Juhtimine ja personalitöö

Exit intervjuu – tööriist juhile ja personalijuhile

Olukord, kus töötaja lahkub organisatsioonist, on keeruline kõigile osapooltele: nii juhile, lahkuvale töötajale enesele kui ka kolleegidele, kes jäävad. Juht seisab väljakutse ees, kuidas see keeruline olukord  kõigi osapoolte jaoks parimal viisil lahendada ning  personalijuhi roll on juhti igakülgselt toetada. Exit intervjuu ehk lahkumisvestlus tuleb siinkohal appi.

Exit intervjuu täidab erinevaid eesmärke: ta on töötaja lahkumisel tagasiside saamise ning andmise vahend, kuid samas suuremas vaates organisatsiooni- ning juhtimiskultuuri peegel ning abiks ettevõtte brändingul ning värbamisel. Koolitusel räägime põhjalikult, millised on eduka exit intervjuu kui olulise juhtimistööriista tunnused ja tulemused.

Koolituse eesmärgiks on teadvustada exit intervjuude olulisust organisatsioonikultuuri kujundamisel, olemasoleva personali motiveerimisel ning tööandja maine kujundamisel. Koolitusel osaleja omandab exit intervjuude eduka läbiviimise viisid ning saab nõuandeid exit intervjuude pööramiseks organisatsiooni kasuks.

Koolitaja

Irene Metsis

Irene Metsis

Irene Metsis omab personalijuhtimise valdkonna...

Toimumisaeg

26. august 2020 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

229 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Exit intervjuu mõiste ja olemus
Mis on exit intervjuu ning miks on see vajalik?
Milline on otsese juhi ning personalijuhi roll exit intervjuu läbiviimisel?
Mille poolest erineb exit intervjuu arenguvestlusest ja 1:1 vestlusest?
Milline on exit intervjuu struktuur ja küsimused?
Kui pikk on exit intervjuu?
Milliseid teemasid exit intervjuul käsitleda?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Exit intervjuu kui juhtimistööriist
Millised on erinevate osapoolte ootused exit intervjuule?
Miks juhid ei armasta exit intervjuusid pidada?
Millist tagasisidet organisatsioon vajab?
Kuidas tagasisidet küsida ja anda?
Kuidas exit intervjuud üles ehitada?
Kuidas suhtuda kriitikasse?
Kuidas toetada meeskonda kolleegi lahkumisel?
Kuidas aitab exit intervjuude kultuur kaasa meeskonnatunde ning organisatsioonikultuuri kujundamisele?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Exit intervjuu kui tööandja brändi kujundaja
Mis on exit intervjuu kasu organisatsioonile?
Millal võib kasu asemel tekkida kahju ehk millised on vead exit intervjuude pidamisel?
Kuidas hoida suhteid lahkunud töötajatega?
Kas värvata lahkunud töötajat tagasi?

EESMÄRK

Teadvustada exit intervjuude olulisust organisatsioonikultuuri kujundamisel, personali motiveerimisel ning tööandja maine kujundamisel.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, kuidas exit intervjuude oskuslik läbiviimine on võimalik panna organisatsiooni arendamise kasuks tööle;
• omandab exit intervjuude eduka läbiviimise viisid ja oskab edukalt exit intervjuud läbi viia;
• on saanud nõuandeid exit intervjuude pööramiseks ettevõtte kasuks;
• oskab näha exit intervjuud, kui juhi tööriista meeskonna ja organisatsioonikultuuri kujundamisel;
• teab, millised on juhi ja personalijuhi rollid exit intervjuude läbiviimisel;
• mõistab, kuidas exit intervjuu võib olla tööandja maine kujundamisel määrava tähtsusega;
• teab peamisi vigu, mida tehakse vestluste ja jutuajamiste puhul, kui töötajad lahkuvad;
• teab, kuidas tegeleda tööle jääva meeskonnaga ja hoida meeskonnavaimu.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Tipp-, keskastme- ja esmatasandijuhid, personalijuhid ja -spetsialistid, finantsjuhid ja -spetsialistid, raamatupidajad, sekretärid-assistendid ja kõik teised, kes lisaks oma põhitööle tegelevad ka personalitööga.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiive loeng, arutelu, kogemuste jagamine, praktilised harjutused, audio või video näidisharjutused

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 21. augustil. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Ene-Hilja Kohtla

Ene-Hilja Kohtla

ene@enekohtla.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

Exit intervjuu – tööriist juhile ja personalijuhile

26. august 202010:00-15:30

229 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Exit intervjuu – tööriist juhile ja personalijuhile
Osalejaid
Maksumus 229 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 21. augustil. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.