Õigus

VEEBIKOOLITUS: Muudatused tööseadustes 2023-2024

Tööõiguses on toimunud mitmeid  uuendusi, mis toovad töösuhetesse uusi regulatsioone, selgitavad ja muudavad senist kohtupraktikat.
Koolitusel saab põhjaliku ülevaate 2022 – 2023 töösuhteid puudutavatest muudatustest sh töölepingu seaduse olulistest muudatustest, Riigikohtu selgitustest ja ka Euroopa Kohtu uutest seisukohtadest, mis meiegi tööandjad senisest teistmoodi tegutsema panevad.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor. Koolitus toimub Zoomi e-keskkonnas.

Koolitaja

Thea Rohtla

Thea Rohtla

On hariduselt Tartu Ülikooli lõpetanud...

Toimumisaeg

5. september 2023 10:00-13:15

Toimumiskoht

E-keskkonnas Zoom

Koolituse maksumus

169 € + km

Maksumus sisaldab koolituspäeva, elektroonilisi koolitusmaterjale ja tõendit.

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi e-õpet

09.55 – 10.00 Kogunemine
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Koolitus jätkub

TEEMAD:

 • Tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest;
  TLS §§-de 5 ja 6 täiendused;
 • Kuidas ja kus kajastada muudatused juba töösuhtes olevate töötajatega/uute töötajatega;
  Teavitamiskohustuse täitmise tõendamine;
 • Katseaja üksikasjaline regulatsioon seaduses tagasi koos muudatusega;
 • Ebasoodsa kohtlemise kaitse;
  Töötaja õigus sobivatele töötingimustele.
 • Töölepingu ülesütlemise regulatsioon, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine;
  alaealiste tööle võtmine.
 • Uued ja muudetud regulatsioonid:

Töötaja tööandjalt alltöövõtu tellinud isiku vastutus;

– Tähtajaliste töölepingute sõlmimine töötutega

–  Iseseisva otsustuspädevusega töötaja

– Valveaja regulatsioon

– Töölepingu lõpetamise hüvitis ja hüvitis töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisel

 • Riigikohtu ja Euroopa kohtu selgitused:

– RK 15.03.2023 määrus 2-21-9335 :
millised tasud on käsitletavad kui töötasu ning lähevad arvesse ületunnitöö/öise töö tasu arvestamisel;

– Euroopa Kohtu otsus C-477/21 : kas igapäevane puhkeaeg sisaldub juba iganädalases puhkeajas või lisandub sellele?

 

EESMÄRK

Koolituse tulemusel omab õppija ülevaadet muudatustest tööseadustes, Riigikohtu ja Euroopa Kohtu seisukohtadest millega peab tööandja tulevikus arvestama.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinud:

 • on teadlik viimastest 2022.a. ja 2023.a. töösuhteid puudutavatest, sh töölepingu seaduse olulistest muudatusest;
 • oskab lähtuvalt töölepingu seaduse muudatustest ajakohastada töösuhteid reguleerivaid dokumente.

Õppekava rühm õigus.

SIHTGRUPP

Personalijuhid, personalispetsialistid, tegevjuhid, juristid.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelu

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni kolm täistööpäeva
enne koolituse toimumist, see tähendab hiljemalt 1. septembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

 

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Muudatused tööseadustes 2023-2024

5. september 202310:00-13:15

169 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Muudatused tööseadustes 2023-2024
Osalejaid
Maksumus 169 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni kolm täistööpäeva
enne koolituse toimumist, see tähendab hiljemalt 1. septembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.