Juhtimine ja personalitöö

Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?

Iga ametikoht eeldab teatud kompetentse, mis tulenevad tööülesannete tulemuslikuks sooritamiseks vajalikest nõudmistest. Ametikohast tingitud kompetentsidel on oluline roll nii tööjõu värbamisel, hindamisel, tasustamisel kui ka töötajate arendamisel ning organisatsiooni eesmärkide seadmisel.
Ametikohapõhiste kompetentside määratlemiseks on tõhus kasutada kompetentsimudeleid, mis loovad raamistiku tööülesannete nõuetest ja ootustest.

Koolitusel omandame teadmisi kompententsimudeli rakendamise olulisusest ja eelistest ning organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega sidumiseks. Õpime, kuidas hästi töötavat kompentsimudelit luua ja värbamisel, personali hindamisel ning arendamisel reaalselt kasutada.

Koolitaja

Kadri Uukkivi

Kadri Uukkivi

Kadri Uukkivi on hariduselt andragoog,...

Toimumisaeg

24. august 2021 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

229 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30  Mis on kompetentsimudel ja miks see vajalik on?
Erinevad lähenemised kompetentside mõistele
Kompetentsimudelite kiitus ja kriitika
Kompetentsid ja võtmekompetentsid

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas luua tulemuslikku kompetentsimudelit?
Kompetentsimudeli seos organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
Kompetentsimudeli koostamine
Kompetentsimudelite ühtlustamine
Juhi ja personalitöötaja roll kompetentsimudeli loomisel

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas ja kus rakendada kompetentsimudelit?
Millele pöörata tähelepanu kompetentsimudelite rakendamisel?
Kompetentsimudeli kasutamise võimalused
Kompetentsimudeli hindamine ja uuendamine

EESMÄRK

Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kompetentsimudeli loomiseks ja rakendamiseks era- ja avalikus sektoris.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab, miks on vajalik kompetentsimudeli rakendamine organisatsioonis;
• teab, kuidas luua töö eripärast tulenevat kompetentsimudelit;
• teab, kuidas siduda kompetentsimudelit organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega;
• oskab kasutada kompetentsimudelit värbamisel, personali hindamisel ja arendamisel.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Koolitus- ja arendusjuhid ning -spetsialistid, tipp-, keskastme- ja esmatasandi juhid ning kõik teised spetsialistid, kes vastutavad organisatsiooni ja töötajate arengu toetamise eest.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 18. august. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valituse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Saalikoolitusel osalemiseks peab koolituspäeval ette näitama ühe järgmistest tõenditest:

1) EL digitaalne immuniseerimise tõend; 2) EL digitaalne negatiivse PCR testi tõend; 3) Digitaalne COVID-19 läbipõdemise tõend.

Lugege lisaks piirangute kohta www.kriis.ee, Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend, COVID tõend ja selle kasutamine

Koolitusjuht

Privaatpostitus: Reelika Vainola

Privaatpostitus: Reelika Vainola

info@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?

24. august 202110:00-15:30

229 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?
Osalejaid
Maksumus 229 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 18. august. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.