Juhtimine ja personalitöö

Kuidas organisatsiooni igapäevast töökorraldust tõhustada?

Organisatsiooni igapäevane töökorraldus on oluline tegur edukaks toimimiseks ning strateegiliste eesmärkide ja tulemuslikkuse saavutamiseks. Pidevalt muutuvas ja kiiresti arenevas keskkonnas, kus rõhuasetus on kvaliteedil, on oluline oma töökorraldust ja –protsesse järjepidevalt hinnata, analüüsida ja parendada. Läbimõeldud ja kaasajastatud töökorraldus aitab vähendada ressursside kadu ning suurendada tööviljakust.

Koolitusel räägime, kuidas valida organisatsiooni jaoks sobilikke töökorralduse analüüsimise viise ja neid rakendada. Õpime planeerima tööjõudu ning kasutama töö kujundamist, ümberkujundamist ja kohandamist. Analüüsime, kuidas viia kokku organisatsiooni vajadused ja töötajate soovid paindliku töökorralduse osas.

Koolitaja

Egle Saska

Egle Saska

Egle Saska on teinud personalitööd...

Toimumisaeg

10. detsember 2019 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 25. november 189 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 26. november 219 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Töökorralduse analüüs ja tööjõu vajaduse planeerimine
Kuidas viia läbi töökorralduse analüüsi ja kasutada tulemusi töö paremaks korraldamiseks?
Kuidas planeerida tööjõudu pikas ja lühemas perspektiivis?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Töö disainimine ja paindlik töö
Kuidas muuta töö paindlikumaks ja milliseid (info)tehnoloogilisi lahendusi kasutada?
Kuidas kasutada töö kujundamist (job design), töö ümberkujundamist, töö kohandamist (job crafting) ja nügimist?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Erinevate töökorraldusviiside kasutamine
Kuidas ühildada tööandja ja töötajate soovid tööaja osas?
Millised on 8-tunnise tööpäeva alternatiivid? Paindliku tööaja rakendamine
Millised on summeeritud tööaja võimalused ja piirangud?

EESMÄRK

Omandada teadmised ja oskused töökorralduse parendamiseks organisatsiooni igapäevatöös.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab analüüsida ja planeerida organisatsiooni vajadust tööjõu osas;
• oskab valida organisatsiooni jaoks sobilikke töökorralduse analüüsimise viise ja neid rakendada;
• oskab viia kokku organisatsiooni vajadused ja töötajate soovid paindliku töökorralduse osas;
• oskab kasutada töö kujundamist, ümberkujundamist, kohandamist ja nügimist ning seeläbi tõhustada töökorraldust organisatsioonis.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personalijuhid, -partnerid ja -spetsialistid, tipp-, keskastme- ja esmatasandijuhid, kes soovivad omandada teadmisi töökorralduse parendamisest igapäevases töös ning tõsta personalitöö väärtust organisatsiooni jaoks.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, diskussioon, grupitöö, situatsiooni analüüs, praktilised ülesanded

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 5. detsembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

liisi.mannistu@excellence.ee

+372 648 7000

+372 58 417 448

Kuidas organisatsiooni igapäevast töökorraldust tõhustada?

10. detsember 201910:00-15:30Tallinn
189 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas organisatsiooni igapäevast töökorraldust tõhustada?

10. detsember 201910:00-15:30

189 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas organisatsiooni igapäevast töökorraldust tõhustada?
Osalejaid
Maksumus 189 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 5. detsembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga