Juhtimine ja personalitöö

Kaalukate strateegiliste otsuste vastuvõtmine kriisi tingimustes

Ettevõtted kohtavad enda arengus nii häid kui keerulisi aegu, tsükliliselt korduvad majanduskriisid, kasvu- ja langusfaasid. Koolituse raames vaatleme, missugused globaalsed sündmusvood on praegust ettevõtluskeskkonda mõjutamas, milliseid mõjusid see toob lähiajal meie tarbijatele, tarnijatele ja ettevõtetele ning kuidas nende mõjude keskmes minimeerida kulusid ja luua eeldused kasumi säilimiseks ning potentsiaalseks kasvuks peale kriisi. See kõik aga seab kõrged ootused inimestele, kes peavad keerulistes olukordades võtma vastu õigeid otsuseid, et säilitada ettevõtte jätkusuutlikkus ja tagada head majandustulemused.

Tuntud juhtimiskonsultandid Margus Alviste ja Raivo Pavlov avavad osalejate ees valikud, mis võimaldavad ettevõtetel säilitada enda konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse ka langeva turu tingimustes. Teooria vaheldub näidete, arutelude ja metoodiliste juhendmaterjali alusel tehtavate praktiliste ülesannetega.

Koolituse eesmärk on mõista turusituatsiooni kujundavaid globaalseid protsesse ja enda ettevõtte tegevusvaldkonna olulisi mõjutegureid ning leida ideid, kuidas kriisi ja kahaneva turu tingimustes võtta vastu kaalukaid strateegilisi otsuseid, võimaldamaks minimeerida kulusid ja luua eeldused ettevõtte konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse säilitamiseks.

Koolitajad

Margus Alviste

Margus Alviste

Raivo Pavlov

Raivo Pavlov

Toimumisaeg

26. oktoober 2023 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, Paldiski mnt 4 Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

269 € + km

Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale ja tõendit.

AJAKAVA

09.45–10.00 Kogunemine

10.00-11.30 Globaalsed sündmusvood 2020-2030 ning nendega kaasnevad majandus- ja ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid
Kriisi mõiste ja olemus
Kuidas välised kriisid mõjutavad meie ettevõtluskeskkonda, meie kliente, tarbijaid, tarnijaid, partnereid, konkurente?
Ettevõtte tegevuskeskkonna analüüsi meetodidBEST
Arengumõjurid
Kriitilised eeldused
Tegevuskeskkonna muutused, riskid ja võimaluste aknad

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Strateegiline seisund meie ettevõttes
Strateegia olemus ja strateegiline juhtimine kriisi tingimustes
Strateegia liigid ja strateegiline seisund
Meie senine strateegia ja selle toimivuse hindamine tänases kontekstis

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Organisatsiooni finantsseisu hindamine ja peamiste järelduste tegemine
Seosed organisatsiooni finants- ja tegevusmõõdikute ning strateegilise ambitsiooni (visiooni/missiooni/äriidee) vahel

EESMÄRK

Mõista turusituatsiooni kujundavaid globaalseid protsesse ja enda ettevõtte tegevusvaldkonna olulisi mõjutegureid ning leida ideid, kuidas kriisi ja kahaneva turu tingimustes võtta vastu kaalukaid strateegilisi otsuseid, võimaldamaks minimeerida kulusid ja luua eeldused ettevõtte konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse säilitamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab enda ettevõtte tegevuskeskkonda mõjutavaid globaalseid ja lokaalseid mõjusid ning oskab nendega arvestada ettevõtte jätkusuutlikkuse säilitamisel;
  • õpib ära tundma kriisi ja teadvustab kriitilised eeldused tegutsemiseks kriisi tingimustes;
  • teadvustab enda ettevõtte ees seisvad strateegilised valikud ja omandab strateegiliste otsuste vastuvõtmiseks vajalikud meetodid;
  • kaardistab enda ettevõtte komponendid, mis vajavad strateegilisi muutusi ja koostab meetmestiku kulude minimeerimiseks ja kasumi säilitamiseks;
  • saab ideid inimeste koondamiseks viisil, mis võimaldab säilitada olemasolevate töötajate motivatsiooni ja tööviljakuse.

Õppekava rühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Erinevate tasandite juhid, kes osalevad ettevõtte strateegilist laadi otsuste kujundamisel.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelud, personaalsed ja grupitööd, visuaalsed mudelid, näited, soovitused, praktilised ülesanded.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist, see tähendab hiljemalt 7. septembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

 

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolitusjuht

Registreerimine

Registreerimine

Kaalukate strateegiliste otsuste vastuvõtmine kriisi tingimustes

26. oktoober 202310:00-15:30

269 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kaalukate strateegiliste otsuste vastuvõtmine kriisi tingimustes
Osalejaid
Maksumus 269 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist, see tähendab hiljemalt 7. septembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

 

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.