Juhtimine ja personalitöö

VEEBISEMINAR: Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?

Iga ametikoht eeldab teatud kompetentse, mis tulenevad tööülesannete tulemuslikuks sooritamiseks vajalikest nõudmistest. Ametikohast tingitud kompetentsidel on oluline roll nii tööjõu värbamisel, hindamisel, tasustamisel kui ka töötajate arendamisel ning organisatsiooni eesmärkide seadmisel.
Ametikohapõhiste kompetentside määratlemiseks on tõhus kasutada kompetentsimudeleid, mis loovad raamistiku tööülesannete nõuetest ja ootustest.

Koolitusel omandame teadmisi kompententsimudeli rakendamise olulisusest ja eelistest ning organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega sidumiseks. Õpime, kuidas hästi töötavat kompentsimudelit luua ja värbamisel, personali hindamisel ning arendamisel reaalselt kasutada.

Tegemist on reaalajas toimuva veebiseminariga, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

Koolitaja

Kadri Uukkivi

Kadri Uukkivi

Kadri Uukkivi on hariduselt andragoog,...

Toimumisaeg

29. aprill 2020 10:00-13:15

Toimumiskoht

veebiseminar

Koolituse maksumus

99 € + km

Maksumus sisaldab: veebiseminari, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi e-õpet

9.55–10.00 Kogunemine veebikeskkonnas

10.00–11.30  Mis on kompetentsimudel ja miks see vajalik on?
Erinevad lähenemised kompetentside mõistele
Kompetentsimudeli seos organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
Kompetentsimudeli kasutamise võimalused
Kompetentsimudelite kiitus ja kriitika

11.30–11.45 Paus

11.45–13.15 Kompetentsimudeli loomine ja rakendamine
Kompetentsimudeli loomise protsessi etapid ja soovitused
Millele pöörata tähelepanu kompetentsimudelite rakendamisel?
Kompetentsimudeli hindamine ja uuendamine

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja oskusi kompetentsimudeli loomiseks ja rakendamiseks era- ja avalikus sektoris.

ÕPIVÄLJUNDID

Seminari tulemusena osaleja:
• mõistab, miks on vajalik kompetentsimudeli rakendamine organisatsioonis;
• teab, milline on kompetentsimudeli loomise protsess töö eripärast tulenevalt;
• teab, kuidas siduda kompetentsimudelit organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega;
• oskab kasutada kompetentsimudelit värbamisel, personali hindamisel ja arendamisel.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Koolitus- ja arendusjuhid ning -spetsialistid, tipp-, keskastme- ja esmatasandi juhid ning kõik teised spetsialistid, kes vastutavad organisatsiooni ja töötajate arengu toetamise eest.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng praktiliste näidetega, arutelu, küsimused ja vastused

Tegemist on reaalajas toimuva veebiseminariga, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne seminari toimumist, st hiljemalt 24. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% seminari maksumusest.

Lisainformatsioon

Vahetult enne veebiseminari toimumist edastame Teile lingi ja juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

VEEBISEMINAR: Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?

29. aprill 202010:00-13:15

99 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBISEMINAR: Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?
Osalejaid
Maksumus 99 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne seminari toimumist, st hiljemalt 24. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% seminari maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.