Eneseareng

Kuidas saavutada suhete kvaliteet ja tulemus keerulistes suhtlemissituatsioonides?

Igapäevatöös puutume me kõik kokku keeruliste suhtlemissituatsioonidega, millega toimetulekust võib sõltuda koostöösuhte püsimajäämine ja edukus. Seetõttu on oluline teada, kuidas teha tarkasid valikuid keerulistes suhtlemissituatsioonides.

Koolitusel õpime suhtlemisprotsessi juhtimise võtteid ning räägime eneseväljendusviisi olulisusest suhete kvaliteedi tagamisel. Analüüsime lahenduskeskse lähenemisviisi mõju suhtlemise tulemuslikkuse ja suhete kvaliteedi kontekstis.

Koolitaja

Ave Eero

Ave Eero

Ave Eero on koolitajana tegev...

Toimumisaeg

5. november 2019 10:00-16:15

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

219 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30  Kuidas saavutada suhete kvaliteet ja tulemus keerulistes suhtlemissituatsioonides?
Kasulikud fookused suhtlemisel: eesmärk, võimalused-lahendused, areng, heakskiit
Inimlikud vajadused ja nendega arvestamine suhtlemisprotsessis
Erinevate vaatenurkade (tajupositsioonide) kasutamine suhtlemissituatsioonide hindamisel

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Milline eneseväljendusviis tagab tulemuslikkuse?
Selged info edastamise viisid
Levinumad sõnastuskarid ja nendest hoidumine
Info moonutuste, kustutamiste ja üldistamiste täpsustamine

13.15–14.00 Lõuna

14.00–16.15 Kuidas teha tarkasid valikuid keerulistes suhtlemissituatsioonides?
Suhtlemisprotsessi juhtimise võtted
Ennastkehtestava ja teist osapoolt arvestava sõnalise eneseväljenduse „kuldreeglid“
Isiklik mõjujõud suhetes

EESMÄRK

Teadvustada suhtlemise tulemuslikkust mõjutavaid põhitegureid ja leida lahendusi keerukate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• on analüüsinud lahenduskeskse lähenemisviisi mõju suhtlemise tulemuslikkuse ja suhete kvaliteedi kontekstis;
• mõistab valitud vaatenurga ja hoiaku mõju suhtlemisprotsessi tulemuslikkusele;
• teab eesmärgipärase eneseväljendamise põhimõtteid;
• on planeerinud keerulistes suhtlemisolukordades tegutsemise viise.

Õppekava rühm: personaalsed pädevused

SIHTGRUPP

Spetsialistid ja juhid, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi keerulistes suhtlemissituatsioonides tulemuslikuks toimetulekuks.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, probleemarutelud, grupitööd, tehnikate demonstratsioonid, superviseeritud harjutused ja (enese)analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 31. oktoobriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas saavutada suhete kvaliteet ja tulemus keerulistes suhtlemissituatsioonides?

5. november 201910:00-16:15

219 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas saavutada suhete kvaliteet ja tulemus keerulistes suhtlemissituatsioonides?
Osalejaid
Maksumus 219 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 31. oktoobriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.