Juhtimine ja personalitöö

Praktikult praktikule: Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

Läbirääkimised on üks osa meie igapäevategevustest  ja  leiavad aset tegelikult igal pool, nii tööl, kodus, sõpradega kui ka poes või turul. Läbirääkida kas meeldib või ei meeldi, paljud inimesed lihtsalt pelgavad seda teha. On olemas erinevaid võimalusi, kuidas läbirääkimised muuta enda jaoks meeldivaks ja austada teist poolt nii, et läbirääkimised ei lõpeks katastroofi või vihaga. Läbirääkimised on kahepoolne teabevahetus kokkuleppe saavutamiseks olukorras, kus osa teie ja vastaspoole huvidest langeb kokku, osa aga mitte. Inimesed on erinevad ja oma erinevustega toimetulekuks kasutavad nad läbirääkimisi.

Koolituse käigus jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas tulla toime vastaspoolega, kes esindab teistsugust väärtussüsteemi ja omab erinevaid vaateid. Samuti kuidas jõuda siduvate kokkulepeteni kui jõu osakaalud on erinevad läbirääkimistel. Koolituse saavad osalejad reaalselt õpitut kohe ka praktikas kasutada.

Koolitusel on võimalik osaleda videosilla vahendusel. Avatud koolitusel tagatakse kohalolijatele maskid, desinfitseerimisvahendid kätele ning osalejate hajutatus ruumis.

Koolitaja

Katrin Riisalu

Katrin Riisalu

Katrin Riisalu on lõpetanud EBS-i rahvusvahelise...

Toimumisaeg

29. aprill 2021 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 14. aprill 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 15. aprill 229 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Edukate läbirääkimisoskuste omandamine läbi lihtsate võtete
Läbirääkimisi mõjutavad tegurid
Kuulamine ja peegeldamine
Läbirääkimisvõtted

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Paremad ja halvemad käitumised läbirääkimistel
Käitumisstiilid ja nende tundmine
Läbirääkimis positsiooni kindlustamine
Strateegiline ettevalmistamine

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni
Erinevad strateegiad

EESMÄRK

Omandada teadmisi, oskusi ja võtteid tulemuslikeks läbirääkimisteks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab, milline on läbirääkimiste olulisus ja tähtsus;
• omandab lihtsaid võtteid edukate läbirääkimiste pidamiseks;
• mõistab, kuidas viia läbi edukaid läbirääkimisi ning kuidas hoida suhteid edukal tasemel.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Juhid, spetsialistid, kõik kes tegelevad läbirääkimistega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelud, grupitööd

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 26. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Praktikult praktikule: Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

29. aprill 202110:00-15:30Tallinn
199 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Praktikult praktikule: Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

29. aprill 202110:00-15:30

199 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Praktikult praktikule: Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?
Osalejaid
Maksumus 199 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 26. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga