Juhtimine ja personalitöö

Juhtimispraktika: kuidas targalt juhtida?

Juhi igapäevatöö on täis pidevaid üllatusi! Kindel on vaid tõsiasi, et erinevaid ootamatusi tuleb ette ka edaspidi. Juhi töö üks osa on ka ette tulnud ootamatuste efektiivne ja objektiivne lahendamine või veelgi parem, ennetamine!

Käesolevas juhtimispraktika programmis käsitleme nelja klassikalist teemat, millega iga juht kokku puutub:

• Muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon
• Meeskonna juhtimine
• Konfliktid
• Koostöö

Igale teemale pühendame ühe päeva, mille käigus lahendame ja analüüsime praktilisi juhtumeid elust enesest. Soovi korral võta kaasa oma teemakohane juhtum.

Võta vastu väljakutse ja pane ennast proovile nelja päeva jooksul. Saa teadlikuks oma tugevustest praktiliste juhtumite lahendamises ja analüüsimises? Auhinnaks suurem enesekindlus ja saadud kogemused, mida rakendada töös

Koolitaja

Külliki Koppel

Külliki Koppel

Külliki Koppel on inimeste juhtimise...

Toimumisaeg

1. september 2022 10:00-15:30

2. september 2022 10:00-15:30

3. september 2022 10:00-15:30

4. september 2022 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

640 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäevi, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

24 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev: Muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon 

Kuidas muudatusi hästi juhtida ja kommunikeerida on üks juhtide võtmeküsimustest, millele otsitakse pidevalt vastuseid, sest pea 70% muudatustest ebaõnnestuvad. Millest siis ikkagi sõltub muudatuse edukus ja mis võib saada takistuseks?

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised on tähtsamad sammud muudatuste juhtimisel ja kommunikatsioonil?
Juhtumite lahendamise eel ja käigus leiame vastuseid järgmistele küsimustele:
Millised on muudatuste juhtimise ja kommunikatsiooni erinevad mudelid?
Millised on peamised puudujäägid muudatuste juhtimisel ja kommunikatsioonil?
Milliseid küsimusi ja kellelt tuleks küsida enne muudatuse tegemist?
Millega tuleb arvestada iga muudatuse puhul? Kuidas vältida ebaõnnestumist?
Mida on vaja, et kindlustada iga muudatuse parim võimalik tulemus?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Praktikum
Praktiline juhtumi lahendamine

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Praktikum
Praktilise juhtumi lahenduse analüüs
Kokkuvõte

II koolituspäev: Meeskonna juhtimine 

Üks enamlevinud juhtimise mõiste sõnastus on: Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil! See tähendab, et selleks, et saaks soovitud tulemusi saavutada on vaja teisi inimesi ehk meeskonda! Suurepärasele juhile järgnevad inimesed rõõmuga. Kuidas aga panna inimesed endale järgnema ja meeskond parimal viisil tööle? See on küsimus, millega juhid samuti igapäevaselt tegelevad.

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised põhimõtted toovad meeskonna juhtimisel edu?
Juhtumite lahendamise eel ja käigus leiame vastuseid järgmistele küsimustele:
Mis on meeskond?
Millisele juhile inimesed soovivad järgneda?
Kuidas panna meeskond parimal viisil tööle?
Millega tuleb arvestada iga meeskonna puhul?
Millised väärtused ja tegevused toetavad iga meeskonna arengut ja aitavad parima tulemuse saavutamisele kaasa?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Praktikum
Praktiline juhtumi lahendamine

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Praktikum
Praktilise juhtumi lahenduse analüüs
Kokkuvõte

III koolituspäev: Konfliktid

Tahame või ei taha, aga pea igas meeskonnas esineb aegajalt konflikte. On need siis väikesed arusaamatused või suuremat sorti vastandumised. Igal juhul ei tohiks neid jätta tähelepanuta, lootuses, et ehk läheb üle! Konfliktide efektiivseks lahendamiseks peab juhil olema tööriistakastis päris palju teadmisi suhtlemise ja psühholoogia valdkonnast. Sellel koolituspäeval vaatamegi kuidas konflikte edukalt juhtida, et tagada rahumeelne õhkkond nii meeskonna siseselt kui väliselt!

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Kuidas konfliktide efektiivselt lahendada?
Juhtumite lahendamise eel ja käigus leiame vastuseid järgmistele küsimustele:
Mis asi on konflikt?
Millistel põhjustel konfliktid tekivad?
Millised on levinumad hoiakud seoses konfliktidega?
Kas konflikt on hea või halb?
Kas konflikte on võimalik ennetada?
Kuidas konflikte käsitleda?
Kes peaks konflikte lahendama?
Milline oleks parim viis konfliktide lahendamiseks?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Praktikum
Praktiline juhtumi lahendamine

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Praktikum
Praktilise juhtumi lahenduse analüüs
Kokkuvõte

IV koolituspäev: Koostöö

Suurepärane koostöö on tihti ka hea juhtimise tulemus. Koostööd saab teha nii olemasoleva meeskonna siseselt, kui meeskondade üleselt. Samuti ajutiste meeskondadega. Kõik sõltub vajadusest! Koostöö kvaliteet sõltub eelkõige suhetest! Miks koostööd nii tähtsaks peetakse? Eelkõige sellepärast, et hea koostöö tagajärjel on tulemus tunduvalt parem ja pikaajalisem kui siis kui koostöö on puudulik.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Kuidas edukalt hea koostööni jõuda?
Juhtumite lahendamise eel ja käigus leiame vastuseid järgmistele küsimustele: Mida tähendab „koostöö“? Millest sõltub hea koostöö? Millised on koostöö eeldused? Milliseid printsiipe on vaja järgida? Koostöö kui partnerlus? Kuidas koos töötamise asemel teha koostööd?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Praktikum
Praktiline juhtumi lahendamine

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Praktikum
Praktilise juhtumi lahenduse analüüs
Kokkuvõte

EESMÄRK

Omandada praktilisi oskusi igapäevastes juhtimistegevustes, mille põhjal hiljem reaalses elus ette tulevaid olukordi efektiivselt ning oskuslikult lahendada.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• saab rohkelt praktilisi tööriistu kuidas igapäeva tööelus tekkivaid situatsioone juhtida;
• oskab paremini näha erinevaid lähenemise võimalusi tekkinud situatsioonidele;
• tunneb suuremat enesekindlust;
• oskab ennast paremini analüüsida erinevates tegevustes;
• on tulemuslikum olukordade praktilises juhtimises ja otsuste kiiremas tegemises.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Juhid, kes soovivad laiendada oma kogemusi läbi praktiliste juhtumite lahendamise ning täiendada oma tööriistakasti erinevate meetoditega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Loeng, diskussioon, situatsioonianalüüs, grupitöö, kodused ülesanded

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Saalikoolitusel osalemiseks peab koolituspäeval ette näitama antud hetkel valitsuse poolt kehtestatud tõendusmaterjali.

Lugege lisaks piirangute kohta www.kriis.ee, Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend, COVID tõend ja selle kasutamine

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

Juhtimispraktika: kuidas targalt juhtida?

1. september 202210:00-15:30

2. september 202210:00-15:30

3. september 202210:00-15:30

4. september 202210:00-15:30

640 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Juhtimispraktika: kuidas targalt juhtida?
Osalejaid
Maksumus 640 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva 
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.