Juhtimine ja personalitöö

VEEBIKOOLITUS: Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis

Ajas on riskide mõiste ja tähtsus organisatsiooni kontekstis kõrgendatud tähelepanu alla jõudnud.
Oma organisatsiooni riskidest teadlik olemine, nende ennetamine ja juhtimine nõuab süsteemset riskide hindamise läbiviimist.

Koolitusel saab ülevaate riskijuhtimise olemusest, eesmärkidest, protsessist, struktuurist ja põhimõtetest. Koolituse tulemusena teab osaleja erinevaid riskijuhtimise võimalusi ja meetodeid ning oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida ja rakendada.

Koolitaja

Siiri Viil

Siiri Viil

Siiri omab pikaajalist kogemust avalikus...

Toimumisaeg

27. september 2023 10:00-13:15

Toimumiskoht

E-keskkonnas Zoom

Koolituse maksumus

269 € + km

Maksumus sisaldab elektroonilisi koolitusmaterjale ja tõendit.

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi e-õpet

09.55–10.00 Kogunemine veebikeskkonda

10.00–11.30 Mida tähendab täna riskijuhtimine ja kuidas riske süsteemselt juhtida?
Riskijuhtimise protsess ja struktuur, põhimõtted ja mõisted
Riskijuhtimise eesmärgid ja tulemused
Protsesside kaardistamiseks ja riskide juhtimiseks vajalikud elemendid
Riskide näiteid tüüpilistes protsessides

11.30–11.45 Paus

11.45–13.15 Kuidas ühendada riskide hindamine ja protsesside kaardistamine nii, et sellest oleks maksimaalselt kasu?
Organisatsiooni protsesside kaardistamiseks ja hindamiseks kasutatavad mudelid ja tööriistad
Erinevad riskijuhtimise meetodid organisatsiooni eripärast lähtuvalt
Riskide hindamise läbiviimise väljakutsed ja võimalused

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja oskusi riskide hindamise ja haldamise teoreetilistest ning praktilistest võimalustest erinevates valdkondades ja tasanditel.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab riskijuhtimise protsessi, struktuuri, põhimõtteid ja eesmärke;
• teab protsesside kaardistamiseks ja riskide juhtimiseks vajalikke elemente ja meetodeid;
• mõistab riskijuhtimise ja protsesside kaardistamise erisusi organisatsiooni kultuurist ja kontrollikeskkonnast lähtudes;
• teab erinevaid riskijuhtimise meetodeid ning protsesside kaardistamise töövahendeid ja oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida.

Õppekava rühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Juhid ja spetsialistid, kes puutuvad oma organisatsioonis kokku protsesside juhtimise ja efektiivsuse hindamise, riskide hindamise ja juhtimisega. Samuti ISO 9001 sertifikaati omavate ettevõtete riskijuhtimise ja protsesside efektiivsuse eest vastutajad.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

Loeng, arutelu, juhtumite analüüs, riskide hindamise ja protsesside kaardistamise praktilised ülesanded.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist, st hiljemalt 20. septembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis

27. september 202310:00-13:15

269 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis
Osalejaid
Maksumus 269 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist, st hiljemalt 20. septembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.