Õigus

VEEBIKOOLITUS: Muudatused tööseadustes 2022-2023

1. augustist jõustusid töölepinguseaduse muudatused, mis tulenevad Euroopa Liidu direktiivist läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta.

Suureneb töötajate kaitstus töösuhetes. Samuti aitab uuenenud seadus tagada, et töötajaid teavitatakse neile olulistest töötingimustest töösuhte võimalikult varajases etapis.
Töötajate kaitstust suurendab ka ebasoodsa kohtlemise keelu põhimõtte kehtestamine ning sobivate töötingimuste taotlemise õiguse sätestamine. Ühtlasi anname ülevaate Riigikogus menetluses olevatest eelnõudest.

Koolitusel saab ülevaate 2021., 2022. jõustunud ja 2023. aastal kavandatavatest töösuhteid puudutavatest muudatustest sh töölepingu seaduse olulistest muudatustest ja menetluses olevatest eelnõudest ning nende sisudest.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor. Koolitus toimub Zoomi e-keskkonnas.

Koolitaja

Thea Rohtla

Thea Rohtla

On hariduselt Tartu Ülikooli lõpetanud...

Toimumisaeg

28. märts 2023 10:00-13:15

Toimumiskoht

E-keskkonnas Zoom

Koolituse maksumus

kuni 21. märts 149 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 22. märts 179 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, elektroonilisi koolitusmaterjale ja tõendit.

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi e-õpet

09.55–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Tööseaduste muudatused 2022 sügis -2023

11.30–11.45 Paus

11.45- 13.15 Töölepingu seaduse muudatused 1.08.2022 ja 1.09.2022:

Tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest;

Mis lisandusid TLS §§-desse 5 ja 6;
Kuidas ja kus kajastada muudatused juba töösuhtes olevate töötajatega/uute töötajatega;
Teavitamiskohustuse täitmise tõendamine;
Katseaja üksikasjaline regulatsioon seaduses tagasi koos muudatusega;
Ebasoodsa kohtlemise kaitse;
Töötaja õigus sobivatele töötingimustele;
Muud muudatused: Töölepingu ülesütlemise piirangud, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine; alaealiste tööle võtmine

Töölepingu seaduse muudatused 24.12.2022 ja 01.01.2023:

Töötaja tööandjalt alltöövõtu tellinud isiku vastutus;

  • Tähtajaliste töölepingute sõlmimine töötutega
  • Iseseisva otsustuspädevusega töötajaValveaja regulatsioon

 

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse muudatused 19.11.2022 ja 01.03.2023:

  • Töösuhte poolte kohustused kaugtöö korral
  • Töötervishoiu korraldamine ettevõttes, koostöö töötervishoiuarstiga
  • Tööõnnestuste ja kutsehaiguste uurimine ja dokumentatsioon

Riigikogu menetluses olevad eelnõud
Rikkumisest teavitaja kaitse seadus 504 SE;
Pühade ja tähtpäevade seadus (riigipüha langemine puhkepäevale) 514 SE;

EESMÄRK

Koolituse tulemusel omab õppija ülevaadet muudatustest tööseadustes, jõustunud ja eesootavatest muudatustes, millega peab tööandja tulevikus arvestama.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinud:

  • on teadlik viimastest 2022.a. ja 2023.a. töösuhteid puudutavatest, sh töölepingu seaduse olulistest muudatusest;
  • oskab lähtuvalt töölepingu seaduse muudatustest ajakohastada töösuhteid reguleerivaid dokumente;
  • on teadlik menetluses olevatest eelnõudest ja nende sisust.

Õppekava rühm õigus.

SIHTGRUPP

Personalijuhid, personalispetsialistid, tegevjuhid, juristid.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelu

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Saalikoolitusel osalemiseks peab koolituspäeval ette näitama antud hetkel valitsuse poolt kehtestatud tõendusmaterjali.

Lugege lisaks piirangute kohta www.kriis.ee, Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend, COVID tõend ja selle kasutamine

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

VEEBIKOOLITUS: Muudatused tööseadustes 2022-2023

28. märts 202310:00-13:15E-keskkonnas Zoom
149 € + km

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Muudatused tööseadustes 2022-2023

28. märts 202310:00-13:15

149 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Muudatused tööseadustes 2022-2023
Osalejaid
Maksumus 149 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.