Juhtimine ja personalitöö

Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?

Rääkides innovatsioonist värbamises on oluline arvestada pidevalt muutuvate oludega ning asjaoluga, et värbamine toimub keskkonnas, kus inimesed tahavad teha piirideta karjääri ja leida tööandjaid, kes sobivad nende ellu.
Tõhusa värbamise võtmeküsimuseks on seega, kuidas leida töötajaid, kes sobivad meie organisatsioonile ja kellele meie sobime.

Mida pidada silmas värbamisprotsessi disainimisel muutuvates oludes? Kuidas juba töökuulutus koostada selliselt, et see kõnetaks õigeid inimesi? Kuidas interaktiivmeetodeid kasutades viia läbi töövestlust ja grupiintervjuud? Kuidas panna kandidaadid ennast ausalt avama, mitte andma soovitud vastuseid? Kuidas teha töövestlusest kokkuvõtet ja anda tagasisidet?
Koolitus keskendub innovatiivsele värbamisprotsessile, mis arvestab nii tööandja kui ka töötaja vajadusi ning keskkonnast tulenevaid ootusi.

Koolitusele palume kaasa võtta oma organisatsiooni ühe töökuulutuse näite paberkandjal.

Koolitaja

Tiina Saar-Veelmaa

Tiina Saar-Veelmaa

Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog ja...

Toimumisaeg

21. jaanuar 2021 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 6. jaanuar 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 7. jaanuar 229 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Värbamisest muutuvates oludes
Tööandja bränd ja arusaamine sellest, kelle jaoks end positsioneerime: noored, kes eneseotsingul/keskealised, kes nõudlikud/eakad, kes lojaalsed ja järeleandlikud
Kriisijärgne motivatsioonpakett ehk mida inimesed tööandjalt ootavad?
Paindlikud töövõimalused kui uue aja märk – kuidas neid luua ja pakkuda?
Värbamisprotsessi disain muudatustes räsitud kandidaatidele

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Töökuulutusest töövestluseni
Milliseid kandidaate tahame ligi tõmmata ja milliseid tegelikult tõmbame?
Viis sammu, kuidas tõmmata ligi õigemaid kandidaate
Tööõnne valemile vastav töökuulutus – kuidas juba töökuulutuses teha ära eeltöö selliselt, et saada vestlusele ainult sobivad kandidaadid?
Kuidas tunda ära kandidaadid, kes päriselt tahavad meile kandideerida ja kes otsivad nn “ajutist” ulualust?
Ülesanded, millega selgitada kandidaatide sobivus juba enne intervjuud

13.15–14.00 Lõuna

14.00–16.15 Interaktiivsed meetodid töövestluse läbiviimisel
Väärtuste analüüs
CV põhine intervjuu: kuidas lugeda ridade vahelt?
Projektiivharjutused: kuidas ilma otse küsimata saada teada tõde?
Grupiintervjuu: ettevalmistus ja läbiviimine
Töövestlusestest kokkuvõtte tegemine, analüüs ja tagasiside andmine
Loovintervjuu praktiline läbitegemine. Analüüs
Kuidas anda tagasisidet nii, et ka kandidaadid, kes tööle ei saanud, soovitavad meid tööandjana?
Sümpaatsed äraütlemiskirjad

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja arendada praktilisi oskusi innovatiivsest värbamisest muutuvates oludes: värbamisprotsessi disainimisest, töökuulutuse koostamisest, interaktiivsetest meetoditest töövestlusel ja grupiintervjuul ning kokkuvõtete tegemisest ja tagasisidestamisest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, mida pidada silmas värbamisprotsessi disainimisel muutuvates oludes;
• teab, kuidas ligi tõmmata õigeid kandidaate;
• tunneb atraktiivse töökuulutuse koostamise põhimõtteid;
• tunneb ja oskab kasutada erinevaid interaktiivseid meetodeid töövestluse läbiviimisel;
• oskab teha töövestlusest kokkuvõtete, analüüsi ja anda tagasisidet.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

personalijuhid ja -spetsialistid, värbamisjuhid ja -spetsialistid, meeskondade juhid , keskastmejuhid, tipp- ja tegevjuhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, praktilised harjutused, arutelud, töökuulutuste analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 18. jaanuariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

liisi.mannistu@excellence.ee

+372 648 7000

Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?

21. jaanuar 202110:00-16:15Tallinn
199 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?

21. jaanuar 202110:00-16:15

199 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?
Osalejaid
Maksumus 199 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 18. jaanuariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga