Juhtimine ja personalitöö

Juhi enesearengupäev: DiSC Management profiil

Juhina puutume igapäevaselt kokku erinevate inimtüüpide ja käitumisstiilidega, millega toimetulekust sõltuvad nii meeskonna tulemuslik toimimine, töökeskkonna sisekliima kui ka organisatsiooni eesmärkide edukas saavutamine.

DiSC on inimkäitumist seletav ja lahtimõtestav mudel, mis kirjeldab inimeste erinevaid käitumiseelistusi ja nendest tulenevaid käitumisstiile. DiSC võimaldab õppida inimesi ja nende motivaatoreid, stressoreid ja potentsiaali paremini mõistma ning sellest lähtuvalt oma käitumist erinevates olukordades erinevate inimestega kohandama.

Praktilisel koolitusel saame ülevaate juhi funktsioonidest organisatsioonis ja tutvume erinevate juhtimisstiilidega lähtuvalt DiSC metoodikast. Kõik koolitusel osalejad läbivad eelnevalt Everything DiSC Management Profile ingliskeelse online-testi, mille alusel analüüsitakse põhjalikult ennast juhina – millised on minu prioriteedid, tugevused ja väljakutsed juhina, kuidas kohandada oma käitumist teiste stiilidega suhtlemisel ning kuidas oma stiili teadvustades meeskonnajuhina tõhusam olla.

Koolituspäeva läbinud juhtidel on võimalik tellida oma meeskonnale ka jätkukoolitus, mis võimaldab meeskonnajuhil ja -liikmetel koos läbi Everything DiSC Workplace profiili õppida tulemuslikumalt koostööd tegema, potentsiaalseid konfliktiolukordi ette nägema ning tõhusamaid kommunikatsiooni- ja koostööstrateegiaid leidma.

Vaata DiSC’i tutvustavat videot:

Koolitaja

Gerda Mihhailova

Gerda Mihhailova

Gerda Mihhailova töötab TÜ Pärnu kolledžis...

Toimumisaeg

2. aprill 2020 10:00-17:15

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, 10117 Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

330 € + km

Maksumus sisaldab: Everything DiSC Management profiili koostamist, koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

8 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised on juhi funktsioonid organisatsioonis?
Juhi töö ja ülesanded
Juhtimisstiil ja mõjujõud
Tööõnn ja motivatsioon

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Millised on juhtimisstiilid lähtuvalt DiSC metoodikast?
DiSC mudeli olemus ja rakendamine
DiSC stiilide tutvustus

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Milline olen mina juhina lähtuvalt DiSC profiilist?
Oma DiSC profiiliga tutvumine
Koostöö teiste stiilidega – võimalused ja väljakutsed
Erinevate stiilide tugevused ja väljakutsed juhina

15.30–15.45 Paus

15.45–17.15 Minu arenguplaan juhina: kuidas edasi?
Kuidas oma stiili teadvustades meeskonnajuhina tõhusam olla
Juhi isikliku arenguplaani koostamine

EESMÄRK

Analüüsida oma juhtimisstiili eripärasid lähtuvalt DiSC Management  profiilist ning omandada teadmised ja oskused sellest lähtuvalt teadlike valikute tegemisel alluvate töömotivatsiooni ja tulemuslikkuse toetamisel.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab enda prioriteete, motivaatoreid ning stressiallikad juhina lähtuvalt DiSC juhtimisstiilist;
• mõistab enda DiSC tüübist lähtuvaid tugevusi ja nõrkusi juhi rollis ning delegeerijana;
• teadvustab enda hoiakuid erinevate alluvate tüüpide suhtes ning oskab teadlikumalt neid juhtida (motiveerida, delegeerida jne);
• on analüüsinud enda loomulikke andeid motiveeriva töökeskkonna loomisel ning mida endas edasi arendada töökeskkonna kujundajana vastavalt alluvate DiSC tüübile;
• oskab analüüsida ennast erinevat tüüpi töötajate arendajana ning oskab leida parimaid viise oma alluvate arengu toetamiseks;

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid, personali- ja koolitusjuhid

Õppe alustamise tingimused: soovituslik inglise keele tase B2 online-testi läbimiseks

MEETODID

DiSC Management profiili läbimine, interaktiivne loeng, arutelu, grupitöö, paarisharjutus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 30. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Juhi enesearengupäev: DiSC Management profiil

2. aprill 202010:00-17:15

330 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Juhi enesearengupäev: DiSC Management profiil
Osalejaid
Maksumus 330 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 30. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.