Juhtimine ja personalitöö

VEEBISEMINAR: Kuidas kujundada töötajaid innustavat tööandja väärtuspakkumist kriisiolukorras?

Tööandja väärtuspakkumine hõlmab nii materiaalseid kui mittemateriaalseid hüvesid ja eeliseid, mis eristavad organisatsiooni konkurentidest ning mõjutavad nii oma töötajate motiveeritust pühendumisele kui potentsiaalsete töötajate eelistusi tööandja valimisel. Mida väärtuspakkumisest tasuks kriisi tingimustes aktiivsemalt kasutada ja kuidas töötajaid motiveerida?

Koolitusel saame teada, kuidas säilitada loodud tööandja brändi ja hoida väärtuspakkumine atraktiivsena ka kriisi ajal, sest ettevõtete töö jätkumiseks vajame endiselt parimaid töötajaid – olgu selleks siis kas meie olemasolevad  kui ka potentsiaalsed kandidaadid tööturul. Räägime, kuidas hoida ühtse tööandja mainet tingimustes, kus suur osa töötajatest annab oma panuse kaugtöö tingimustes ja paljud teevad seda jätkuvalt töökeskkonnas.

Koolitusel omandatakse teadmised, kuidas teadlikult luua ja hoida atraktiivset ning eristuvat tööandja brändi üldiselt ja kriisi tingimustes ning kuidas väärtuspakkumist kommunikeerida nii oma töötajatele kui välistele sidusrühmadele tänastes tingimustes.

Tegemist on reaalajas toimuva veebiseminariga, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

Koolitaja

Ülle Pind

Ülle Pind

Ülle Pind on Swedbank Eestis...

Toimumisaeg

22. aprill 2020 10:00-13:15

Toimumiskoht

veebiseminar

Koolituse maksumus

99 € + km

Maksumus sisaldab: veebiseminari, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi e-õpet

9.55–10.00 Kogunemine veebikeskkonnas

10.00–11.30 Kuidas kujundada omanäolist ja töötajaid innustavat tööandja väärtuspakkumist kriisiolukorras?
Tööandja väärtuspakkumise roll töötajate pühendumuses ja lojaalsuses
Materiaalsed ja mittemateriaalsed hüved tööandja väärtuspakkumises ning mis aitavad töötajaid innustada keerulises olukorras
Milliseid hüvesid töötajad eelistavad tänases olukorras ja kuidas neid kasutada ühtse tööandja brändi hoidmiseks?
Milliste motivaatoritega hoida head mainet eriolukorra tingimustes?

11.30–11.45 Paus

11.45–13.15 Kuidas tööandja brändi ja väärtuspakkumist kommunikeerida kriisiolukorras?
Millised on tööandja brändi ja väärtuspakkumise kommunikatsiooni põhimõtted keerulisel ajal?
Kuidas jätkata oluliste sõnumite andmist, mis aitavad luua motivatsiooni?
Millised on võimalused väärtuspakkumise kommunikatsiooniks töötajatele ja välistele sidusrühmadele?
Ettevõtte olemasolevad töötajad tööandja brändi saadikutena

EESMÄRK

Omandada teadmisi, kuidas teadlikult luua ja hoida atraktiivset ja eristuvat tööandja brändi. Õppida tundma tööandja väärtuspakkumise sisu ning materiaalsete ja mittemateriaalsete motivaatorite rolli selles. Omandada oskusi teadlikku tööandja brändi ja väärtuspakkumise kommunikatsiooni kujundamiseks nii oma kui ka potentsiaalsetele töötajatele.

ÕPIVÄLJUNDID

Seminari tulemusena osaleja:
• teab, millest koosneb tööandja bränd ja kuidas säilitada tööandja brändi tugevus keerulises keskkonnas.
• teab, millest koosneb tööandja väärtuspakkumine – nii materiaalseid ja mittemateriaalseid motivaatorid – ning kuidas neid kasutada muutunud olukorras oma töötajate pühendumuse loomisel ja hoidmisel;
• on teadlik, mis on ajas muutunud ning millist väärtuspakkumist ootavad töötajad täna;
• oskab koostada tööandja väärtuspakkumist ja korraldada selle kommunikatsiooni organisatsioonis ning hoida seda inspireeriva paketina.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

juhid, personalijuhid, personalispetsialistid, kommunikatsioonijuhid, turundusjuhid, turundusspetsialistid, ettevõtjad

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng praktiliste näidetega, arutelu, küsimused ja vastused

Tegemist on reaalajas toimuva veebiseminariga, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne seminari toimumist, st hiljemalt 17. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% seminari maksumusest.

Lisainformatsioon

Vahetult enne veebiseminari toimumist edastame Teile lingi ja juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

VEEBISEMINAR: Kuidas kujundada töötajaid innustavat tööandja väärtuspakkumist kriisiolukorras?

22. aprill 202010:00-13:15

99 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBISEMINAR: Kuidas kujundada töötajaid innustavat tööandja väärtuspakkumist kriisiolukorras?
Osalejaid
Maksumus 99 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne seminari toimumist, st hiljemalt 17. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% seminari maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.