Juhtimine ja personalitöö

VEEBIKOOLITUS: Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?

Rääkides innovatsioonist värbamises on oluline arvestada pidevalt muutuvate oludega ning asjaoluga, et värbamine toimub keskkonnas, kus inimesed tahavad teha piirideta karjääri ja leida tööandjaid, kes sobivad nende ellu.
Tõhusa värbamise võtmeküsimuseks on seega, kuidas leida töötajaid, kes sobivad meie organisatsioonile ja kellele meie sobime.

Mida pidada silmas värbamisprotsessi disainimisel muutuvates oludes? Kuidas juba töökuulutus koostada selliselt, et see kõnetaks õigeid inimesi? Kuidas interaktiivmeetodeid kasutades viia läbi töövestlust ja grupiintervjuud? Kuidas panna kandidaadid ennast ausalt avama, mitte andma soovitud vastuseid? Kuidas teha töövestlusest kokkuvõtet ja anda tagasisidet?
Koolitus keskendub innovatiivsele värbamisprotsessile, mis arvestab nii tööandja kui ka töötaja vajadusi ning keskkonnast tulenevaid ootusi.

Koolitusele palume kaasa võtta oma organisatsiooni ühe töökuulutuse näite.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor. Koolitus toimub Zoomi e-keskkonnas.

Koolitaja

Tiina Saar-Veelmaa

Tiina Saar-Veelmaa

Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog ja...

Toimumisaeg

3. november 2022 10:00-16:15

Toimumiskoht

Zoom e-keskkonnas

Koolituse maksumus

259 € + km

Maksumus sisaldab: veebikoolitust, elektroonilisi koolitusmaterjale, elektroonilist tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi e-õpet

09.45–10.00 Kogunemine 

10.00–11.30 Värbamisest muutuvates oludes
Tööandja bränd ja arusaamine sellest, kelle jaoks end positsioneerime: noored, kes eneseotsingul/keskealised, kes nõudlikud/eakad, kes lojaalsed ja järeleandlikud
Kriisijärgne motivatsioonpakett ehk mida inimesed tööandjalt ootavad?
Paindlikud töövõimalused kui uue aja märk – kuidas neid luua ja pakkuda?
Värbamisprotsessi disain muudatustes räsitud kandidaatidele

11.30–11.45 Paus

11.45–13.15 Töökuulutusest töövestluseni
Milliseid kandidaate tahame ligi tõmmata ja milliseid tegelikult tõmbame?
Viis sammu, kuidas tõmmata ligi õigemaid kandidaate
Tööõnne valemile vastav töökuulutus – kuidas juba töökuulutuses teha ära eeltöö selliselt, et saada vestlusele ainult sobivad kandidaadid?
Kuidas tunda ära kandidaadid, kes päriselt tahavad meile kandideerida ja kes otsivad nn “ajutist” ulualust?
Ülesanded, millega selgitada kandidaatide sobivus juba enne intervjuud

13.15–14.00 Lõuna

14.00–16.15 Interaktiivsed meetodid töövestluse läbiviimisel
Väärtuste analüüs
CV põhine intervjuu: kuidas lugeda ridade vahelt?
Projektiivharjutused: kuidas ilma otse küsimata saada teada tõde?
Grupiintervjuu: ettevalmistus ja läbiviimine
Töövestlusestest kokkuvõtte tegemine, analüüs ja tagasiside andmine
Loovintervjuu praktiline läbitegemine. Analüüs
Kuidas anda tagasisidet nii, et ka kandidaadid, kes tööle ei saanud, soovitavad meid tööandjana?
Sümpaatsed äraütlemiskirjad

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja arendada praktilisi oskusi innovatiivsest värbamisest muutuvates oludes: värbamisprotsessi disainimisest, töökuulutuse koostamisest, interaktiivsetest meetoditest töövestlusel ja grupiintervjuul ning kokkuvõtete tegemisest ja tagasisidestamisest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, mida pidada silmas värbamisprotsessi disainimisel muutuvates oludes;
• teab, kuidas ligi tõmmata õigeid kandidaate;
• tunneb atraktiivse töökuulutuse koostamise põhimõtteid;
• tunneb ja oskab kasutada erinevaid interaktiivseid meetodeid töövestluse läbiviimisel;
• oskab teha töövestlusest kokkuvõtete, analüüsi ja anda tagasisidet.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

personalijuhid ja -spetsialistid, värbamisjuhid ja -spetsialistid, meeskondade juhid , keskastmejuhid, tipp- ja tegevjuhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, praktilised harjutused, arutelud, töökuulutuste analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Natali Laussoo

Natali Laussoo

natali.laussoo@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?

3. november 202210:00-16:15

259 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Kuidas muutunud oludes tõhusalt värvata?
Osalejaid
Maksumus 259 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.