Juhtimine ja personalitöö

Personalispetsialisti ABC

Läbivalt käsitletakse, kuidas nõustada töötajaid ja juhte personaliarvestuse ja töösuhte valdkonnas. Koolitus annab baasteadmised algajale personalitöötajale, aga sobib ka neile, kes soovivad oma teadmisi värskendada. Koolitus sobib ka siis, kui personalitöö on töötaja üks mitmest rollist (nt büroojuhid, raamatupidaja-personalitöötajad, sekretär-personalitöötajad, assistendid). Koolituse läbinu saab kaasa praktilise koolitusmaterjali, mida töös kasutada.

Egle Saska on pikaaegse personalitöö kogemusega nii väikestes kui suurtes organisatsioonides, ta on ka hinnatud personalitöö valdkonna koolitaja ja konsultant.

Koolitaja

Egle Saska

Egle Saska

Egle on õppinud õigusteadust Tallinna...

Toimumisaeg

4. detsember 2024 10:00-16:15

5. detsember 2024 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 19. november 459 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 20. november 489 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust.

AJAKAVA

I koolituspäev, 4. detsember 2024 

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv 

10.0011.30 Personalitöö funktsioon. Personaliandmete haldus
Personalitöö funktsioon ja rollid organisatsioonis
Eesti personalitöötaja profiil ja väljakutsed
Personaliandmete haldus ja personaliarvestus, personaliinfo süsteemid ja personalitarkvarad

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Tööleping, ametijuhend, tööajaarvestus
Tööleping vs muud VÕS lepingud
Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
Ametijuhend, selle koostamine
Tööaja arvestus
Puhkused ja lähetused

13.1514.00 Lõuna

14.0016.15 Värbamine ja valik
Värbamise ja valiku protsess
Värbamisturundus

II koolituspäev, 5. detsember 2024 

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Värbamine ja valik (jätkub)
Värbamiskanalid
Intervjueerimine, testimine jm hindamismeetodid
Lõppvaliku tegemine ja tagasiside andmine
Uue töötaja sisseelamise toetamine

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Tasustamine ja motiveerimine
Tasustamise alused
Tööandja väärtuspakkumine
Tasustamise trendid

13.1514.00 Lõunapaus

14.0016.15 Töötajate arendamine ja koolitus
Koolituste liigid
Koolitusmeetodid (sh tööga integreeritud)
Koolitusvajaduse hindamine ja koolitusplaan
Koolituste järeltegevused (follow-up)
Kokkuvõte ja lühitest omandatud teadmiste kinnistamiseks ja hindamiseks

EESMÄRK

Omandada teadmised ja oskused, mis aitavad spetsialisti tasemel korraldada peamisi personalitöö valdkondi korrektselt ja seaduspäraselt.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab koostada ja hallata igapäevaseid personalitöö dokumente;
• oskab lahendada personalitöös ettetulevaid olukordi organisatsioonis;
• oskab nõustada juhte ja töötajaid tööaja arvestuse jm tööõiguse enamlevinud küsimustes.

Õppekava rühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Personalispetsialistid, büroojuhid, sekretär-personalitöötajad jt, kes soovivad omandada või värskendada teadmisi personalitööst.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

interaktiivne loeng, diskussioon, grupitöö, situatsiooni analüüs, praktilised ülesanded

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 27. novembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Personalispetsialisti ABC

4. detsember 202410:00-16:15Tallinn
459 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Personalispetsialisti ABC

4. detsember 202410:00-16:15

5. detsember 202410:00-16:15

459 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Personalispetsialisti ABC
Osalejaid
Maksumus 459 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.