Juhtimine ja personalitöö

Milline on juhi roll vaimse tervise hoidmisel meeskonna erinevates arengufaasides?

Kuidas saab juht toetada oma meeskonna vaimset tervist? Millised on need tööriistad, mida juht saab kasutada, et meeskonnaliikmete heaolu oleks tagatud? Milliseid võtteid saab juht kasutada, et mitte enda vaimset tervist jätta tahaplaanile? Kaasaeg toob hulganisti väljakutseid nii juhtidele kui töötajatele. Hästi toimivaid meeskondi iseloomustab turvaline õhkkond ja ladus koostöö – need on alustaladeks ka vaimse tervise hoidmisel ja säilitamisel töökeskkonnas. Koolitusel vaatleme meeskonna kujunemisfaasidest lähtuvaid töötajate vajadusi, kohaseid juhtimisstiile ning loome seoseid vaimse tervisega ja selle tugevdamisega.

Koolitaja

Kadri Mägi-Lehtsi

Kadri Mägi-Lehtsi

Enam kui 20 aastase erinevate...

Toimumisaeg

29. oktoober 2024 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 14. oktoober 239 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 15. oktoober 269 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale, tõendit.

AJAKAVA

09.45-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-11.30 Meeskonna kujunemine ja vaimne tervis
Grupp või meeskond
Mis iseloomustab efektiivselt koostöötavat meeskonda?
Meeskonna arengufaasid
Vaimne tervis – kas “heal lapsel” mitu nime või hoopis palju õdesid ja vendi?
Stress, ärevus, depressioon, läbipõlemine – kuidas teha vahet?
Töötajate vajadused meeskonna erinevates arengufaasides

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Arendav juhtimine meeskonna vajadustest lähtuvalt
Meeskonnaliikmete vajadused erinevates arengufaasides ja arendav juhtimine
Mida ootab töötaja ja millised on juhi tööriistad meeskonna erinevates arengufaasides?
Kas ja kuidas juhtimisstiil võib mõjutada vaimset tervist?

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Vaimse tervise riskid ja nende maandamine meeskonnas
Juhi ja meeskonna võimalused, enesehool kui vaimse tervise alustala
Säilenõtkus
Tagasiside ja kokkuvõte koolituspäevast

EESMÄRK

Teadvustada vaimse tervise ohte lähtuvalt meeskonna arengufaasidest ning leida viisid enesehoole ja meeskonna vaimse tervise tugevdamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab meeskonna liikmete vajadusi erinevates arengufaasides;
  • teadvustab arendava juhtimisstiili olulisust tulenevalt meeskonnaliikmete vajadustest;
  • loob seoseid meeskonna arengufaaside ja võimalike vaimse tervise riskide vahel;
  • analüüsib enda vaimse tervise riske;
  • kohandab enda mõtlemisviisi ning käitumist vaimse tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks meeskonnas.

Õppekavarühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Kõik, kes soovivad teadvustada ning tugevdada enda ja meeskonna vaimset tervist.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

lühiloengud, grupitööd ja arutelud, eneseanalüüs.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 22. oktoobriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

LISAINFORMATSIOON

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Milline on juhi roll vaimse tervise hoidmisel meeskonna erinevates arengufaasides?

29. oktoober 202410:00-15:30Tallinn
239 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Milline on juhi roll vaimse tervise hoidmisel meeskonna erinevates arengufaasides?

29. oktoober 202410:00-15:30

239 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Milline on juhi roll vaimse tervise hoidmisel meeskonna erinevates arengufaasides?
Osalejaid
Maksumus 239 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.