Juhtimine ja personalitöö

Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

Mentorlus on üks mõjusamaid arenguvorme, kuna pakub juhendatavale personaalset arenguvõimalust, lähtudes just tema vajadustest. Mentorlus põhineb õppimise ja arenemise paarissuhtel, kus ühel osapoolel on  kogemus ja teisel soov õppida. Mentorlusprotsessis keskendutakse strateegiliselt olulistele eesmärkidele ja nende saavutamist toetavate teadmiste, oskuste ning väärtuste omandamisele, mis toetavad mentee kohanemist ja toimetulekut uue rolli, ametikoha või situatsiooniga.

Koolitusel õpime tundma mentorluse olemust ja miks on kasulik seda organisatsioonis rakendada. Saame teada, millistest etappidest mentorlusprotsess koosneb ja missugused on arengut toetava mentori tegevused. Omandame praktilisi oskusi, kuidas tulemuslikku mentorlusprotsessi üles ehitada ja ellu viia.

Koolitusel on võimalik osaleda videosilla vahendusel. Avatud koolitusel tagatakse kohalolijatele maskid, desinfitseerimisvahendid kätele ning osalejate hajutatus ruumis.

Koolitaja

Kadri Kiigema

Kadri Kiigema

Kadri Kiigema on koolitajana tegutsenud...

Toimumisaeg

1. detsember 2020 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

229 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Mentorluse mõiste, tähendus ja liigid
Millist kasu toob mentorlus menteele, mentorile ja organisatsioonile tervikuna?
Millised on mentorluse liigid ja mis juhtudel erinevaid liike rakendada?
Millised on mentorluse võimalused professionaalse arengu, sisseelamise ja kohanemise toetamisel?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Mentori ja mentee rollid, omadused ja ülesanded mentorprotsessis
Mis on mentori ja mis mentee rollid ning eesmärgid?
Kes sobib mentoriks ja mis tingimused peaksid olema loodud, et teda toetada?
Millistest etappidest koosneb mentorprotsess ja kuidas see üles ehitada?
Millised on mentori tegevused mentorprotsessi erinevates etappides?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–16.15 Mentorluse tulemuslikkuse suurendamine
Kuidas aidata suurendada vastutuse võtmist õppimise ja arengu eest?
Mis on piiravad uskumused ja kuidas mõjutavad need õppimist?
Kuidas aktiivselt kuulata, vältida suhtlemistõkkeid ja esitada arengut toetavaid küsimusi?
Kuidas anda ja ka võtta konstruktiivset tagasisidet?

EESMÄRK

Omandada teadmisi mentorluse olemusest ja eesmärkidest ning praktilisi oskusi mentorluse rakendamiseks organisatsioonis ja selle tulemuslikkuse suurendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab mentorluse olemust, eesmärki ja erinevaid liike;
• teab, mis on mentori ja mentee rollid ning eesmärgid;
• teab mentorprotsessi etappe ja mentori tegevusi ning oskab mentorprotsessi üles ehitada;
• teab, kuidas sõnastada õppija-keskseid eesmärke ning toetada vastutuse võtmist õppimise ja arengu eest.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid, personali- ja koolitusjuhid, spetsialistid ja kõik teised, kes puutuvad oma töös kokku mentorlusega ning soovivad omandada praktilisi teadmisi ja oskusi mentorluse rakendamiseks ning tulemuslikkuse suurendamiseks.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelud, grupitööd, ajurünnakud, kaasuse lahendamine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 26. novembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Privaatpostitus: Reelika Vainola

Privaatpostitus: Reelika Vainola

info@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

1. detsember 202010:00-16:15

229 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?
Osalejaid
Maksumus 229 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 26. novembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.