Juhtimine ja personalitöö

Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid

Spetsialistist meeskonna juhiks saamisel tekib vajadus omandada uus tööroll ja sellest tulenevalt uued suhtlemisoskused. Koolitusel käsitleme peamiseid suhtlemiskompetentse, mida juhil vaja läheb ning kuidas ennast kehtestada ja toetada rahulolu teket meeskonnas, kus just oldi ise spetsialist. Lisaks arutleme, kuidas muuta fookust kogenud spetsialisti ülesannetelt juhtimisvaldkonnale ning kuidas toetada enda kui juhi identiteedi arengut.

Koolitaja

Merit Lage

Merit Lage

Kasvatusteaduste MA Merit Lage omab...

Toimumisaeg

6. november 2024 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 22. oktoober 249 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 23. oktoober 279 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale, tõendit.

AJAKAVA

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised on juhi ja spetsialisti põhilised rollierinevused ja –ootused?
Juhi roll, rolliidentiteet ja rolliootused
Rollide teisenemise kui muutuse käsitlemine
Võimalikud psühholoogilised väljakutsed spetsialisti rollist juhi rolli minekul
Vastutustundlik keelekasutus juhina

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Millised on juhile vajalikud suhtlemiskompetentsid?
Vastutustundlik keelekasutus juhina
Teadlik delegeerimine
Konstruktiivse tagasiside andmine
CORBS tagasiside mudel
Berne’i 3 suhtlemistasandit

13.15–14.00 Lõuna

14.00–16.15 Kehtestav käitumine ja rahulolu tekkimise toetamine meeskonnas
Juhtimine rahulolu luues või rahulolematusega võideldes
Emotsioonide juhtimine
Kehtestava käitumise alused
Juhi 4 häält (M. Atkinson)
4 kõrva mudel (F. Schulz von Thun)

EESMÄRK

Koolituse tulemusel mõistab õppija spetsialistist juhiks saamisega kaasnevaid rollimuutuseid ning  juhile vajalikke suhtlemisoskuseid, et  juhina kompetentsemalt toetada meeskonda.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:
• on teadlik, missugused on juhi ja spetsialisti rolli erinevused ning võimalikud väljakutsed ühest rollist teise minekul;
• mõistab suhtlemiskompetentside arendamise vajalikkust kui ressursi arendamist juhtimistöös;
• teab ja mõistab, missugused suhtlemiskompetentsid on juhina olulised;
• on harjutanud juhile vajalikke suhtlemiskompetentside kasutamist;
• on tutvunud CORBS tagasiside mudeliga, kehtestava käitumise ja vastutustundliku keelekasutuse alustega;
• on harjutanud  enese kehtestamist ja tagasiside andmist.

Õppekava rühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Spetsialistid, kes on lähiajal saanud või saamas juhiks; alg- ja keskastmejuhid.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelu, rühmatöö, praktilised harjutused.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 30. oktoobriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

LISAINFORMATSIOON

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid

6. november 202410:00-16:15Tallinn
249 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid

6. november 202410:00-16:15

249 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
Osalejaid
Maksumus 249 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.