Õigus

Riigihangete algkursus

Põhjaliku ülevaate riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest annab riigihangete õigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Kaarel Berg. Praktilistele näidetele tuginevad soovitused õpetavad enam-levinud vigade vältimist riigihangete korraldamisel.

Koolitus on kasulik nii hankijale kui ka pakkujale, kes soovib riigihangetel osaleda ning omandada selleks vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Koolitaja

Kaarel Berg

Kaarel Berg

Vandeadvokaat Kaarel Berg töötab Advokaadibüroos...

Toimumisaeg

8. juuni 2021 10:00-15:30

9. juuni 2021 10:00-15:45

Toimumiskoht

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

369 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev 8. juuni 2021

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv 

10.00–11.30 Riigihangete korraldamise üldised põhimõtted
Millisel eesmärgil hankemenetlust korraldatakse?
Millised on hankemenetluse läbiviimise üldised nõuded ja põhimõtted?
Hankemenetluse osapooled
Kes on hankija, pakkuja ja taotleja?
Kuidas kindlaks teha, kas tegemist on hankijaga?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Hanke piirmäärad ja eeldatav maksumus
Millised on riigihanke korraldamise piirmäärad?
Kuidas määratleda eeldatavat maksumust?
Millistel eesmärkidel saab kasutada turu-uuringut?
Hankemenetluse liigid
Millised on hankemenetluse liigid ning millal võib neid kasutada?
Millised on hankemenetluse liigi ebaõige valiku tagajärjed?

13.15–14.00  Lõuna

14.00–15.30 Riigihanke alusdokumendid ning pakkumuse esitamine
Kuidas algab hankemenetlus ning kuidas avaldatakse riigihanke alusdokumendid ja kas neid on võimalik muuta?
Millest riigihanke alusdokumendid koosnevad?
Millised on nõuded pakkumusele?

II koolituspäev 9. juuni 2021

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Pakkuja ja taotleja kõrvaldamine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste kontroll
Millistel alustel on lubatud pakkujat või taotlejat hankemenetlusest kõrvaldada?
Millistel juhtudel jäetakse pakkuja või taotleja kvalifitseerimata?
Millistel juhtudel tunnistatakse pakkumus vastavaks või lükatakse tagasi?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Hankeleping ja raamleping ning hankelepingu muutmine
Kuidas eristatakse hankelepingut ja raamlepingut?
Kuidas toimub hankelepingu ja raamlepingu sõlmimine?
Millistel alustel on lubatud hankelepingut muuta?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Riigihanke vaidlustamine
Millistel eesmärkidel saab vaidlustuse esitada?
Millised on vaidlustuse esitamise tähtajad?
Kuidas vaidlustusmenetlus läbi viiakse?

15.30–15.45 Kokkuvõte ja lühitest omandatud materjali kontrollimiseks

EESMÄRK

Omandada teadmisi riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab riigihanke põhimõisteid ja oskab neil vahet teha;
• teab riigihangete korraldamise üldiseid põhimõtteid;
• teab, millised on riigihanke korraldamise piirmäärad ja kuidas määratleda eeldatavat maksumust;
• teab hankemenetluse liike ja nende valiku põhimõtteid;
• teab, millest koosnevad riigihanke alusdokumendid;
• teab, millised on pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise ja kvalifitseerimise alused;
• teab, kuidas eristatakse hankelepingut ja raamlepingut ning kuidas toimub nende sõlmimine;
• teab, kuidas viiakse läbi riigihanke vaidlustusmenetlus.

Õppekava rühm: õigus

SIHTGRUPP

Koolitus on kasulik nii riigihangete korraldamisega tegelevatele hankija juhtidele ja spetsialistidele kui ka riigihangetel osalevate pakkujate esindajatele ja töötajatele, kes soovivad omandada vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelu, juhtumite analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 3. juunil. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Reelika Vainola

Reelika Vainola

reelika.vainola@excellence.ee

+372 648 7000

+372 5361 4149

Registreerimine

Registreerimine

Riigihangete algkursus

8. juuni 202110:00-15:30

9. juuni 202110:00-15:45

369 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Riigihangete algkursus
Osalejaid
Maksumus 369 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 3. juunil. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga