Juhtimine ja personalitöö

Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis

Kompetentsed ja motiveeritud töötajad ning nende arengu süsteemne toetamine on ainuvõimalik viis organisatsioonil kiiresti muutuvas maailmas edukalt toime tulla. Inimesed organisatsioonis vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist, vaid tänu millele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi tulemused. Selleks et personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Koolitusel omandame teoreetilised teadmised ja praktilised oskused süsteemse koolitus- ja arendustegevuse kavandamiseks ja elluviimiseks organisatsioonis.

Koolitajad

Külli Meier

Külli Meier

Kadri Uukkivi

Kadri Uukkivi

Toimumisaeg

19. jaanuar 2023 10:00-15:30

20. jaanuar 2023 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn Paldiski mnt 4, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Paldiski mnt 4, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

449 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev 19. jaanuar 2023 (6 ak/h)
Külli Meier,
koolitaja

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv 

10.0011.30 Täienduskoolitus ja pidev õppimise vajadus organisatsioonis
Tööks vajalike teadmiste ja oskuste muutumine ning pidev arenguvajadus
Koolitusturu arengud ja täiskasvanute koolitaja kutsealane kompetentsus
Täiskasvanute koolituse seadus ja mida tähele panna täienduskoolitusasutuse teenuste valikul

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15   Töötaja arengut toetava koolitusprotsessi  juhtimine organisatsioonis
Personaliarendust ja õppimist toetavad strateegilised põhimõtted
Õppimisvõimaluste ja õppimiskultuuri loomine, koolituspõhimõtted
Koolituse liigid ja vormid muutunud keskkonnas
Väljakutsed õppimise toetamisel ning arendus- ja koolitusprotsessi juhtimisel

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Töötaja arengut toetava koolitusprotsessi juhtimine
Koolitusvaldkonna dokumendid, sh koolitusplaan, eelarve, koolituslepingud
Koolitusprotsessis osalejate roll ja mõju, võimalused enesearenguks

II koolituspäev 20. jaanuar 2023 (6 ak/h)
Kadri Uukkivi, koolitaja

09.4510.00 Kogunemine

10.0011.30 Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamine
Koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamise protsessi etapid
Meetodid koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks
Koolitus- ja arenguvajaduste hindamine ja analüüsimine
Põhilised ohud koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamisel

11.3011.45 Paus

11.4513.15 Koolitus- ja arendustegevuste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamise protsess
Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
Milline roll on selles protsessis erinevatel osapooltel (töötaja, vahetu juht, personalipartner, koolitaja)
Koolitus- ja arendustegevuste tulemuslikkuse hindamine

13.1514.00 Lõunapaus

14.0015.30 Koolitus- ja arendustegevuste  järeltegevused
Muutus(t)e saavutamine peale koolitus- ja arendustegevusi
Mida jälgida ja meeles pidada soovitud muutuse hoidmisel

15.30–15.45 Kokkuvõte ja lühitest omandatud teadmiste kinnistamiseks ja hindamiseks

EESMÄRK

 Koolituse tulemusel õppija teab kuidas kavanda süsteemselt  personali arengut toetavaid koolitustegevusi.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:
• omab ülevaadet Eesti koolitusvaldkonda reguleerivast seadusandlusest ja, täiskasvanute koolitaja kompetentsuse nõuetest;
• mõistab, kuidas koolitusprotsess on seotud personali- ja organisatsiooni strateegiaga;
• omab ülevaadet organisatsioonis õppimisvõimaluste loomisest;
• teab, millised dokumendid toetavad koolitusprotsessi juhtimist;
• teab, mida tähendab 70:20:10 mudel;
• tunneb koolitusprotsessi erinevaid etappe;
• teab, kuidas selgitada välja koolitusvajadust ning millistele ohtudele tähelepanu pöörata;
• teab, millele pöörata tähelepanu koolituse planeerimisel ja läbiviimisel;
• tunneb Kirckpatricku mudelit, kui koolituse tulemuslikkuse hindamise alust;
• on saanud ülevaate erinevatest järeltegevuste võimalustest peale koolitust;
‘ mõistab, mida tähendab süsteemne koolitusprotsessi juhtimine.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Lugege lisaks piirangute kohta www.kriis.ee, Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend, COVID tõend ja selle kasutamine

Koolitusjuht

Registreerimine

Registreerimine

Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis

19. jaanuar 202310:00-15:30

20. jaanuar 202310:00-15:30

449 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Personali arengut toetava koolitusprotsessi süsteemne juhtimine organisatsioonis
Osalejaid
Maksumus 449 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.