilahendused

Moodul 3: e-õppe võimalused ja lahendused
• Mis on e-õpe? Milleks e-õpe?
• Kuidas kaardistada e-õppe hetkeseisu oma ettevõttes?
• Kuidas e-õppega alustada?
• Kas e-koolitus on lahendus?
• E-koolituse loomine
• Lugemiseks: Mis on storyboard?
• Harjutus: koosta e-kursuse Storyboard
• E-õppe lahendused
• Lugemissoovitused
• Mille jaoks e-õppe lahendusi vajad?

Moodul 4: Muudatuste juhtimine
• Muudatuse protsess
• Harjutus: muudatuse analüüs
• Muudatus kui projekt
• Töölehed: muudatus kui projekt
• Muudatuse ebaõnnestumise põhjused
• Muudatuse kommunikatsioon
• Tööleht: muudatuse kommunikatsioon
• Harjutus: Koosta muudatuse projekt
• Muudatuste juhtimise tavad sinu organisatsioonis

Moodul 5: Personalitöö ja juhtimistegevuste digitaliseerimine
• Kuhu liigub personalitarkvara?
• Personalitarkvara lähtekohad ja tulevik
• Iseteenindus kui juhtimistööriist
• Juhtimistarkvara ja iseteenindus
• Tarkvara valimine ja juurutamine
• Personalitarkvara valimise Checklist
• Harjutus: koosta visioon, milliseid protsesse digitaliseerida lähiajal või tulevikus
• Harjutus: kaardista personalitöö protsess
• Tarkvaralahendused juhile ja töötajale
• Lugemissoovitused

EESMÄRK

Kursuse eesmärk on anda suures mahus teadmisi kuidas disainida, arendada ja kasutada digilahendusi töötajakogemuse osas selliselt, et organisatsioonis töötaksid pühendunud ning tulemusele orienteeritud inimesed.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:
• saab laialdase pildi sellest kuidas töötajakogemuse teemadega alustada ning
tegeleda süsteemselt nii strateegiast lähtudes, protsesside keskselt aga ka
operatiivsel tasandil neid kujundades ja disainides
• omandab oskused ja tööriistad kuidas analüüsida ja hinnata töötajakogemuse
disainimise ja juhtimise erinevaid aspekte
• omandab teadmised ja oskused luua sobivaid töötajakogemust toetavaid
(digi)lahendusi oma organisatsioonile
• oskab kavandada ja projektipõhiselt läbi viia muudatusi organisatsioonis, sh teostada
muudatuste kommunikatsiooni
• mõistab digivahendite olulisust kaasaegse töötajakogemuse kujundamisel ja
elluviimisel
• oskab ehitada üles e-õppe süsteeme ning põhimõtteid, luua e-õppe materjale
• oskab valida inimeste juhtimise ja töötajate arendamise digitööriistu.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Suur- ja väikeettevõtete juhid, avaliku sektori juhid, personalijuhid ning personalispetsialistid, koolitusjuhid ja -spetsialistid, kvaliteedijuhid ja -spetsialistid, arendusjuhid ja -spetsialistid, kommunikatsioonijuhid ja -spetsialistid, sekretärid ja juhiabid ning kõik, kellel on soov omandada süsteemselt põhjalikke teadmisi töötajakogemuse arendamise ja digitalsieerimise vallas.

Õppe alustamise tingimused: kursuse osalejal peab olema varasem kogemus arvuti kasutamisel ning omama ligipääsu internetile.

MEETODID

Videoloengud, kirjalike materjalide läbitöötamine, harjutuste iseseisev teostamine, enesehindamiste-peegelduste-testide täitmine, iseseisva tööna kursusel etteantud materjalide läbitöötamine ja ülesannete lahendamine 3 kuu jooksul.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse läbimisel väljastatakse õppijale tõend, kui ta on kursuse läbinud täies mahus või vähealt 90% ulatuses ning on läbinud iga mooduli lõpus lisatud enesehindamise või teadmiste testi.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult info@excellence.ee. Osalemisest loobumisel peale registreerumist ja arve tasumist tagastatakse 50% e-kursuse maksumusest juhul kui osaleja ei ole läbinud rohkem kui 10% e-kursuse mahust.

Lisainformatsioon

Pärast arve tasumist edastame Teile e-kursuse lisainfo ning vajalikud andmed e-keskkonda sisselogimiseks.

E-kursus toimub koosttöös SinuLab OÜ-ga.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Privaatpostitus: Reelika Vainola

Privaatpostitus: Reelika Vainola

info@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

E-kursus: Töötajakogemuse disainimine ja digitaliseerimine

5. mai 2021

295 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus E-kursus: Töötajakogemuse disainimine ja digitaliseerimine
Osalejaid
Maksumus 295 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult info@excellence.ee. Osalemisest loobumisel peale registreerumist ja arve tasumist tagastatakse 50% e-kursuse maksumusest juhul kui osaleja ei ole läbinud rohkem kui 10% e-kursuse mahust.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.