Juhtimine ja personalitöö

VEEBIKOOLITUS: Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

Mentorlus on üks mõjusamaid arenguvorme, kuna pakub juhendatavale personaalset arenguvõimalust, lähtudes just tema vajadustest. Mentorlus põhineb õppimise ja arenemise paarissuhtel, kus ühel osapoolel on  kogemus ja teisel soov õppida. Mentorlusprotsessis keskendutakse strateegiliselt olulistele eesmärkidele ja nende saavutamist toetavate teadmiste, oskuste ning väärtuste omandamisele, mis toetavad mentee kohanemist ja toimetulekut uue rolli, ametikoha või situatsiooniga.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

Koolitaja

Kaia Lainola

Kaia Lainola

Kaia Lainola on täiskasvanute koolitaja...

Toimumisaeg

25. mai 2021 10:00-16:15

Toimumiskoht

Zoomi e-keskkonnas

Koolituse maksumus

229 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, elektroonilisi koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi e-õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Mentorluse tähendus ja eesmärk
Mentorluse tähendus ja võimalused organisatsiooni arengu ning muutuste toetamisel
Mentorluse erinevad põlvkonnad ning osapoolte roll ja vastutus neis
Mentorlus sisseelamise ja professionaalse arengu toetamisel
Vastastikune mentorlus

11.30–11.45 Paus

11.45–13.15 Mentori ja mentee rollid, oskused ja ülesanded mentorprotsessis
Mentorlus kui koostöökultuur organisatsioonis ja selle põhimõtted
Vastastikust arengut toetav suhe
Mentor ning mentee roll, ülesanded ning oskused
Mentorsuhte etapid
Coachiv ja dialoogiline mentorlus
Kuulamine ja oluliste küsimuste küsimine

13.15–14.00 Lõunapaus

14.00–16.15 Mentorluse mõju
Mentorlus professionaalse arengu toetamisel
Organisatsiooni tulemuslikkus ja töötajate heaolu läbi motivatsiooni toetava tagasiside
Tugevuste kaardistamine
Väärtustav uurimine
Mõtteviiside mõju õppimisele

EESMÄRK

Mõtestada mentorlust kui koostöist töökohal õppimise võimalust; luua jagatud arusaam mentorlusest ning selle kasulikkusest organisatsioonile; mõista mentorluse võimalusi organisatsiooni tulemuslikkuses, mentori rolli ja tegevusi mentorsuhtes ning arendada vastastikkust õppimist toetavaid oskusi.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab mentorluse põhimõtteid ja selle mõju individuaalsele õppimisele ning organisatsiooni arengule;
  • oskab analüüsida erinevaid situatsioone oma töös ning otsib teadlikult parimaid lahendusi, oskab toetada kolleegide arengut;
  • teab, kuidas viia ellu mentorluse mõtteviisi organisatsioonis, anda motivatsiooni ja arengut toetavat tagasisidet ning toetada töötajat eesmärkide seadmisel ning vastutuse võtmist oma arengu eest;
  • oskab kasutada erinevaid coachingu meetodeid professionaalse arengu toetamisel.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid, personali- ja koolitusjuhid, spetsialistid ja kõik teised, kes puutuvad oma töös kokku mentorlusega ning soovivad omandada praktilisi teadmisi ja oskusi mentorluse rakendamiseks ning tulemuslikkuse suurendamiseks.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, grupi- ja paarisarutelud, eneseanalüüs, juhtumite uurimine

Koolitus on praktiline ning võimaldab koheselt rakendada ja katsetada koolitusel käsitletud tehnikaid, lähenemisi enda professionaalses praktikas, märgata ja analüüsida rakendamise tulemusi ning mõju. Praktilisi kogemusi mõtestatakse läbivalt uusimate teoreetiliste lähenemiste kontekstis, mis täna kesksed mentorluse rakendamisel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 20. mai. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Privaatpostitus: Reelika Vainola

Privaatpostitus: Reelika Vainola

info@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

25. mai 202110:00-16:15

229 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?
Osalejaid
Maksumus 229 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 20. mai. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.