Juhtimine ja personalitöö

VEEBIKOOLITUS: Kuidas valida, juurutada ja kasutada õpihaldussüsteemi (LMS) organisatsiooni e-õppe vajadustest lähtuvalt?

Täna, rohkem kui kunagi varem, on organisatsioonides hädavajalik leida kiiresti e-õppe vajadustest lähtuvalt funktsionaalne õpihaldussüsteem. Õigete valikute tegemisele peaks eelnema põhjalik analüüs ja eeltöö. On oluline teadvustada organisatsiooni e-õppe vajadusi, omada ülevaade õpihaldussüsteemi funktsioonidest, tuvastada milline on ressurss, mida vajame ja kuidas see ennast tulevikus investeeringuna õigustada võiks.

Koolitusel omandatakse baasteadmised õpihaldussüsteemi valiku, juurutamise ja kasutamise kohta, mis aitab selgust luua, millistele kriteeriumitele vastav õpihaldussüsteem võiks olla just minu organisatsiooni jaoks parim.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

Koolitaja

Stanislav Voronovski

Stanislav Voronovski

Stanislav Voronovski on lõpetanud Tartu...

Toimumisaeg

9. november 2021 10:00-16:15

25. aprill 2024

Toimumiskoht

Zoomi e-keskkonnas

Koolituse maksumus

209 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, elektroonilisi koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset e-õpet

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Õpihaldussüsteem ehk LMS-i olemus, terminoloogia ja valikukriteeriumid
Mis on LMS Learning Management System?
Kas õpihaldussüsteemi kasutamine on hädavajalik tänapäeval?
Kuidas saada investeeringule juhtkonna heakskiit?
Mille järgi valida õpihaldussüsteemi?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Õpihaldussüsteemi ehk LMS-i kasutuskogemus, juurutamine, automatiseerimine
Õpihaldussüsteemi kasutajate tagasiside olulisus
Kuidas saada töötajad õpihaldussüsteemi kasutama?
Kuidas võimalikult palju tegevusi automatiseerida?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-16.15 Sisu koostamine, analüüs, mõõdikud ja praktiline töö
Koolitusmaterjalide import, loomine ja asjakohasuse tagamine?
Analüüsi võimekus ja olulisus õppeprotsessi juhtimisel?
Milliseid mõõdikuid kasutada?
Milline õpihaldussüsteem vastab minu organisatsiooni vajadustele?

EESMÄRK

Omandada baasteadmised õpihaldussüsteemi valiku, juurutamise ja kasutamise kohta ning jõuda selgusele, millistele kriteeriumitele vastav õpihaldussüsteem võiks olla iga organisatsiooni jaoks parim.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, mis on LMS ehk õpihaldussüsteem ja orienteerub ingliskeelses terminoloogias;
• mõistab õpihaldussüsteemide väärtust organisatsiooni jaoks ja oskab seda juhtkonnale põhjendada;
• teab õpihaldussüsteemide põhilisi võimalusi ja funktsioone;
• tunneb õpihaldussüsteemide valimise põhikriteeriume;
• oskab ette näha ja toetada õpihaldussüsteemide juurutamisel võimalikke kitsaskohti organisatsioonis;
• teab, kuidas õpihaldussüsteemi korduvaid tegevusi automatiseerida ja millele pöörata tähelepanu koolitusmaterjalide loome puhul;
• mõistab õppeprotsessi analüüsi olulisust ning mõõdikute vajalikkust, et tõhusalt planeerida õpihaldussüsteemide tööd.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personali- , arendus- ja koolitusjuhid, personali-, arendus- ja koolitusspetsialistid ning koordinaatorid, keskastme- ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

lühiloeng, arutelu, eneseanalüüs, individuaaltöö

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 11. november. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valituse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Saalikoolitusel osalemiseks peab koolituspäeval ette näitama ühe järgmistest tõenditest:

1) EL digitaalne immuniseerimise tõend; 2) Digitaalne COVID-19 läbipõdemise tõend.

Lugege lisaks piirangute kohta www.kriis.ee, Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend, COVID tõend ja selle kasutamine

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Kuidas valida, juurutada ja kasutada õpihaldussüsteemi (LMS) organisatsiooni e-õppe vajadustest lähtuvalt?

9. november 202110:00-16:15

209 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Kuidas valida, juurutada ja kasutada õpihaldussüsteemi (LMS) organisatsiooni e-õppe vajadustest lähtuvalt?
Osalejaid
Maksumus 209 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 11. november. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.